• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/adaletplatformu
  • https://www.twitter.com/adaletplatformu

Suç Duyuruları

 

 

 

 
İSTANBULFATİH CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

TEDBİRTALEPLİDİR

 

 

ŞİKAYETÇİ:                      Adem ÇEVİK, (TC:12409824156) Yenimahalle, Mehtap sk.18GEREDE

ŞÜPHELİLER                                  :1- Kemal ALEMDAROĞLU

                                                    İstanbulÜniversitesi Eski Rektörü

             2-İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

                                                     İstanbulÜniversitesi Merkez Kampüsü, Beyazıt/İSTANBUL

                                                    3-Suç Tarihinde İkna Odalarında Psikolojik Baskı YapanKişiler
                                                    4- Suçluların suç işlemesine ve intihallere göz yuman YÖKYetkilileri

SUÇ   : Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK m.109), İnanç,düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme(m.115), Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl (m.134), Kişiselverilerin kaydedilmesi (m.135), Suç delillerini yok etme, gizlemeveya değiştirme (m.281) Ayrımcılık,kutsal değerlere hakaret ve rencide etmek, delilleri karartmayaçalışmak, fişlemek, görevi kötüye kullanmak, halkı kin nefretve düşmanlığa sevketmek, özel hayatın gizliliğinin ihlâl,kişisel verileri ele geçirme, dini görüşlerinden dolayıfişleme, suç işlemek için organize çete kurmak ve yönetmek,hırsızlık, kamu malını kendi malı gibi kullanma,, anayasaldüzeni değiştirmeye teşebbüs, din vicdan hürriyetiihlali, ADDve ÇYDD adına kamu malını kullandırtmak ve organize suç,başörtülülerin çocuklarını askerlikten soğutma 136 ve 137.Maddeyi ihlal, İNTİHAL yani bilim hırsızlığı vd.

SUÇTARİHİ                                   :1998 ve halen

KONUSU                             :Şüphelilerin 1998 tarihinde işlediği suçlara ve bu suçlarailişkin delilleri halen elinde bulunduruyor olmasına istinadenşikâyet dilekçemizin sunulması ve şüphelinin 01.11.2010tarihinde Star gazetesinde ve gazeteninhttp://www.stargazete.com/roportaj/yazar/fadime-ozkan/ikna-odasi-kasetleri-bende-ama-imha-edecegim-305919.htminternet adresinde yayınlanan Fadime Özkan ile yapılanröportajında yer alan “iknaodalarında yapılan işlemlerin kayda alındığı, kasetlerin bugüne kadar kendinde tutulduğu ve artık imha edeceğine”dair açıklamaları sebebiyle ikna odası video kayıtlarının adliemanette muhafaza altına alınması ve şüpheliler Prof. KemalALEMDAROĞLU, Prof. Fatma Nur SERTER ve diğer suçlular hakkındasoruşturma açılarak cezalandırılmaları için kamu davasıaçılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

I– OLAYLAR

1.1996- 2001 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi’nde öğrenimgörenlere insanlık ve ayrımcılık suçları uygulayan ŞüphelilerProf. Dr. Kemal ALEMDAROĞLU İstanbul Üniversitesi EskiRektörü ve Prof. Dr. Fatma Nur SERTER, İstanbul ÜniversitesiRektör Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

2.1996-2001 yıllarında öğrenim gören Hanife GÖKDEMİR ve NevinÖner KARAKUŞ’un 05.11.2010 tarihinde basına verdiği demeçtenanlatılanları aynen aşağıya alıntı yapıyorum:
         “Öğrenim hayatımın ilk senesinde başörtülü olaraküniversite kampüsüne girmemde, müştemilatında bulunmamda, derstakibinde, kısacası öğrenimimde hiçbir sıkıntı ve zorluklakarşılaşmazken, hiçbir yasal dayanağı olmadan, üniversiteyönetiminin bir yazısıyla başörtü kullanıyor olmam sorunhaline getirildi ve  öğrenim hayatımda önüme zorluklarçıkarılmaya başlandı.

 

Buzorluklardan en onur kırıcı olanı ise, şüphelinin de bizzatkatıldığı ve kamuoyunda İKNA ODALARI olarak bilinen bir odayaçekilerek başörtümü çıkarmam konusunda maddi manevi gerekçelerönüme konarak iknaya çalışılmamdır. Psikolojik işkencehaneyedönüştürülen bu odaların kamerayla kayıt altında tutulduğubazı bayan öğrencilere bildirilmiş ancak bazılarına bu durum dabildirilmemiştir.

 

İknaOdaları, başörtüsü kullanan üniversiteli bayan öğrencilerinbaşörtüyle eğitim almalarını engellemek için yasal dayanaktanyoksun fiili bir uygulamadır ve sayısızca mağdur yaratmıştır.İkna odaları, gençlerin psikolojik ve manevi olarak çökertildiği,tehdit edilerek başörtülerinden taviz verilmesinin istendiği,kişisel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir işkence odasımahiyetindedir.

 

3.İkna odaları bu güne kadar birçok kitap ve makaleye konuolmuştur. İkna odalarına alınan kız öğrencilerin anılarınıderleyen  “28 Şubat Sürgünleri “kitabının yazarıGülşen Demirkol Özer’in kaleme aldığı ‘‘Psikolojik Birİşkence Metodu Olarak İkna Odaları’’ adlı kitaptanaşağıda alıntısı yapılan ifadeler dikkate alındığındaolayın vahametinin büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır;

 

"…Sendensadece başını açmanı istiyoruzdediğindekendime geldim. Benden ne istediklerini anladım. Kadın süreklikonuşuyordu. Kafam karıştı. O sırada kameranın cızırtısınıfark ettim. "Bukamera neyi çekiyor?"dedim. "Şenliğiçekiyor"diye yanıtladılar. "Buşenlik mi?”.Evet,şenlik"İşte o an kan beynime sıçradı. Bağırmaya başladım. ‘Susun,çekmeyin, istemiyorumdiyebağırıyordum. Kendimi dışarı atmaya fırsat bulamadan, beşaltı kişi etrafımı sardı. Aralarında polis de vardı. "Demekgerçekten zorla baş açtırıyorlar"diye düşündüm..."

"…bir kategoriye konarak muamele gördüğüm için kendimi çokaşağılanmış hissettim…"

 

"..Önünüzdetek şart koşuluyor ‘Yaokuldan ayrılıp rezil olacaksınız, ya başınızı açacaksınız.Burası Türkiye'nin en iyi okulu'gibişeyler söyleyerek kaybettiklerimizi saydı.."

 

"…‘Yazıkdeğil mi? Son sınıfa gelmişsin. Ne güzel mezun olursun kariyeryaparsınv.b.şeyler söyledi. Ama benim İHL'li olmadığımı ve İtalya'daokuduğumu öğrenince tavrı tamamen değişti..."

 

"..Bellibazı sorular var. ‘Ailendeörtülü var mı? Kur'an'da örtü yok, niye örtünüyorsun?..."

 

"Dünyanınve bu ülkenin sahibi gibi davranıyorlardı. Egemen güçolduklarını hissettiriyorlardı. "bukararları biz koyduk buna uyacaksınız"diyorlar ve kendilerini tartışılmaz bir yere koyuyorlardı."

 

"…‘Başınıaçtıktan sonra, benim koluma gireceksin, birlikte okulun içindebir tur atacağızdedi.Aksi takdirde, 1 aydan 6 aya kadar uzaklaştırma alıyorsunuz. Budevam etmek istemeyen öğrenci için mesele değil. Ama devam etmekisteyen için çok önemli."

 

"Yalnızlıkhissettim. Moralim bozuldu.."

 

"…‘Sanaburs veririz. Bu okulda daha iyi bir gelecek sağlarız. Yanivakıflardan, şuradan buradan sağlanan bursların dışında,Rektörlük bursu veririzdeniliyordu.

 

Ayrıcaiş imkânları sağlanıp, okulda kalabilirsin, kariyer yapabilirsinşeklinde şeyler de söyleniyor. Daha çok parayla ilgiliteklifler."

Yukarıdaalıntısı yapılan ifadeler ikna odaları mağdurlarının birebirifadeleridir ve ben de aynı şekilde başörtülülerle aynı inancıpaylaşmam sebebiyle dolayısıyla aşağılanma, baskı veyıldırmaya maruz bırakılanlarla aynı duyguları yaşadım.. Bunedenle delil teşkil etmek üzere söz konusu odaların kamerakayıtları ceza davası ve ileride açmayı düşündüğümüztazminat davası için ehemmiyet arz etmektedir.

 

5.Şüphelilerden Nur Serter’inStar gazetesinde yayınlanan röportajında ‘başörtülüöğrencilerden 198 tanesini ikna odalarına aldıklarını ve 193öğrencinin, pedagojik formasyona sahip, çocuklarınpsikolojisinden iyi anlayan öğretim üyeleri ile birlikte buodalardaki konuşmalardan sonra ikna edilerek başörtüsü takmaktanvazgeçtiklerini’ifade etmiştir.

 

6.Nur Serter’in röportajda ‘‘Bizim amacımız sadece onlarıyasak hakkında bilgilendirmek ve bu doğrultuda onların eğitimgörmelerine imkân sağlamaktır. Bundan ibarettir. Sohbetortamıydı, çaylar kahveler geldi. Çocukların kimisi nasılzorlandıklarını, kimisi hangi tarihten beri türban taktığınıanlattı. Bir paylaşım ortamında çeşitli konularda konuşulduama baskı yapılmış değil. Bunu da çok emin şekildesöylüyorum.’’ sözüne karşılık Star Gazetesi yazarıFadime Özkan’ın, ‘‘İkna odasına girdim diyen kızlaraksini söylüyor?’’ demesi üzerine şüpheli Fatma NurSerter;

 Benimelimde kayıtlar var. Bu konuşmalar başladığındamalum dinci medya sürekli İstanbul Üniversitesini gerçekleşmemişolaylardan dolayı iftiralarla karşı karşıya bırakıyorlardı.Görüşmeler başlayınca açıkçası endişe ettim. Yarın biriçıkar ‘beni astılar kestiler vurdular’, diyebilir.Dolayısıyla, bunun teminatını elimizde bulundurma zorunluluğumuzvar. İletişim Fakültemizin öğrencileri, kayıtşenliğini çekiyorlardı. Onlardan bir kamera aldık odaya,görüşmeye giren kızlara da söyleyerek tabi. Öğretim üyeleribaskı uyguladı mı uygulamadı mı, orada kızları rahatsızedecek bir konuşma yapıldı mı, yapılmadı mı, ilerde yasal birdurum olursa diye, tümü kayda alındı’’ diyerekikna odasında yaşananların ileride delil olarak kullanılmak üzereelinde bulundurduğunu ifade etmiştir.

ŞüphelilerKemal ALEMDATROĞLU ve Fatma Nur Serter, itiraf ettiği üzere kamuyaait bir mekanda (fakülte içerisinde) oluşturduğu ikna odalarındayaşananları kamu görevlisi sıfatına dayanarak kameraylakayıt altına almıştır/aldırmıştır. Şüpheliler, illegalyollarla kayıt altına aldığı bu görüntüleri de uhdelerindebulundurmaktadırlar. Kamuya ait olan ve İstanbul Üniversitesi’ndebulunması gereken verileri yedinde bulundurmaktadır.

7.Şüpheli Fatma Nur Serter başka bir soruya verdiği cevapta ise;

‘‘Benmahkeme için, dava açılırsa, kanıt olarak sunmak içinkaydettim. O kadar. Onlara baskı ve kötülük değil,eğitim görme haklarına kapı açan bir uygulama olduğunainandığım için vicdanen son derece rahatım. Umurumda değil nesöyledikleri. Bu yükü 12 yıldır çekiyorum, ömrümün sonunakadar da çekerim. Gerçekleri yüzlerce defa söyledim basına amayazmadılar. Umarım siz yazarsınız” demektedir. Okayıtlar saklandığı sürece, suç temadi eder. Yani suçişlenmeye devam eder. Dolayısı ile zamanaşımı da dolmamışolur.

KASETLERİİMHA EDECEĞİM’’

Bakınbir tek dava dahi açılmış değildir. Zaten zamanaşımı daolmuştur, 12 yıl geçti, kasetleri de imha edeceğimgidecek. Kimseye bunu kanıtlama ihtiyacı da hissetmiyorum.’’demek suretiyle davada en önemli delil olma özelliği taşıyankamera kayıtlarının imha edileceğini belirterek delillerikarartacağını bizzat beyan etmiştir.

8.Diğer şüpheli İstanbul Üniversitesi rektörlüğü ise, illegalyollarla çekimine müsaade ettiği suç kayıtlarını üçüncükişilere vererek suça iştirak etmiştir.

II– HUKUKİ DEĞERLENDİRME

TÜRKCEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE ŞÜPHELİLERİN İŞLEDİKLERİ SUÇLAR

1.Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma    ;

MADDE109. – (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yeregitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye,bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2)Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehditveya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasınahükmolunur.

(3)Bu suçun;

b)Birden fazla kişi tarafından birlikte,

c)Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d)Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmaksuretiyle, 

işlenmesihâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir katartırılır.

 

2.İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasınıengelleme  ;

MADDE115. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyidinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatleriniaçıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunlarıaçıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadarhapis cezası ile cezalandırılır.

 

3.Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl   ;

MADDE134. - (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğiniihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî paracezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerinkayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın altsınırı bir yıldan az olamaz.

(2)Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşaeden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesihâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

 4.Kişisel verilerin kaydedilmesi  ;

MADDE135. - (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verilerikaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2)Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkîkökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinselyaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarınailişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdakifıkra hükmüne göre cezalandırılır.

 

5.Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme        ;

MADDE136. - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak birbaşkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dörtyıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Devameden maddede yukarıdaki suçun kamu görevlisi sıfatıylaişlenmesi nitelikli hal olarak sayılmıştır.

MADDE137. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;

a)Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüyekullanılmak suretiyle,

b)Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmaksuretiyle,

İşlenmesihâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

6.Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma ;

MADDE266. - (1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğuaraç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamugörevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisisıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek cezaüçte biri oranında artırılır.

 

7.Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme   ;

MADDE281. - (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemekamacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen,değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapiscezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişineiştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmünegöre ceza verilmez. 

(2)Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarakişlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3)İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenendelilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanansuç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

Tanıklar:Fadime ÖZKAN, Hanife GÖKDEMİR,Nevin Öner KARAKUŞ, SaimÜSTÜNDAĞ, A.İhsan Karahasanoğlu, Esra ELÖNÜ, Sibel ERASLAN,Yılmaz ENSAROĞLU, Rıdvan KAYA, Hülya ŞEKERCİ, Fatma BENLİ,Gülşen Demirkol Özer, Mazlumder Raporları ve Başörtü Kitabı,ve bilahere sunacağım yasal tanıklar

DELİLLER              :
Şüpheli Fatma Nur Serter’in 01.11.2010 tarihli StarGazetesindeki röportajı, tanıklar ve her türlü yasal delil.www.stargazete.com/roportaj/yazar/fadime-ozkan/ikna-odasi-kasetleri-bende-ama-imha-edecegim-305919.htm
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1049446&title=ikna-odasi-magdurlarindan-nur-serter-hakkinda-suc-duyurusuhttp://www.youtube.com/watch?v=XEnMGTwcPxM
http://www.haberpan.com/yok-bes-intihal-hakkinda-islem-yapmadi-haberi/http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/06/23/143111.asphttp://www.samanyoluhaber.com/yazar-84653.html

NETİCEVE TALEP          :

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle şüphelilerin, işlediklerisuçlar ile kaos çıkarıp kamu düzenini bozmaları dince kutsalsayılan değerleri rencide etmeleri, ayrımcılk başörtülülerebaskı uygulamaları ve  zarar vermeleri ayrıca anayasada dinve vicdan özgürlüğü olmasına ve hiç kimse vicdani kanaatiniaçıklamaya zorlanamaz denilmesine rağmen anayasal düzenideğiştirip uygulayanların darbecilik ve organize çete nedeniylehaklarında soruşturma açılarak cezalandırılmaları  içinkamu davası açılmasını ve davalara delil teşkil etmek üzereehemmiyeti bulunan kamera kayıtlarının şüpheliler KemalALEMDAROĞLU ve Fatma Nur Serter tarafından imha edilmeden evvel elkonularak adli emanette muhafaza altına alınmasını ve videogörüntülerinin incelenmesini Başörtülülere uygulanan bubaskılardan sebeb yurtdışında binbir zorluklarla okumak zorundakalanların harcadıkları milyar dolarların ülkemizden gitmesineve başörtülülerin çocuklarının askerlikten soğumalarınasebeb olunmasından dolayı cezalandırılmalarını talep ederiz.
09.11.2010  Adem ÇEVİK

 

 

 

....... 

YARGITAYBAŞKANLIĞI'NA iletilmek üzere ÜSKÜDAR C. BAŞSAVILIĞINA kayıtno. 2010-3107

Şüpheli:YargıtayCumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA ve Yargıtay 1.Başkanlar Kurulu üyeleri

Müşteki:AdemÇEVİK, (TC No:12409824156)Toros Sk.17/14 Sıhhıye AnkaraTel.05322467411www.adaletplatformu.net

Suçlar:Göreviihmal ve görevi kötüye kullanmak. Darbeye teşebbüs, Yasamaorganı milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük MilletMeclisinin faaliyetlerini engellemek, 309 ve 311. madde ihlali,Anayasa'nın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeyeteşebbüs ,tehdit, Meclise muhtıra vermek, TBMM’ye emir-talimatvermek, halkı kin-nefret düşmanlığa sevketmek, başörtülülerive başörtüyü savunanları rencide edip aşağılayarakbaşörtülülerin çocuklarının askerlikten soğumasını vebaşörtülülerin vergi vermemesini sağlamak, mobbing, inanca vekutsal değerlere alenen hakaret, kaos çıkarmak, teröreyardım-yataklık, suça iştirak, suçu-suçluyu övme, anayasayıhukuku ve uluslararası insan hakları anlaşmalarını tanımamak,suç uydurmak, terör örgütü ergenekona yargı desteği sağlamak,Terör örgütü propagandası yapan İşci Partiis ve CHP'ye karşıkanunları uygulamamak.

Açıklamalar:1-CHP’nin“reklâm” amacıyla Kanaltürk’e aktardığı 5,5 milyon dolarve karşılığında teminat olarak hisse almasına rağmen YargıtayCumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmadı.www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=697344
2-CHP'nin32. Olağan Kurultayı için hazırlattığı afişlerle ilgiliolarak parti hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan suçduyurusunun akıbeti de belli değil.www.gazete5.com/haber/tarhan-erdem-aciklama-19738.htm
3-Erzurumözel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, CHP MilletvekilleriAhmet Ersin ve Erol Tınaztepe hakkında “Ergenekon terör örgütüneyardım etmek”, “suç delillerini bozmak” ve “adilyargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla fezlekehazırladı. Fezlekeye rağmen Yargıtay hiçbir inceleme başlatmadı
4-BursaCumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyondayakalanan Mehmet Sefa Pösteki’nin CHP için kestiği 900 binTL’lik naylon fatura ele geçirilmişti. Pösteki’nin hazırladığıfaturaların, Başkent Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkeziadına CHP’ye kesildiği ortaya çıkmıştı. CHP usulsüzlüğükarşısında Yalçınkaya işlem yapmadı.
5-AlmanEbert Vakfı’ndan para aldığı belgeler Yargıtaya teslimedilmesine rağmen CHP hakkında iki yıl önce başlattığıincelemeyi, hala sonuçlandırmadı.www.samanyoluhaber.com/h_211068_chpyi-yakacak-belge-!.html
6-13Eylül 2010 tarihinde basındaki haberlerde de belirtildiğigibi  Başsavcı Yalçınkaya'dan TBMM’ye, PartilereMillete alenen MUHTIRA verildiği, darbeyi savunduğu, oy kullanmayetkimin de alenen gasp edildiği ve tehdit edildiğim aşikardır.
7-Yalçınkaya'nın13 Eylül açıklamasından;  ''Yargıçlar olarak hukukdevletini ve yargıçların bağımsızlığını Anayasa değişsedahi, yasalar değişse dahi korumak azmindeyiz. Çünkü yargıorganı halkın temsilcisidir. Halkımız müsterih olsun. Biz hukukdevletini gerçekleştireceğiz. Bunu engellemek mümkündeğildir'' diyerek darbeyi ve darbeciliği savunduğundandolayı darbeciliksuçundan da yargılanmalıdır çünküBu halkın yüzde 58'inin çoğunluğu ile kabul edilmiş Anayasa'yıve TBMM’yi tanımamak, hükümsüz kılmak, yok saymaktır. Buhalkın oyu ile kabul edilmiş Anayasa'ya, TBMM’ye 73 milyona açıkbir hakaret-tehdittir. 148. maddeye göre Yüce Divandayargılanmalıdır
8-CHPAnkara Milletvekili Yılmaz Ateş ilginç bir iddiada bulundu.Tüzüğün ertelenmesinin yasa dışı olduğunu iddia eden Ateş,“Şu anda hukuksuz, yetkisiz bir MYK var, yani CHP-MYK yokhükmündedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı incelerse, genelmerkezin yasal olmadığı ortaya çıkacak” dediği halde re'sensoruşturma açmadı SPK uygulanmadı.
9-Tümsiyasi partilerin ticaret yapması yasak olduğu halde CHP'ninİşbank ticaretine karşı kanunları uygulamadı
10-Terörörgütü Ergenekona alenen destek sağlayarak adil yargılamayıetkileyen CHP ve İP'e yaptırım uygulanmadı.

Deliller:Tümhukuki ve yasal deliller. TBMM Başkanı ve AYM Başkanı BasınAçıklamaları, bilahere sunacağımdeliller
www.samanyoluhaber.com/h_211068_chpyi-yakacak-belge-!.htmlwww.zaman.com.tr/haber.do?haberno=697344www.habervaktim.com/haber/36433/cumhurbaskani_yalcinkayayi_azledebilir.html

Netice_iTaleb:Yukarıda izah edildiği gibi alenen bir hukuksuzluk kanunsuzluk veyasa tanımazlık ortaya koyan Yargıtay Başsavcısı’nınveYargıtay 1. Başkanlık Kurulunun; TBMM’nin yasamafaaliyetlerini engelleme, yurtdışından resmen yardım aldığıbelgelenen, anayasa mahkemesince yolsuzluk odak noktası olduğutescillenen ve ticaret yapması yasak olduğu halde işbankasınaortak olan ergenekonu yani suçu-suçluyu överek,cihaneredinlendiğini faxla haber verilmesi, emirle parti kapatma davasıaçması Suçişleyen CHP, İP ve yetkililerine resen soruşturma açmayanYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA'nın, görevi ihmal ve görevi kötüye kulanma, 309 ve 311. madde ihlali,zorla Anayasa'nın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasınıönlemeye teşebbüs suçlarınınyanısıra terör suçuna iştirak suçu da işlemelerinden dolayıcezalandırılması anayasanın 148. maddesine göre Yüce Divandayargılanmasını, yargılama esnasında açığa alınmasını, azledilmesini arz ve taleb ederim. 08.11.2010 Adem ÇEVİK
Bilgi içinDağıtım: AYM, Yargıtay, TBMM, Adalet Bakanlığı,Cumhurbaşkanlığı, HSYK

 

 

 

 

 

 

 

BEYOĞLUCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

 

Konu:Suç duyurusu

Suçlar: Halkı kin nefret vedüşmanlığa sevketmek, inanca hakaret, kaos çıkarmak, aşağılama,rencide etme, kutsal değerlere yani Kur'an-ı Kerim-e ve başörtüyealenen hakaret, bölücülük, ayrımcılık, 125.maddeyi ve216.maddeyi alenen ihlal, mobbing

 

Şüpheliler:Hürriyet Gazetesi Sahibi, Sorumlu Müdürü, Genel Yayın Md. veÖzdemir İNCE

 

Müşteki:Adem ÇEVİK, TC No. 12409824156 Tel.05322467411www.adaletplatformu.net
Halıcılar Cad. No.6Kat.3 (EHAD, Evrensel Hafızlar Derneği) Fatih-istanbul

 

Açıklamalar:HürriyetGazetesi 10 Şubat 2008 Tarihinde “411 EL KAOSA KALKTI”

Hürriyet12 Ekim 2010'da "Türban Fesadı" başlıklı yazısındanTÜRBAN bir fesadınsimgesidir.

TÜRBANbir fesadın(komplo, conspiration) simgesidir.İsteyenne yaparsa yapsın, İmam hatiplerle birlikte Türkiye'yi bölenpaylardan biridir. ENAYİ YERİNE KOYUYORLAR
Türbancılar, Tektip başlığın, kefen benzeri tek tip beden sargısının yakışmasımı olur?
"Kur'an'dabaşörtüsüne yer verilmediğini, başörtüsünün İslam'lailişkisinin olmadığını, İslam öncesi dönemde Arapların veYahudilerin güneşten sakınmak için başlarını örttükleri birgiysi parçası" olduğunu iddia etti.
İnce, başörtüsükonusundaki asıl düşüncesini de şöyle açıkladı: “ Daha iyianlaşılması için yazıyorum: Türban, kahverengi faşist gömleğigibi, gamalı haç gibi bir simgedir. Daha önce de arz etmişidim!”
Hürriyet24 Temmuz 2010'da İslamve iktisat başlıklıyazısından
KUTSALkitapları herhangi bir dilde okuyup anlama yeteneğinden yoksun birhalkın gerçek bir dini olamaz. Hurafelere,dinsel söylencelere ve menkıbelere inanır. Kurangerçekten vahiy olarak mı inmiştir, yoksa insan elinden miçıkmıştır? Kuran tek midir, yoksa birden fazla mıdır?
Turan Dursun bunların kapağını biraz aralamaya kalkıştı vekurşunların hedefi oldu.

Bugünİslâm dünyasında ‘Kuran’ diye bilinen, oysa ‘mevcut’ 5-6ayrı Kuran’dan ...
Sömürüdüzenini koruyan bu ayetin vahiy yoluyla indiğine inanmak çok güç.Bu ayetin bu biçimiyle Kuran’a sonradan eklendiğini düşünmek,bundan kuşku duymak çok mümkün.
Azhabsuresi, Peygamber zamanında 200 ayet olarak okunurdu. Ne zaman kiOsman Mushaflar’ı yazdırdı, Azhab suresindeki ayet sayısı, şuanda gördüğümüz kadar kaldı.’ Aişe, Osman’ın,‘Mushaflar’ı tağyir ettiğini, yani değiştirdiğini söylüyor.
ÖzdemirİNCE'nin yazılarından ayrıca Hürriyet logosunda “TürkiyeTürklerindir” denilerek de diğer ırklara karşı KürtlereErmenilere, Rumlara vb. Ayrımcılık ve aşağılama ve halkı kinnefret ve düşmanlığa sevki yapılmaktadır. Acaba Özdemir İNCEbaşörtü karşıtlığı yaparak Darbe hazırlığı ve kaos içinyapılan Danıştay cinayeti örneği gibi kaos darbe miplanlanmaktadır.
Netice-iTaleb: Yukarıdaarzettiğim ve eklerde sunduğum yazılarda Hürriyet Gazetesi veYazarı alenen bana, dini inancım İslama, Hayat Kitabım Kurana,başörtülü kızıma, okuduğum imam-hatib lisesine alenen HAKARETetmiştir. Rencide edilmem, aşağılanmam, kutsal değerlerime,inancıma, kızımın giyinişine hakaretten, kaostan ayrımcılıktan,125., 216. maddeden, halkı kin nefret ve düşmanlığa sevktenyargılanmasını arz taleb ederim. 21 Ekim 2010 Adem ÇEVİK (EHAD Evrensel Hafızlar Derneği Başkanvekili ve AdaletPlatformuBaşkanı)

 

 

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

 

(250. maddeye göre özel yetkili) ulaştırılmak üzere

ÜMRANİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

 

Konu: Suç duyurusu

Suçlar: Terör çıkararak ve devam ettirerek terörden ve terör ticaretinden rantlanmak, adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs etmek, halkı askerlikten ve vergi vermekten soğutmak, hukuka ve kanunlara alenen uymamak ve uymamayı teşvik etmek, Halkı kin-nefret ve düşmanlığa sevketmek, İhanet, Hainlik, Nüfuz kullanarak haksız kazanç, Görevi ihmal, görevi kötüye kullanmak, Suçu-suçluyu gizlemek, suça iştirak, kanunları uygulamayarak teröre yardım ve yataklık, Anayasal düzeni değiştirmeye darbeye teşebbüs etmek ve edenlere yardım etmek, delilleri karartmak, halkı kin nefret ve düşmanlığa sevketmek. Çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak. Kamu malına zarar vermek ve zarar verenlere yardımcı olmak. Kaosa sebeb olmak, insanları korkutmak. Ekonomik ve toplumsal krizlere sebebiyet vermek. anayasanın 2. , 4. ve 10 maddesinde; anayasanın değiştirilemez maddelerini değiştirmek ve uygulamak,

Şüpheliler: JİTEMCİ ALBAY ARİF DOĞAN ve Arif DOĞAN görevdeyken bağlı olduğu birimlerin tüm sorumlularının yanısıra dönemin Genel Kurmay Başkanları, jandarma genel komutanları, Milli Savunma bakanları ve Başbakanları, ayrıca özel harp dairesi jit-jitem yetkilileri, 
Araştırma sonunda tesbit edilebilecek diğer şüpheliler. Ayrıca JİTEM, Balyoz-kafes-27nisan-28şubat-ayışığı-ergenekon, heron ve ihanet sanıklarına 65. maddeyi uygulamayanlar da şüphelidirler.

 

Müşteki: Adem ÇEVİK (TC No: 12409824156) Toros Sk.17/14 (AdaletPlatformu) Sıhhiye-Ankara

Tel.05322467411 www.adaletplatformu.net ademgerede@gmail.com vicdanmahkemesi@gmail.com

 

Deliller: Tüm yasal deliller, http://www.dailymotion.com/video/xew24b_jytem-kurucu-alb-aryf-doyan-1993-yi_news http://analiztv.aktifhaber.com/news_detail.php?id=15971 http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=2084 Yargıtaydaki JİTEM-ERGENEKON destekcilerininde ÖCALAN'dan yararlanmak lazım dediği seskayıtlarıhttp://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-27522-evetten-korkan-yargi-ocalana-sarildi.htmlhttp://www.samanyoluhaber.com/h_440901_hayat-dortyolda-mhpli-bestami-kilinc,-saldiri-sonrasi-nejat-bekle-gorustu-iddiasi.html http://www.taraf.com.tr/haber/dortyol-da-jitem-parmagi.htm

 

İzahlar: dailymotion.com'da yeni yayına konulan ses kaydında ki kişinin de Arif Doğan olduğu ileri sürülüyor. Ses kaydındaki kişi yine JİTEM'le ilgili ilginç ifadeler sarf ediyor ve “Alevilere saldıran saçlı sakallı profesyonel bir ekibim vardı” itirafında bulunuyor. Kazaya kurban giden Eşref Bitlis Paşa'nın ölümüyle ilgili çarpıcı bilgiler aktarıyor.

işte ses kaydının dökümü 

“alevilere saldıran saçlı sakallı profosyenel bir ekibim vardı
ben hertarafa gizli adam bırakmıştım. alevi olan kesimlere saldırmaları için. hepside saçlı, sakallı, bıyıklıydı. bütün türkiyede ki yapı bana bağlıydı.

eşref paşanın ölümü: cem ersever yaptı diyorlar; ben destek vermesem nasıl yapacaktı ki!!.
eşref paşanın ölümü, cem ersever yaptı diyorlar. eşrefi öyle böyle yapmış !! hayır. cem erseverin arkasına ben destek vermesem, kıçına.., adam mı öldürebilir? söyleme yaa bırak şunu ya. ahmet cem ersever'iymiş, mustafa deniz'iymiş, mahsunesiymiş bunlar çakal yavv. yani bir kişi geldiği zaman karşına eğer istihbaratçı değilse.. istihbaratçının… 

konuşamaz. sadece dinlersin. anlatabildim mi? ne derler? koyunun olmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi.

eşref paşanın olayından sonra hata yaptım hala uyuyamıyorum
eşref paşanın olaydan sonra, hala konsantre olamadım ben. gece yatmasından çok korkarım. her an başıma bir şey gelecek diye uyumayacaksın o orospu çocukları yüzünden. birde bir hata yaptım ben, dedim sayın paşam korkmaya başladım. komutanım elini öpeyim mi? dedim beni gönder. anlatabiliyor muyum. it mehmet ağarın çiftliği mi ? oğlum burası.

“terörist yetiştirdim ben orda.. jitem gruplar komutanıyken 7000 ruhsatsız silahı kendi adamlarıma bizzat ben dağıttım..”
ben jitem grupları komutanıyım o zaman, aynı zamanda jandarma istihbarat grupları komutanıyım, türkiyenin. ulan silahlı güç, 10.000 kişi bende var. bunların ne götü var. ben düşünüyorum kayıtsız 5000 tane keleşnikof dağıttım ben. 2000 tane tabanca. terörist yetiştirdim ben orda. 

10.000 kişilik silahlı gücüm atatürk zamanında olsaydı beni öldürtürdü
resmi görevde bile 10 000 kişi taşıyamaz. atatürk olsaydı şimdi beni çoktan öldüttürdü. topal osman gibi. sormuş kaç asker çıkartırsın 10000 demiş paşam. demiş benden fazla adamı topalın adamı var. öldürün bunu gitsin. ben üç defa idam cezası aldım. asmadığına pişman oldular.

bu 10.000 kişi ile her türlü ayak işini biz kontrol ediyoruz
komutanım bunlar gavatlık yapıyor, pezevenklik yapıyor, haraç alıyor, avrat … ben pezevenkmiyim dedi. estafurulah komutanım altının pezevenk olması. senin pezevenk mi olman dedim.”

 

Generaller, askerlerin şehit olmasını canlı yayında izlemiş 20 Temmuz gecesi 7 askerin şehit düştüğü Hantepe baskınının başta Genelkurmay olmak üzere 30'a yakın birim tarafından canlı olarak izlendiği ortaya çıktı. Madımak ve Başbağlar olaylarında da jitem parmakları iddiaları araştırılmalı. İNEGÖL ve DÖRTYOL'da JİTEM PARMAĞI İDDİA EDİLDİ ve jandarma jitem yok demedi payasdaki bestami kılıç bizim elemanımız değil haber için kullanıyoruz açıklaması yapıldı. Arif DOĞAN Eşref BİTLİS'i öldürdüğünü ima etti. Jitem ile ortak çalıştığı iddia edilen Ergenekona; ilker başbuğ, saldıray berk vd. Balyoz-kafes muvazzafları ve İP-CHP-DP sahip çıktı.

 

JİTEM HAİNLERİNİ VE İŞBİRLİKCİLERİNİ ve CUNTACI YETKİLİLERİ ve TERÖR TÜCCARLARINI AÇIĞA ALMAYAN, İnsanlığa ve Milli iradeye savaş açan Terör tüccarlarıyla işbirliği yapan JİTEME VE ERGENEKONA SAHİP ÇIKAN HAİN CUNTACI YETKİLİLERİ 65.madde yetkisini kullanarak hainCUNTAYI AÇIĞA ALMAYANLARI, HERON ve TANK skandalının üstünü örtenlere ilgili maddeleri ve 10Aralık 2003 yılında anlaşması imzalanan ve 9 kasım 2006’da 5506 sayılı kanunla yürürlüğe giren anlaşmaya göre“Yolsuzlukları ve Görev Suistimallerini Önlemeye Yönelik BM sözleşmesi”ni ve Uluslararası Yolsuzlukla Savaş Sözleşmelerini, 5065, 4852, 5195, 4800, 4136 ve 4518 sayılı yolsuzlukla mücadele kanunlarını anayasanın 90.maddesi çerçevesinde işletilerek teröre,terör tüccarlarına, işsizliğe,kaosa, cuntaya, uyuşturucuya, organize suçlara, işsizliğe,yolsuzluğa ve yoksulluğa yardım veyataklıktan da dava açılmasını;

 

 

NETİCE-İ Taleb: halkı kin nefret ve düşmanlığa sevketmek, suça iştirak, anayasal düzeni ortadan kaldırmak, Terör çıkararak ve devam ettirerek terörden ve terör ticaretinden rantlanmak, adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs etmek, halkı askerlikten ve vergi vermekten soğutmak, hukuka ve kanunlara alenen uymamak ve uymamayı teşvik etmek, darbe, kaos-korku-panik oluşturmak, suç işlemek için organize örgüt kurmak, yönetmek ve üyelerine yardım-yataklık, görevi ihmal, görevi kötüye kullanmak, psikolojik baskı mobbing, anayasadaki ve kanunlardaki diğer ve benzeri suçlar işlendiğini düşünüyor, ilgililerin cezalandırılmalarını istiyor Uluslar arası sözleşmeleri uygulamayan ve basında çıkan haberleri ihbar kabul edib dava açmayanlara da görevi ihmal ve suçu-suçluyu gizlemekten işlem yapılmasını ve şüphelilerin terör ticaretinden dolayı malvarlıklarına elkonulmasını dilerim. 
22 Eylül 
2010

Adem ÇEVİK

kayıt no.2010-954


.....

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

(250. maddeye göre özel yetkili) ulaştırılmak üzere

ÜMRANİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

 

Konu: Suç duyurusu

 

Suçlar: Görevi ihmal, görevi kötüye kullanmak, Suçu-suçluyu gizlemek, suça iştirak, kasden adam öldürmeye teşebbüs, suça iştirak, suçu-suçluyu bildirmeme

 

Şüpheliler: MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu, Erol SİMAVİ Hürriyet eski sahibi Özal görevdeyken ihmali ve ihaneti olan yetkililerin yanısıra Araştırma sonunda tesbit edilebilecek diğer şüpheliler.

 

Müşteki: Adem ÇEVİK (TC No: 12409824156) Toros Sk.17/14 (AdaletPlatformu) Sıhhiye-Ankara

Tel.05322467411 www.adaletplatformu.net ademgerede@gmail.com vicdanmahkemesi@gmail.com

 

Deliller: Tüm yasal deliller, http://www.haberturk.com/gundem/haber/553752-ahmet-ozaldan-bomba-iddia http://yenisafak.com.tr/Gundem/?t=22.09.2010&i=279660


Tanıklar: Ahmet ÖZAL, Korkut ÖZAL, Semra Özal ve dönemin Yargıtay savcısı ve bu konuyu soruşturmakla görevli Uğur Tönik

 

İzahlar: Özal suikastinin arkasında MGK Genel Sekreteri vardı’ Babam sustu ben açıklıyorum” diyen Ahmet Özal “Babama suikast düzenleyenlerin arkasında Sabri Yirmibeşoğlu var” dedi

• 8. Cumhurbaşkanı Özal’ın oğlu Ahmet Özal, 1988 yılında babasına yönelik gerçekleştirilen suikastın arkasında dönemin MGK Sekreteri Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu’nun bulunduğunu, olayı soruşturan savcıya ‘Olayın üzerine gitmeyin’ uyarısında bulunduğunu iddia etti. Yaptığı açıklamada iddiaları reddederek ‘Bunlar deli zırvası’ diyen Yirmibeşoğlu, yeni bir iddia ortaya attı: 6-7 Eylül olaylarının arkasında MİT vardı.
BİLGİLER MİT ARŞİVLERİNDE
Habertürk’e konuşan Ahmet Özal, 1998’de dönemin başbakanı Turgut Özal’a tetikçi Kartal Demirağ tarafından düzenlenen suikastın arkasındaki isimlerin çok kısa sürede tepsit edildiğini belirterek, Turgut Özal’ın o gün ülkenin karışmaması için söylemediği ismi bugün oğlu olarak kendisinin dile getirdiğini söyledi. Ahmet Özal, “Babam ülke karışmasın diye bu isimleri açıklamadı. Bunlardan biri de dönemin MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu’ydu. Bu isimlerin hepsi Emniyet ve MİT’in arşivlerinde var. Arşivler açılsın” dedi.
ERGENEKON ve JİTEM BAĞLANTISI ÇIKAR
Amcası Korkut Özal’ın Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili Ergenekon’u işaret etmesine de değinen Ahmet Özal “Ölümüyle ilgili değil ama eğer arşivler açılırsa babama suikast olayı ile Ergenekon bağlantıları görülecektir. Ölümüyle suikastın birlikte araştırılması gerekir. Çünkü Kartal Demirağ diye bir adamı çıkıyor ve 2 sene hapis yiyor, kayboluyor. Babam öldüğü gün Kartal Demirağ gelip dua edip ağladı” dedi

NETİCE-İ Taleb: halkı kin nefret ve düşmanlığa sevketmek, suça iştirak, anayasal düzeni ortadan kaldırmak, Terör çıkararak ve devam ettirerek terörden ve terör ticaretinden rantlanmak, adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs etmek, darbe, kaos-korku-panik oluşturmak, suç işlemek için organize örgüt kurmak, yönetmek ve üyelerine yardım-yataklık, görevi ihmal, görevi kötüye kullanmak, anayasadaki ve kanunlardaki diğer ve benzeri suçlar işlendiğini düşünüyor, insanlığa karşı suçişleyen ilgililerin cezalandırılmalarını istiyor basında çıkan haberleri ihbar kabul edib dava açmayanlara da görevi ihmal ve suçu-suçluyu gizlemekten işlem yapılmasını dilerim. 
22 Eylül 
2010

Adem ÇEVİK

kayıt no.2010-955

 


-- 
EbediSaadet, Uyarı ve RABBani HAYATREHBERİMİZ Kur'anı Anlayarak Oku-Okut,Yaşa-Yaşat www.islamkonseyi.com  KuraniHayatlı BİRR ÖMR Kuransız Bin Ömürden Üstündür. Hayırlı UzunÖmürler,Bereketli Kazançlar,Ebedi Saadetler İYİlikler DUAsıyla  www.ademcevik.com +905322467411 http://www.adaletplatformu.net ADALETE ve İNSanlığa savaş açan Zalimlere, Terör Tüccarı Hain-Lanet darbeci CUNTAya ve Darbe Anayasasına karşı 3maymunları oynayan sessizşeytanların yüüznden bizi de mi helak edeceksin? araf155 http://ergenekon.ws Lanet-Zalim Darbecileri AZLe, İstifaya ve TEVBEye davet ediyoruz. http://tevhidnesli.de TEVBE24-12-111 Enam162 HUD113 Maide32-33 Adaleti ve kötülüğü engellemek için Elbirliği. İİH İhlal-İhbar Hattı www.vicdanmahkemesi.net 
                              

 

 

 

 

 

  CUMHURİYET  SAVCILIĞINA  

 

                                                                                                                                   13.09.2010

 

 

KONU           :12Eylül darbe ve darbecileriDARBECİLERE yardım ve yataklık edenlerle, destek veren Media-Mafia-siyaset-bürokrasi-işdünyasımensupları , kişi ve kuruluşlar hakkındaSUÇ DUYURUSU

 

MÜŞTEKİLER                     :1-Adem ÇEVİK VatandaşlıkNo: 12409824156 Tel. 05322467411

                            Adres:yenimah. Mehtap sk.18 Gerede-Boluademgerede@gmail.com www.adaletplatformu.net

 

ŞÜPHELİLER                     :1- KenanEVREN (Gen. Kur. Eski Bşk.),

2-Nurettin ERSİN (Kara Kuv. Eski Kom.),

3-TahsinŞAHİNKAYA(Hava Kuv. Eski Kom.),

4-Nejat TÜMER (Deniz Kuv. Eski Kom.),

5-SedatCELASUN (Jandarma Gen. Eski Kom.),

6-BedrettinDEMİREL (Harp Akad. Kom.),

7-AliHaydar SALTIK(Gen. Kur. 2. Bşk.)

8-BülendULUSU (TC. Eski Başbakanı)

9-Vediğer, suça yardım ve yataklık eden, bakan, bürokrat, vali,kaymakam, emniyet müdürü, asker, amir, memurlar. Sair eşhas..

 

SUÇ                                        :Darbeyapmak, cebren anayasayı değiştirmek, hükümeti yıkmak,Türkiye  Büyük Millet Meclisini zor kullanarakgörev yapmaktan men etmek, darbeye zemin hazırlamak için sistemlibir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürülmesineve  yaralanmasına gözyummak,   işkenceyapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun bırakmak, cinsel saldırıdabulunmak, görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal, terörticaretinden rantlanmak, rant sağlamak amacıyla sialhlı organizesuç örgütü kurmak ve yönetmek, nüfuz ticareti yapmak, devletmalına zarar vermek, tehdit etmek, gasp, hırsızlık, hürriyettenyoksun bırakmak, adam kaçırmak, yetki gaspı, suç uydurmak,bağımsız-tarafsız olması gereken yargı mensublarınaemir-talimat vermek, sınıf imtiyazı sağlamak, milli iradeye vemillete savaş açmak, inançları rencide etmek

 

SUÇTARİHİ                                    :12Eylül 1980 ve devam eden tarihler. Öncesinde darbeyehazırlık aşamasında işlenen suçlar

 

AÇIKLAMALAR :

 

1- 12Eylül 1980 sabahı saat 03:59’da TürkSilahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuştur. Budarbe emir-komuta zinciri içinde, yukarıdan aşağı, askerihiyerarşi çerçevesinde cereyan etmiştir. Darbeyi yapan üst düzeykomutanlar, Milli Güvenlik Konseyi adı altında anayasa yapılanadek yasama ve anayasada değişiklik yapma yetkilerini üzerlerinealmışlardır. MGK kendisi hakkında kanun daçıkartarak yasal zeminin üzerine oturmuştur. Yasamayla beraberdarbeci komutanlar birçok yürütme işlemini de yerine getirmiştir.Milli Güvenlik Konseyi, yukarıda ad ve soyadları yazılı GenelKurmay Başkanı, Kara, Hava ve DenizKuvvetleri Komutanlarıyla Jandarma GenelKomutanı’ndan oluşan beş kişilik bir kuruldur. MGK,mevcut hükümeti yıkarak yerineBülend Ulusu’yakurdurttuğu hükümeti koymuştur. Askeri darbe sonucuyukarıda isimleri yazılı şüphelilerin emir ve talimatlarınıuygulayan kamu personeliyle sivillerin tümü suç işlemiştir.Çünkü işlenmesi suç olan konuda amirler tarafından verilenyazılı talimatlar dahi yerine getirilemez.

 

2- Şüpheli GenelKurmay Eski Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in kendiifadeleriyle sabit olan darbe zeminini hazırlamak için “şartlarınolgunlaşması beklenmiştir”. Şüpheli Evren’inemir ve talimatlarıyla suç tarihi olan 12 Eylül1980 askeri darbesinden yaklaşık 6 ay öncesuç belgesi Bayrak Harekat Planı, dönemin Genel Kurmay 2.Başkanı Ali Haydar Saltık tarafından hazırlanmıştır.Dönemin Harp Akademileri Komutanı Bedrettin Demirel’in“darbe şartlarının olgunlaşması için iki sene bekledik”beyanı medyaya yansımıştır.

 

3- 1Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda  işlenenkatliamın 12 Eylül darbesini tetikleyen, plan veraporları belli merkezlerde yapılan, derin bir suikast olduğubilinmektedir. Maraş olayları ve Çorum katliamınıntoplumsal çatışma çıkarmaya yönelik derin devletin sevk veidaresinde, bir kısım insanların milli-dini duygularıtahrik edilerek yaptırıldığı gün yüzüneçıkmıştır. Türk-Kürt ayrımcılığı, Alevi-Sünniçatışması, şeriat-komünizm korkutmaları, yıllarca uygulananpsikolojik harekat planlarının ürünüdür. Toplumu kontrolaltında tutmak amacıyla farklılıklar rejim tehdidi gibigösterilerek ayrımcılık körüklenmiştir. Bu sebeple toplumdayarılmalar meydana gelmiştir. Üretilen kaos ortamında yasalolarak çözüm yoluna iktidardaki hükümetin karar vermesigerekirken yapılan darbe, anayasal düzene açıkça müdahaledir. 

 

4- Darbesonucu; TBMM kapatılıp anayasa ortadankaldırılmıştır. Siyasi partilerin kapısına kilit vurulupmallarına el konulmuştur. 650 bin kişigözaltına alınmıştır. 1 milyon 683 bin kişifişlenmiştir. Açılan 210 bin davada 230bin kişi yargılanmıştır. 7 bin kişi için idam cezasıistenmiştir. 517 kişiye idam cezası verilmiştir.Haklarında idam cezası verilenlerden50’si asılmıştır(18 sol görüşlü8 sağ görüşlü, 23adli suçlu, 1’i Asala militanı). İdamları istenen 259 kişinindosyası Meclis’e gönderilmiştir. 71 bin kişi TCK’nin 141, 142ve 163. maddelerinden yargılanmıştır. 98 bin 404 kişi “örgütüyesi olmak” suçundan yargılanmıştır. 388 bin kişiyepasaport verilmemiştir. 30 bin kişi “sakıncalı” olduğu içinişten atılmıştır. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarılmıştır.30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitmiştir.300 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüştür. 171 kişinin“işkenceden öldüğü” belgelenmiştir. 937 film “sakıncalı”bulunduğu için yasaklanmıştır. 23 bin 677 derneğin faaliyetidurdurulmuştur. 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verilmiştir. 400 gazeteciiçin toplam 4 bin yıl hapis cezası istenmiştir. Gazetecilere 3bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. 31 gazeteci cezaevinegirmiştir. 300 gazeteci saldırıya uğramıştır. 3 gazetecisilahla öldürülmüştür. Gazeteler 300 gün yayın yapamamıştır.13 büyük gazete için 303 dava açılmıştır. 39 ton gazete vedergi imha edilmiştir. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamınıyitirmiş, 144 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüştür. 14 kişiaçlık grevinde ölmüştür. 16 kişi “kaçarken” vurulmuştur.95 kişi “çatışmada” ölmüştür. 73 kişiye “doğal ölümraporu” verilmiştir. 43 kişinin “intihar ettiği”bildirilmiştir.

 

5- İktidardakihükümete bağlı olan şüphelilerin, iktidarın talimatlarıdışında hiçbir şey yapma hak ve yetkileri yokken yasalarıaçıkça ihlal ederek anayasal düzeni yıkmaya yönelik yaptıklarıeylem ve işlemler suçtur.  Darbenin yapıldığı tarihteyürürlükte olan 765 sayılıTCK nın 146 ve 147.maddelerinegöre “TürkiyeCumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmınıtağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olanBüyük Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men ecebren teşebbüs edenler”,

TürkiyeCumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazifegörmekten cebren menedenlerle bunları teşvik eyliyenler idamcezasına mahkum edilmektedir. Maddelerde 2004 yılındayapılan değişiklik ile cezalar ağırlaştırılmışmüebbet hapis cezası olmuştur. 5237 s.lı TCK dada aynı cezalar m.309(anayasayıihlal),m.311(Yasamaorganına karşı suç), m.312(Hükümetikarşı suç) şeklindeyer almış ve yine ağırlaştırılmış müebbethapis cezası öngörülmüştür.

6- İşlenensuçların cezalandırılması amacıyla yapılacak soruşturmalaraengel olmak amacıyla82 anayasasına konulan geçici 15.Madde, 12 Eylül 2010 günü referanduma sunulan anayasadeğişiklik paketini halkın çoğunluğunun onaylamasıylayürürlükten kaldırılmıştır. Şüphelilerin işlediklerisuçların soruşturmasına geçici 15. Madde engelolduğundan bugüne kadar zaman aşımı işlememiştir. Maddeyegöre “12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimlersonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin BaşkanlıkDivanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama veyürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılıKanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimidöneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu MeclisHakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlükarar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veyahukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangibir yargı merciine başvurulamaz. Bu karar ve tasarrufların idareceveya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerceuygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar veuygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleriuygulanır.” Kaldı ki şüpheliler darbe günü vedevamında suç işlemeye devam ettiklerinden zamanaşımı hiçbirşekilde dolmamıştır. İnsanlığa karşı işlenen suçlardamüruru zaman söz konusu değildir. Yukarıda isimleri yazılı vesoruşturma sonucu kimlikleri tespit edilecek şüphelilerin işlemişoldukları darbe suçu nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak zarargördüğümüzden şüphelileri şikayet ediyoruz.

 

SONUÇVE İSTEM   :Yukarıdaarz ve izah edilen ve resen tesbit olunacak sair nedenlerleşüphelilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasınıve tüm darbecilerin malvarlıklarına el konularak hazineninolmasını, tüm darbecilerin ve destek verenlerin kamukurum-kuruluşlarına-cadde ve sokaklara verilen isimlerinin deacilen silinmesini hukuki zorunluluktur. Darbeci isimlerikullananlara da darbeyi-suçu-suçluyu övme suçu ve suçaiştirakden işlem yapılmasını arz ve talep ederiz.13.09.2010 Adem ÇEVİK imza

 

 

 

 

www.adaletplatformu.netwww.facebook.com/adaletplatformuwww.twitter.com/adaletplatformuadaletplatformu@hotmail.com

ademgerede@gmail.comToros Sk. 17/14 Sıhhıye-Ankara Tel:05322467411 Sms.0532673165

 

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA GEREDE

 

Konu: suç duyurusu

 

Suçlar:Halkı kin nefret ve düşmanlığa sevketmek, dine ve kutsal değerlere hakaret, dini değerleri alaya alarak rencide edilmesiyle ilgili CHP yönetimlerinin işlediği Yargıtay üyeleri Hamdi Yaver Aktan Yusuf Uluç ve Fatih Arkan arasında geçtiği iddia edilen internet ses kayıtlarında ise “hayır çıkması için öcalandan yararlanmak lazım, CHP’nin yardımı lazım ve kaos çıkarılması lazım” diyerek teröre yardım-yataklık, vatana ihanet, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, suçu ve suçluyu övmek, suçu gizlemek, görevi kötüye kullanmak, başörtüyü suçlu gibi göstererek suç uydurmak, darbeyi-darbeciliği savunmak.vs.

 

Şüpheliler: Kemal KILIÇDAROĞLU CHP Genel Başkanı ve  CHP Genel Merkez Yönetimi

Berhan ŞİMŞEK CHP istanbul İl Başkanı ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeleri,

CHP Avcılar Yönetimi, Mustafa DEĞİRMENCİ İstanbul Avcılar Belediye Başkanı,

Müjdat DEĞER Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı, Muzaffer DEĞER CHP Diyarbakır İl Başkanı ve Yönetimi, CHP Avcılar Belediye Meclis Üyesi Ali ORAL ve araştırma-soruşturma sonucunda ortaya çıkacak diğer şüphelilerin yanı sıra şimdiye kadar re’sen soruşturma açmayanlar

 

Müşteki: Adem ÇEVİK, TC No. 12409824156 Tel.05322467411 www.adaletplatformu.net

 Yenimahalle, Esentepe Trafik Karşısı, Mehtap Sk. 14 Gerede Bolu ademgerede@gmail.com

 Deliller: zaman, star, vakit,taraf,yenişafak,sabah,bugün, gazeteleri 2010 Eylülün ilk haftası http://www.bugun.com.tr/haber-detay/115756-turkiye-yi-sarsacak-ses-kaydi-haberi.aspxAçıklama: İstanbul ve Diyarbakır’da , “Müslüman kadınların rahibe gibi örtünmesi için Evet..” cümlesinin olduğu afişler CHP’yi karıştırdığı gibi İslama ve Müslümanlara ayrıca Hristiyanlara hakaret edilmiş hatta ve hatta lanetafişe tepki gösterenlere linç girişimi yapılmıştır. Ayrıca kendi yaptıkları işi iktidar yaptı diyerek iftira atılmıştır. İstanbul emniyetinin araştırması sonucunda islama-hristiyanlara hakaret edilen “lanetafiş” i basanlar-asanlar-finanse edenler bulunmuştur Yargıtay üyelerinin yalanlanmayan internete düşen ses kayıtlarında ise “ ülkede kaos çıkarmak için ÖCALAN ve CHP den yararlanmak lazım” açıklamalarının da araştırılarak teröre yardım-yataklıkdan da işlem yapılmasını dilerim Netice-i Taleb: Yukarıdaki şüphelilerden yukarıda belirttiğim suçlardan dolayı davacıyım.Kızımın, annemin, yengelerimin, kızkardeşimin, yeğenlerimin Başörtülü ve olduklarından ve kendimin de Müsliman olması aynı zamanda insan hakları aktivisti olmam hasebiyle Hristiyanlara da hakaret edildiğinden dolayı halkı kin nefret ve düşmanlığa sevkedenlerden, dinim islama ayrıca Hristiyanlara hakaret edenlerden ve inancımı alaya alan rencide edenlerden, kaosa-teröre yardım yataklık yapanlardan ve darbeyi-darbeciliği savunanlardan davacıyım.

 7 Eylül 2010 Adem ÇEVİK

not: dilekcemiz 07 eylül 2010 saat. 14'de elde Gerede Cumhuriyet Savcısı Uğur AY tarafından teslim alındı. 

dağıtım: medya, adalet bakanlığı, cumhurbaşkanlığı, tbmm, insan hakları başkanlığı, uluslararası insan hakları örgütleri

 

 

 

 

...... 

YARGITAYBAŞKANLIĞI'NA

Konu:suç duyurusu

 

Şüpheliler:Yargıtay 8.Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Uluç ile aynı daire üyesi Hamdi YaverAktan ve 10. Hukuk Dairesi üyesi Fatih Arkan,Avukat Turgut KAZAN, Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA,HSYKBaşkanvekili Kadir ÖZPEK, HSYK üyesi Ali Suat ERTOSUN, HSYK'nınYARSAV'lı Üyeleri, Yargıtay Başkanı Hasan GERÇEKER ve Yargıtay1. Başkanlık Kurulu Üyeleri, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Üyelerive başkanı Ersan ÜLKER. Tüm darbelerde ve darbe planlarındaismi geçen-geçmeyen tüm şüpheliler, Soruşturma ve inceleme iletespit edilecek kişiler ve kurumların ilgili yetkilileri. Ayrıcayargısal siyasal medyatik ve maddi destek sağlayanlar. Terörü,yolsuzluğu, işsizliği, kaosu, balyozu, ergenekonu, kafesi,irticayı, suikastları ve darbeyi adaletsizliği savunan İşgüzarhakim ve savcılar,

 

Müşteki:Adem ÇEVİK TC No: 12409824156 Toros sk. 17-14 sıhhıye ankaratel.05322467411

 

İzah: dailymotion.com'dayayına konulan “BDP BİZE LAZIM, PKK İLE İŞBİRLİĞİÇALIŞMALARI” başlıklı ses kaydı videosundaki kişiler, eğergerçekten iddia edilen Yargıtay üyeleri ise vah ki vah bu ülkeninhaline. Ses kayıtlarında ana gündem referandum. BDP'ninreferandumu boykot kararını aralarında geçen görüşmelerneticesinde aldığı konuşuluyor. BDP'nin öneminden bahsediliyor.BDP'nin Kürtlerin yobaz bölümü olmadığı, yöneticilerininsolcu olduğu, CHP'ye çok yakın olduğu, referandum sürecindeCHP'nin BDP'nin elinden tutması gerektiği konuşuluyor.Konuşmalarda teröristbaşı Öcalan'la ilgili de şok ifadeler sarfediliyor. “Öcalan'a bu süreçte çok ihtiyaç var” deniliyor.Referandumda “evet”in fazla çıkması halinde işlerininbiteceği konuşuluyor. Ve daha neler neler… 3 BÖLÜM'den oluşanses kayıtlarındaki kişilerin Yargıtay Üyeleri Hamdi YaverAktan(8. Ceza Dairesi), Yusuf Uluç (8. Hukuk Dairesi Başkanı) veFatih Arkan (10. Hukuk Dairesi” olduğu ilerisürülüyor.
http://www.bugun.com.tr/haber-detay/115756-turkiye-yi-sarsacak-ses-kaydi-haberi.aspx

TBMMve hükümetin faaliyetlerini engellemek, vatana ihanet, anayasaldüzeni ortadan kaldırmak, teröre yardım-yataklık ve suçaiştirak suçu işlenmiştir251. Maddenin ve 288. Maddenin açık hükmüne rağmen adilyargılamayı etkilemek tıpkı Şemdinli olayları gibi askerimahkemeye sevk ve beraat alt yapısını hazırlamak, 8 yöneticisiErgenekoncu olan İP ve Ticaret yapan Almanyadan yardım alanyolsuzluk yaptığı ve yolsuzluk odak noktası olduğu AYMtarafından tescillenen CHP ye dava açamayan A. YALÇINKAYA ve suçduyurularımızı dikkate almayan Yargıtay Başkanı ve 1. başkanlıkkurulu üyeleri

 ERGENEKONu,uyuşturucu ticaretini, silah ve terör rantının arıştırılmasınıengellemeye çalışarak suça iştirak edenler ve YARGI DARBESİyapanlar, devam ettirenler ve emeği geçenler de suçludur

       “BALYOZPLANI”, “Kafes planı”, “irtica eylem planı”, “tankskandalı” sarıkız, ayışığı, yakamoz, eldiven v.b.Soruşturma ile tespit edilecek “DARBE ve KAOS”  planlarındaadı geçen yargıçlar, şikayete konu planların hazırlanmasıiçin talimat veren, hazırlayan ve suç için anlaşan, planınicrasında görev alan ve suça asli   ve fer`i iştirakeden suçu öven suçluyu gizleyenler  suçlularıazletmeyenler veya destekleyen veya resen soruşturma açmayanlarve  diğer şüpheliler.

     TürkiyeCumhuriyeti yargıçları kutsal olmayıp, mensuplarının suçlardanazade olabileceği de söylenemez. Hesap verebilir ve şeffaf olmayanyapılar elbette ki eleştiriye açık olmalıdır.Yargımensuplarının işlediği iddia edilen hususlarda etkin soruşturmave faillerin yargılanarak cezalandırılmaları gerekir.

    Türkiye’dekimodern ve post modern askeri darbelerin, sivillere muhtıraların,askeri harcamaların, JİTEM ve psikolojik harp dairesininfaaliyetlerinin, Çukurca Reşadiye Dağlıca, 33 asker ve diğerolaylardaki kusurların, kafes eylem planı, millete komplo planları,Lahikaların, yer altından çıkan silahların, suikast planları vediğer onlarca hukuk dışı faaliyetlerin 12 eylül ve 27 mayısdarbesinin ve 28 Şubat postmodern darbesinin, 27 Nisan Muhtırasınınve tüm darbe planlarının yargıçlar desteğiyle olduğu bilimselve tarihi bir olgudur. Zalim yargıçlar bırakan başbakan-bakanasmayı dünya dönüyor denildiği için bile adam asabilirler.mutlaka darbeci yargıçlarından acilen hesaplarının verilmesigerekir. Hesap soramayanlarında sorgulanması gerekmektedir. Vatanaihanet eden cinnet geçiren yargıçların da derhal müşahedealtına alınması gerekir.

suçişlediği gerekçesiyle tutuklu yargılanan yargıçların açığaalınmaması, yargıdan uzaklaştırılmayıp , sahip çıkılmasıve soruşturulmaması görevi ihmal, vatana ihanet ve görevi kötüyekullanmaktır. siyaset yapmak, yargıyı etkilemek ve baskı yapmakve kaos planları oluşturma suçları işlenmiş ve halen alenenhukuksuzluğa devam edilmesinden dolayı suça iştirak suçuişlenmektedir.

ayrıcaErgenekon PKK KCK israil stratejik işbirliği iddialarını, Yargıve diğer kurumlardaki ilişkilerini araştırmamak.,  uyuşturucuticareti ve terörden rant sağlayanların hala görevde kalmasınısağlamak görevi kötüye kullanmaktır. Vatana ve millete ihanetiçinde olunmasıdır. Terör ve darbeden rant-çıkar sağlamak içinekonomik kriz çıkartmak dolayısıyla işsizliği çoğaltmak (400milyar dolar terör-silah harcaması, 30bin ölü 20bin faili meçhul)

 

Suçlar:vatana ihanet, kaos, Darbeye teşebbüs, darbe anayasasınıuygulamak ve savunmak, TBMM’nin ve hükümetin faaliyetleriniengellemek. Yargıya baskı yapmak emir ve talimat vermek, adamöldürmeye sebebiyet vermek, suçu ve suçluyu övmek, suçaiştirak, görevi kötüye kullanmak, teröre yardım ve yataklık,terör tüccarlarına ve uyuşturucu ticaretine yardım yataklık,kaos, işsizlik ve ekonomik psikolojik travmatik zararlar verilmesi,çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak ve üye olmak,askeriyeden emir-birifing-muhtıra alan savcı ve hakimlerin görevyapmasına göz yummak, devlet memuru olduğu halde siyaset yapmak,siyasi demeçler vermek, bir zümreye ayrıcalık. Anayasal düzeniortadan kaldırmak ve çete anayasasını uygulamak, devlet malınazarar vermek, suçu ve suçluyu gizlemek, Uluslar arası hukuku vesözleşmeleri uygulamamak.

 

Deliller:www.habervaktim.comtümyasal deliller ve tanıklar, www.ergenekon.wshttp://www.attabot.com/haber-oku/cihaner-icin-yeni-plan-video-3068526/http://www.attabot.com/haber/yargitay-uyelerinden-sok-ses-kaydi-hayir-icin-ocalan-a-cok-ihtiyac-var-3069265/www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.htmlstar,zaman, bugün, yenişafak,taraf, vakit gazeteleri ve samanyoluhaber.tvhabervaktimilgili haberleri 19mayıs, 1-2eylül

Netice-iTaleb: söz konusu eylemlerde ve planlarında öngörülenanayasal düzeni ortadan kaldırmak ve teşebbüs etmek, bombalama,cinayet, provokasyon, kumpas, tehdit şantaj ve benzeri gibifiillerden başka CMK'nın 233. maddesi çerçevesinde, TürkiyeCumhuriyeti vatandaşlarının tümü gibi ben de zarar gördüm vegörmekteyim.

şüphelilerin;TCK'nın halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunu düzenleyen216. maddesi, görevi kötüye kullanma suçunu içeren 257. maddesiçerçevesinde yargılanması gerekiyor. "Şüpheliler ayrıcaTCK'nın 'silahlı örgüt kurarak anayasal düzeni değiştirmek vedeğiştirmeye çalışmak, hükümetin görevini yapmasınıengellemeye teşebbüs, seçilmiş meşru hükümete silahlı isyan,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini yapmasını engellemeyeteşebbüs v.b.suçlarını düzenleyen 309, 311, 312, 313, 314, 315ve 316. maddelerinden de yargılanmalı."   Ayrıcadiğer suçlar için de ilgili anayasalara yasalara kanunlara vemaddelere aykırılığın yanı sıra;, 138.madde, 148.madde,288.madde,  214.madde, 38/1. madde,125.madde,220.madde, 2802sayılı HSYK kanununa ve kanunun48.maddesine,  657 sayılı devlet memurları kanununa ,yargıtay kanununa ve 39.maddelere göre de işlem yapılmasını,Yukarıdaki iddialardan dolayı ilgililere Türk Ceza Kanunununilgili maddelerinin uygulanması kamu davası açılmasını ve tümmedyada çıkan bu iddialarla ilgili idari veya hukuki kamu davasıveya soruşturma açmayarak  ve görevden azletmeyerek veyaistifasını istemeyerek ayrıca anayasayı ve evrensel hukukuve uluslar arası anlaşmaları uygulamayanlar da suçludur.

10Aralık 2003 yılında anlaşmayı imzalamış ve 9 Kasım 2006’daanlaşma yürürlüğe girmiş “Yolsuzlukları ve GörevSuistimallerini Önlemeye Yönelik BM Sözleşmesi”ni YolsuzluklaSavaş kanunlarını 90.madde ve 5506 sayılı kanun çerçevesindeuygulamayarak görevini ihmal eden ve dolayısıyla görevini kötüyekullanan tüm yetkililerle ilgili de işlem yapılmasını dilerim. 02.09.2010
Adem ÇEVİK www.adaletplatformu.net

ademgerede@gmail.com
05322467411

dağıtım: medya, adalet bakanlığı, istanbul-ergenekon savcılığı. cumhurbaşkanlığı,tbmm, insan hakları başkanlığı, bm yolsuzluk komisyonu, 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret172036