• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/adaletplatformu
 • https://www.twitter.com/adaletplatformu

Hilafet parasını GASP edip Faizcilik yapan CHP'nin İŞBANKASINI Protestı ve Basın Açıklaması, 26 Ağustos 2013 Saat:11 İŞBANK Genel Müdürlüğü Önü 4.Levent, AdaletPlatformu.org hilafetin kurtarılması için gönderilen paraların GASPıyla kurulan İŞBANK...

Adalet Platformu'nun TALEPLERİ VE CEVAP BEKLEYEN SORULARI www.adaletplatformu.org

Mustafa Kemalin mal varlığı ile ilgili değişik iddialar bulunmaktadır.. Hayat kronolojisine baktığımızda, anne-babasından bir servet sahibi değildir.. Ömrü boyunca devlet memuru olmuştur. Oysa servet olarak çok büyük bir servet sözkonusudur.. Mustafa Kemalin mal varlığı, vasiyeti, gelirleri ile ilgiliCumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, CHP ve İş Bankasından bilgi talep edilmesi gerekir.. Bu güne kadar bu konularda açılmış davalar varsa bunların dosyalarının da Adalet Bakanlığından talep edilmesi gerekir..

Bu anlamda İş Bankasındaki Mustafa Kemal Atatürk, Celal Bayar ve diger ortakların hesaplarının dondurulması ve tedbir konulması gerekir..

          :Müslüman bir kişi olarak ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu işlemde benim yarar ve zararım bulunmaktadır.. Diyanet İşleri Başkanlığı bir kamu kurumudur ve Müslümanların hak ve hukukundan sorumludur.. Ülkemde hukukun tesis etmesi, haksız tasarrufların önlenmesi ayrıca gerek Norm Hukuk statüsündeki uluslararası sözleşmelerle korunan, gerekse anayasa ve yasalarda ifade edilen KAMU YARARI nın da ötesinde, devletin varlık ve meşruiyeti ile yakından alakalı bir husustur.. Burada HAKSIZ BİR MÜLK EDİNME, KAMU KAYNAKLARININ YAĞMALANMASI ve GASP gibi vahim bir durum sözkonusudur.. Bu durumunda dikkate alınacak ayrıca tarafınızdan Cumhuriyet Savcılığına SUÇ DUYURUSUnda bulunulması gerekir..

Bir yurttaş olarak bu konudaki hak ve hukukun korunması açısından MÜDAHİLLİK TALEBİnde bulunuyorum.. Aynı şekilde, dava dosyasındaki evrakların da tasdikli bir suretini talep ediyorum.

Bu arada Mustafa Kemalin gerçek mal varlığının tesbiti için Osmanlı arşivleri ve Cumhuriyet arşivlerindeki rütbe ve görev durumu da değerlendirilerek maaş ve gelirlerinin tesbiti gerekmektedir.

Bu çerçevede, haksız bir tasarrufa fırsat vermemek için İŞ BANKASIndaki Mustafa Kemalin, Celal Bayar’ın ve diger ortakların  hisselerinin TEDBİR OLARAK DONDURULMASI VE KAYYUMA DEVRİ GEREKİR.. Esasen İŞ BANKASI üzeirndeCHP nin tasarrufları da, HUKUKA AYKIRI, Diğer siyasi partiler açısından Anayasanın EŞİTLİK İLKESİNE ve siyasi partiler kanununa aykırı bir durumdur..


1916 YILI KURULAN OSMANLI İTİBAR-I MİLLİ BANKASI VE

İŞ BANKASI VE 1927 YILINDA DEVRİ

1927/2005/2013 Kurucu Ortaklık Hisse Senetlerinin Gasp Edilmesi :


Osmanlı İtibar-ı Milli Bankasının tüm mal varlığı ile 1927 yılında İş Bankasına 400.000.Adet kurucu ortaklık hisse senetlerinin devredilmiştir. Toplam 400.000.Adet 7.40.gram Reşat altınıdır.

 1. Genel Kurmay Başkanlığı’na ait 53.000.Adet kurucu hisseler ile 87.yıllık pay gelirini ödememiştir.

 2. İstiklal Harbi Şehitlerine ait 200.000.Adet ismine yazılı hisselerin 87.yıl pay gelirlerini ödememiştir.

 3. Eşrafa ait 50.000.Adet kurucu hisse senedi ve 87.yıllık pay gelirlerini ödememiştir.

 4. Vakıflara ait gayri menkullerin 87.yıldır işgali, kira ve kira stopajlarının ödenmemiştir.

 5. Hazine arazilerinin gasp ederek sahiplendi ve 87 yıllık kira ve stopaj vergilerini ödememiştir.

 6. İş Bankası aracılığı ile dört beş yıldız lüks gayri menkullerin yabancılara 1/20 oranında tapu değerleri düşük gösterilerek satış yapılması,

İlgili firmaların Vergi ve K.D.V. Kaçakçılığı,

İlgili firmaların ve şahısların uyuşturucu, Altın, Karapara kaçakçılığı ile ilgili Antalya, Aydın, Kocaeli, İstanbul, Muğla illerinde ilgili firmalar ve şahısların İncelenmeleri devam etmektedir.

Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarının raporları ile vatandaşa verilen İş Bankası kredilerinde usulsüzlük yapılarak müşterilerin zarara uğratıldığı ve bu şekilde vergi kayıpları oluşturduğunu tespit edip, Devletin vergi kayıplarına karşılık, 700.Milyon lira vergi cezası ve ayrıca Munzam Sandıkla ilgili 2007/2008 dönemi için 68.Milyon lira cezası kesmiştir. 20.adet vergi cezası vardır ve Danıştay Başkanlığında incelemeler devam etmektedir.

 • İş Banksı İstanbul Dışkapı Şubesi; ve İş Bankası İstanbul Yenicami Şubesi,

Sahte belge düzenleyerek Silah, Uyuşturucu ve kara para aklama dosyası ve Hazine Müsteşarlığı Kontrolörler Kurul raporu ile İstanbul 2. Asliye Ceza mahkemesinde dava açılmıştır. Sahte kimlik ve pasaportlarda sahte düzenleme ile kaçakçılık dosyası mahkeme kararları bitmiştir.

X İş Bankası Sirkeci Şubesi,

Hazine Başkontrolörü Zekiye Baloğlu’nun raporuyla İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinde 2.Milyar Dolar uyuşturucu parası 115.Milyon Dolar rüşvet ile aklanmasının davası açılmıştır.

İŞBANK CHP'nin GASP ETTİĞİ HİLAFET PARALARINI DİYANETE DEVİR ETMELİDİR.

......HİLAFET İÇİN GÖNDERİLEN PARALARIN GASP EDİLMESİ VE FAİZCİLİK YAPILMASI 2 MİLYAR MÜSLÜMANA VE ALLAHA HAKARETTİR.
FAİZCİLİK YAPANA ALLAH HARP İLAN ETMİŞTİR.
HAKSIZLIK KARŞISINDA DİLSİZ ŞEYTAN OLMAYALIM DİYEN RESÜLÜLLAH ŞÖYLE BUYURUYOR: FAİZCİLİK YAPAN ANASIYLA KABENİN KARŞISINDA ZİNA YAPmak GİBİDİR.


FAİZCİ İŞBANK GASPINA, SÖMÜRÜYE SESSİZ KALMAYALIM


 Osmanlı Donanma Cemiyeti’ne ait 31.000 adet, Harbiye Muhaberat Dairesi’ne ait 10.000 adet, Askeri Demir Yollarına ait 12.000 adet ve toplamda GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI’NA ait 53.000 adet hisse senedi ne oldu ..?

    Ayrıca, İstiklal harbinde tamamına yakını 1.Milyon civarı ŞEHİT DÜŞMÜŞ MUVAZZAF ASKERLERİN maaşlarından kesilen ve kayıtları bulunan (Genel Kurmay Başkanlığı’nın arşiv kayıtlarında istiklal harbi şehitlerimizin kayıtları vardır) hisse senedi ne oldu ..?


    Osmanlı Maliyesi’nin 50.000 adet hisse senedi ne oldu ..? Osmanlı Devletinin tamamında bulunan ve yaşayan Eşrafa satılan 3.Milyon hisse senedi ne oldu ..?


     Milli banka mal varlığının devrinden sonra İş Bankası hisse senetleriyle değiştirilip değiştirilmediği ve ne olduğu niçin açıklanmıyor ..?

Osmanlı Milli bankası’nın 1926 yılındaki mal varlığı devirden sonra Türkiye İş Bankası’nın takas yaptım dediği 4.000.000 adet (REŞAT ALTINI) değerindeki hisse senetleri ne oldu ..?    İş Bankası bu senetleri 87 yıldır değerlendirdi ve senetlerle birlikte gelirleri ne olu ..? (bir hisse 740 gram altın)

Mısır ve Türkiye Hahambaşıları Vehbi Koç'un ortakları Nahum kardeşlerin işbank hisse oranı %18 e sahip midir?


Hilafetin kurtarılması için verilen paralardan Atatürk’ün verdiği 250.000 TL’sı karşılığı vasiyeti üzere CHP’ye %28,09 yönetim ve gelir payı hakkı verilmiş, İstiklal Şehitlerinin her birinin maaşlarından kesilen 500 adet REŞAT ALTINI değerinde hisse senetleri ve Genel KURMAY BAŞKANLIĞI’NA ait 53.000 adet REŞAT ALTINI değerinde hisse senetleri ile TOPLAMDA 4.000.000 adet REŞAT ALTINI değerindeki hisse senetlerine karşılık olarak da %31,48 yönetimde ve gelirde pay hakkı vermiş gibi gözükerek asla hiçbir şey vermeyen İş Bankası bir kör kuruş koymadan bankanın %40,73 yönetiminden ve gelirinden de ASLAN PAYINI almış ..?   


  1.000.000 MİLYON ŞEHİDİMİZ ADINA ŞEHİTLERİMİZİN 5-10 MİLYON MİRASÇILARI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENEL KURMAY BAŞKANLIĞIMIZ VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANIMIZ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞIMIZ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN İLGİLİ SORUMLU KURUMLARI OLARAK İSTİKLAL ŞEHİTLERİMİZ ADINA ELBETTE BU HESAPLAR SORACAK VE HAKLILARIN HAKLARI ALINACAKTIR


Hilafet parasını GASP edip Faizcilik yapan CHP'nin İŞBANKASINI Protestı ve Basın Açıklaması, 26 Ağustos 2013 Saat:11 İŞBANK Genel Müdürlüğü Önü 4.Levent, AdaletPlatformu.org hilafetin kurtarılması için gönderilen paraların GASPıyla kurulan İŞBANKASI Diyanete devir edilmelidir.

Hilafet parasını GASP edip Faizcilik yapan CHP'nin İŞBANKASINI Protestı ve Basın Açıklaması, 26 Ağustos 2013 Saat:11 İŞBANK Genel Müdürlüğü Önü 4.Levent, AdaletPlatformu.org


Hilafet fonununun hilafetin kurtarılması için gönderildiği paralarla kurulduğu halde tüm müslümanlara hakaret edercesine faizcilik yapan CHP'nin hukuksuz şekilde gasp ettiği İşbankası'ndan 86 yıldır gasp edilen haklarını alamayanlardan itibari Milli Bankası hisse senedi sahiplerinden görme özürlü Cengiz Doğan ve Avukatı Mahmut Doğan ile birlikte  Levent deki işbankasının önünde 26 ağustos pazartesi saat:11 de basın açıklaması yapacağız. işbankasının gasp ettiği tüm haklar verilmelidir. CHP işbank ortaklığı bitirilmelidir. CHP'nin İŞBANK hisseleri Diyanet Teşkilatına devir edilmelidir. devir edilen paralar islama ve hilafete hizmet gayesiyle kullanılmalıdır. www.AdaletPlatformu.org


not. 1917'de kurulan Osmanlı İtibari Milli Bankası 4 Milyon lira sermayeli olup, yarısı kadar bile sermayesi olmayan 1926'da İş Bankası ile birleşmeye zorlanır. Bankanın kurucusu olan Cavit bey. Devire itiraz eder ve devir öncesi idam edilir...


-- www.adaletplatformu.org

Âdem Çevik www.AdemCevik.com Tel.+905322033274

http://www.son.tv/gundem/adalet-platformundan-chp-eylemi/haber-2012121918 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret159385