• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/adaletplatformu
  • https://www.twitter.com/adaletplatformu

1 Kasım 2010 Saat.10da İstanbul SultanAhmed ADLiyesine ...SUÇ duyurusu... Türkiyelilere Latin Alfabesi diye yutturulan Dünyada ve Türkiyede ilk ve tek olan (Latin ) Harf Devrimi Türk Alfabesi yalanıyla zorla kabul edildi ve Kuran Alfabesi yasaklandı.

1 Kasım 2010 Saat.10da İstanbul SultanAhmed ADLiyesine ...SUÇ duyurusu...

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Konu: Suç Duyurusu


Suçlar: Anayasaya, yasaya,kanunlara ve devrim kanunlarına aykırılık, w-q-x harf yasağına muhalefet, kanunlara uymama, görevi ihmal, bilerek suç işlemeye teşvik, kanunları hafife alma, kanunları uygulamama


Şüpheliler: Abdurrahman YALÇINKAYA Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve aşağıdaki kurum-kuruluş yetkilileri


1.www.TBMM.gov.tr 2.www.tsk.mil.tr 3.www.meb.gov.tr 4.www.TDK.gov.tr 5. www.anayasa.gov.tr

6.www.akparti.org.tr 7. www.chp.org.tr 8. www.mhp.org.tr 9. www.dtp.org.tr 10.www.yarsav.org.tr

11.www.HSYK.gov.tr 12.www.yargitay.gov.tr 13.www.danistay.gov.tr 14.www.oyak.com.tr 15.www.add.org.tr 
16
.www.fox.com.tr 17.www.iq.com.tr 18.www.maximum.com.tr 19.www.yargitaycb.gov.tr


Müşteki:Adem ÇEVİK, Toros Sk.17/14 Sıhhıye Ankara Tel:05322467411 Vekili Avukat Berrin YEŞİLYURT http://adaletplatformu.net


İzah: Çağdaş şapka ve harf devrimini uygulamayan tüm siyasi partilere kapatma davası açmayan Devrim Bekcisi addedilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA dahil tüm şapkasız yetkililer ve wxq harflerini kullananlar, harf devrimi kanununu ihlal ederek ülkemizin ilerlemesinin müsebbibleri tüm süpheliler cezalandırılmalıdır.


Açıklamalar: Kanunlara yasalara aykırı olduğu halde w,q,x harflerini ve Q Klavye kullanmak ve kullandırtmak suça ve suçluya göz yumarak görevini de ihmal etmek

1-12 Eylül askeri darbecilerinin TBMM’yi fesh ederek hazırlattığı 2709 Sayılı Yasa olan 1982 Anayasa'sının 3 üncü maddesine göre “Türk Devleti'nin dili Türkçedir. Yine 4 üncü maddeye göre 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

2-Anayasa'nın 174 üncü maddesinin 6.ıncı bendinde belirtilen ve devrim kanunlarına aykırılık

Yasada,anayasada kanunlarda açıkca yazan “Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve laiklik niteliğinin koruma amacını güden inkılap kanunlarını ve laiklik niteliğini koruma amacını güden hükümler W,Q ve X harfleri kullanımının yasaklanması anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.

Latin Alfabesinden alınan adına Türk Alfabesi denilen harfler alfabede mevcut harflerdir ve alfabede olmayan harfleri kullanmak anayasaya göre suçtur ve bu harfleri kullanmak çağdaş uygarlık seviyesinin altında olup kanunlara-yasalara göre çağdışılıktır.

3-1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilip, 3 Kasım 1928 tarih ve 1030 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun ve ekinde Türk Alfabesi Levhası aykırılık

4-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 42. Madde inkılap kanunlarına aykırı eğitim yazım yayım

5-Nüfus kanunu ve reklam kanununa muhalefet

6-5237 sayılı Türk Cezâ Kânûnunun 222. Maddesinde 1353. Kânûna aykırılık

7-1353 sayılı Türk Hârflerinin Kabûl ve Tatbîki Hakkındaki Kânûnunun 4. Maddesine aykırı davranılmaktadır.
8-26.11.1934 de kabul edilen 2867 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
2590 sayılı bazı ünvanların kullanılamayacağına dair kanunun Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırıldı. 2590 sayılı kanuna muhalefet


Netice-i Taleb: Yukarıdaki suçları işleyenler ve suça göz yumanlar hakkında Türk-Latin alfabesine aykırı ilan-reklam-tanıtım-tabela yapanlar; Harf ve şapka mecburiyeti devrimi kanunlarını uygulamayarak Bilişimde, sanayide, teknolojide çağdaş uygar devletlerden Japonya, Kore, Rusya, Hindistan ve Çin ülkelerinden geri kalmamıza, uzaya gitmemize, yolksulluğa, kaosa, teröre, işsizliğe sebeb olanlar devletin değiştirilemez maddelerine aykırı davrananlar, devrim kanunlarını ihlal edenler re'sen soruşturma açmayanlar, Çağdaş şapka ve harf devrimini uygulamayan tüm siyasi partilere kapatma davası açmayan, hacı demek yasak olduğu halde devletin kuruluşu Diyaneti ilçe isimlerinde HACI ismini uygulayan İçişleri Bakanlığını Laiklik gereği uyarmayan Devrim Bekcisi addedilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA dahil tüm şapkasız yetkililer ve ülkemizin ilerlemesinin müsebbibleri tüm süpheliler cezalandırılmalıdır.

01/11/2010 Adem ÇEVİK imza

Dağıtım: TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, HSYK, Yargıtay, Danıştay, AYM, Gerede C.Başsavcılığı, Medya

 

........


 

 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

Şüpheli: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA ve Yargıtay 1. Başkanlar Kurulu üyeleri

Müşteki: Adem ÇEVİK, (TC No:12409824156)Toros Sk.17/14 Sıhhıye Ankara Tel.05322467411www.adaletplatformu.net

Suçlar: Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmak. Darbeye teşebbüs, Yasama organı milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetlerini engellemek, 309 ve 311. madde ihlali, Anayasa'nın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ,tehdit, Meclise muhtıra vermek, TBMM’ye emir-talimat vermek, halkı kin-nefret düşmanlığa sevketmek, başörtülüleri ve başörtüyü savunanları rencide edip aşağılayarak başörtülülerin çocuklarının askerlikten soğumasını ve başörtülülerin vergi vermemesini sağlamak, mobbing, inanca ve kutsal değerlere alenen hakaret, kaos çıkarmak, teröre yardım-yataklık, suça iştirak, suçu-suçluyu övme, anayasayı hukuku ve uluslararası insan hakları anlaşmalarını tanımamak, suç uydurmak, terör örgütü ergenekona yargı desteği sağlamak, Terör örgütü propagandası yapan İşci Partiis ve CHP'ye karşı kanunları uygulamamak.

Açıklamalar: 1-CHP’nin “reklâm” amacıyla Kanaltürk’e aktardığı 5,5 milyon dolar ve karşılığında teminat olarak hisse almasına rağmen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmadı. www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=697344 
2-CHP'nin 32. Olağan Kurultayı için hazırlattığı afişlerle ilgili olarak parti hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan suç duyurusunun akıbeti de belli değil. www.gazete5.com/haber/tarhan-erdem-aciklama-19738.htm 
3-Erzurum özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, CHP Milletvekilleri Ahmet Ersin ve Erol Tınaztepe hakkında “Ergenekon terör örgütüne yardım etmek”, “suç delillerini bozmak” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla fezleke hazırladı. Fezlekeye rağmen Yargıtay hiçbir inceleme başlatmadı 
4-Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda yakalanan Mehmet Sefa Pösteki’nin CHP için kestiği 900 bin TL’lik naylon fatura ele geçirilmişti. Pösteki’nin hazırladığı faturaların, Başkent Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi adına CHP’ye kesildiği ortaya çıkmıştı. CHP usulsüzlüğü karşısında Yalçınkaya işlem yapmadı.
5-Alman Ebert Vakfı’ndan para aldığı belgeler Yargıtaya teslim edilmesine rağmen CHP hakkında iki yıl önce başlattığı incelemeyi, hala sonuçlandırmadı. www.samanyoluhaber.com/h_211068_chpyi-yakacak-belge-!.html 
6-13 Eylül 2010 tarihinde basındaki haberlerde de belirtildiği gibi  Başsavcı Yalçınkaya'dan TBMM’ye, Partilere Millete alenen MUHTIRA verildiği, darbeyi savunduğu, oy kullanma yetkimin de alenen gasp edildiği ve tehdit edildiğim aşikardır.
7-Yalçınkaya'nın 13 Eylül açıklamasından;  ''Yargıçlar olarak hukuk devletini ve yargıçların bağımsızlığını Anayasa değişse dahi, yasalar değişse dahi korumak azmindeyiz. Çünkü yargı organı halkın temsilcisidir. Halkımız müsterih olsun. Biz hukuk devletini gerçekleştireceğiz. Bunu engellemek mümkün değildir'' diyerek darbeyi ve darbeciliği savunduğundan dolayı darbecilik suçundan da yargılanmalıdır çünkü Bu halkın yüzde 58'inin çoğunluğu ile kabul edilmiş Anayasa'yı ve TBMM’yi tanımamak, hükümsüz kılmak, yok saymaktır. Bu halkın oyu ile kabul edilmiş Anayasa'ya, TBMM’ye 73 milyona açık bir hakaret-tehdittir. 148. maddeye göre Yüce Divanda yargılanmalıdır
8-CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ilginç bir iddiada bulundu. Tüzüğün ertelenmesinin yasa dışı olduğunu iddia eden Ateş, “Şu anda hukuksuz, yetkisiz bir MYK var, yani CHP-MYK yok hükmündedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı incelerse, genel merkezin yasal olmadığı ortaya çıkacak” dediği halde re'sen soruşturma açmadı SPK uygulanmadı.
9- Tüm siyasi partilerin ticaret yapması yasak olduğu halde CHP'nin İşbank ticaretine karşı kanunları uygulamadı
10- Terör örgütü Ergenekona alenen destek sağlayarak adil yargılamayı etkileyen CHP ve İP'e yaptırım uygulanmadı.

Deliller:Tüm hukuki ve yasal deliller. TBMM Başkanı ve AYM Başkanı Basın Açıklamaları, bilahere sunacağım deliller
www.samanyoluhaber.com/h_211068_chpyi-yakacak-belge-!.html www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=697344www.habervaktim.com/haber/36433/cumhurbaskani_yalcinkayayi_azledebilir.html

Netice_i Taleb: Yukarıda izah edildiği gibi alenen bir hukuksuzluk kanunsuzluk ve yasa tanımazlık ortaya koyan Yargıtay Başsavcısı’nın veYargıtay 1. Başkanlık Kurulunun; TBMM’nin yasama faaliyetlerini engelleme, yurtdışından resmen yardım aldığı belgelenen, anayasa mahkemesince yolsuzluk odak noktası olduğu tescillenen ve ticaret yapması yasak olduğu halde işbankasına ortak olan ergenekonu yani suçu-suçluyu överek,cihanere dinlendiğini faxla haber verilmesi, emirle parti kapatma davası açması Suç işleyen CHP, İP ve yetkililerine resen soruşturma açmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA'nın, görevi ihmal ve görevi kötüye kulanma, 309 ve 311. madde ihlali, zorla Anayasa'nın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs suçlarının yanısıra terör suçuna iştirak suçu da işlemelerinden dolayı cezalandırılması anayasanın 148. maddesine göre Yüce Divanda yargılanmasını, yargılama esnasında açığa alınmasını, azl edilmesini arz ve taleb ederim. 01.11.2010 Adem ÇEVİK

Dağıtım: AYM, Yargıtay, TBMM, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, HSYK
 
 
 
 
Türkiyelilere Latin Alfabesi diye yutturulan Dünyada ve Türkiyede ilk ve tek olan (Latin ) Harf Devrimi Türk Alfabesi yalanıyla zorla kabul edilmesinin ve Kuran Alfabesinin ayrıca XWQ harflerinin yasaklanışının 82. yıldönümünde ...harf devrimi yapmayan JAPONya, ÇİN, HİNDUstan, Kore ve RUSyadan hatta 2. dünya harbine katılan Almanyadan Yerle bir edilen Japonyadan geri kalmamızın 1inci sebebi HARF DEVRİMİ 2. DARBECİLERİN Türkiyeyi işgal ve rant mantığıyla yönetmesi 3.ırkcılık yapılarak terörün desteklenmesi 4. islama ve müslimanlara baskı. irtica-mürteci hakaretleri 5. yöneticilerin adil değil zalim ve rantiyeci olması 6. darbecilerin ve devleti kene gibi sömüren asker-bürokrat-yargıç ve siyasetcilerin gayrimeşru malvarlıklarına el konulmaması 7. askeri harcamaların denetlenmemesi ve cuntaya hesap sorulmaması 8. parti genel başkanlarının tekadam diktatör olması şura yapmaması. www.adaletplatformu.net


2346 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret159411