• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/adaletplatformu
  • https://www.twitter.com/adaletplatformu

suç duyurusu ve basın açıklaması... Ergenekoncuların Mahkeme işgaline "mahkemeyi basıp sanıkları kurtarım" icraatına Suç Duyurusu. aynı anda istanbul, konya, ankara, antalya ve bolu illerinde "suça iştirakten, suçduyurusu

suç duyurusu ve    basın    açıklaması...                        Ergenekoncuların Mahkeme işgaline "mahkemeyi basıp sanıkları kurtarım" icraatına Suç Duyurusu. aynı anda istanbul, konya, ankara, antalya ve bolu illerinde "suça iştirakten, suçu suçluyu övmekten, anayasal düzeni yıkmaya ve teröre yardım-yataklıktan, insanlığa karşı işlene suçlardan dolayı "suç duyurusu ve basın açıklaması yapılacak .. 20 aralık saat.11.00 www.adaletplatformu.com


   İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA 
                                                     ulaştırılmak üzere Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na

      (TM.10.  Maddeye Göre Özel Yetkili ) 

 
Şüpheliler:
 CHP, İP, ADD, TGB, HKP, Muharrem İNCE, Ümit Kocasakal, Kemal Kılıçdaroğlu, Süheyl Batum, Mehmet Faraç, İmambakır Üküş
CHP ve İP yönetim kademesi. Darbe yapan, darbeyi-darbeciliği savunan s
oruşturma-inceleme ile tespit edilecek kişiler.  

Müşteki: Adem ÇEVİK TCNo:12409824156 Toros sk. 17/14 Sıhhıye Ankara Tel:05322467411 www.adaletplatformu.net www.facebook.com/adaletplatformu www.twitter.com/adaletplatformu


Suçlar: “ Mahkemeyi basıp sanıkları kurtaralım” mahkemeyi işgal projesini tatbik etmek, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak, ADİL YARGILAMAYI Alenen Engellemek, ALENEN YARGIYA BASKI YAPMAK, Görevi kötüye kullanmak, suçu ve suçluyu övmek, vatana ihanet, kaos, anayasa 138. ve 10. madde ihali ve TCK 288., 277., 215., 216., 40., ve 217.madde ihlali ve tehdit. 
Darbeye teşebbüs, kanunları uygulaTmamak, Yargının, TBMM’nin ve hükümetin faaliyetlerini engellemek. Yargıya baskı yapmak, yargıya emir ve talimat vermek, Milleti ve millet adına karar veren mahkemeyi tehdit etmek. Ergenekon ve Balyoz yargıçlarını terör örgütlerine hedef göstermek, adaleti engellemek, suça iştirak, suçu ve suçluyu övmekteröre yardım ve yataklık, siyasi demeçler vermek, bir zümreye ayrıcalık. Anayasanın ve kanunların uygulanmasını engellemek devlet malına zarar vermek, suçu ve suçluyu gizlemek, Uluslar arası hukuku ve sözleşmeleri uygulamamak.


İzah: 13 Aralık 2012 öncesi ve sonrasında mahkemeye yapılan baskılar adil yargılamayı engellemeyi teşebbüs değil fiiliyattır. Türkiye halkı adına karar veren mahkemelere ve 70 milyon Türkiye halkına alenen hakaret edilmiştir.  CHP
 ve İP ayrı bir devlet midir ki silahlı terör örgütü Ergenekonu açıkca savunmakta ticaret yapması yasak olmasına rağmen işbankası ile ticaret yapmasına göz yumulmaktadır. CHP ve İP TEMELLİ KAPATILMALI ve tüm marvarlığı hazineye devredilmelidir. İşbankasındaki hisseleri de diyanete devir edilmelidir.
    CHP daha önceki muhtıra açıklamalarında da Ergenekon,  Ballyozu ve balyozcu insanlığa karşı suç işleyen cuntacıları  savunmuş etki altındaki mahkeme üyeleri tahliye vermek zorunda kalmış ve deliler de karartılmıştır hatta Ergenekon ve balyoz savcılarının görev yerleri değiştirilmiştir.       CHP 'nın alenene ERGENEKON ve  Balyozculara destek vermesi de alenen suçtur.  

 “Kaos ve darbe için Öcalandan yararlanalım” ve “darbeci Cihaneri ses kaydındaki gibi kopya belge ile kurtaralım”a emirle parti kapatmada CHP ve İP’in rolü olduğu söylenmektedir.
   
Chp’li Seyfi Oktay’ın yargıya emir ve talimat verdiği belgelenmiştir. CHP’ dEki cuntacıların alenen mahkemelere baskı yapması ve ergenekona, balyoza kafese irticaya poyrazköye atabeylere sahip çıkması da suça iştiraktir ve suçu-suçluyu övmektir. Re'sen soruşturma açmamak da CHP ve işci partisine kapatma davası açılmaması da suçtur .
    
   Mahkemeye ALENİ BASKIdır.
      CHP’li ve İp’lilerin insanlığa karşı suç işleyen anayasayı, hukuku ve tbmm’yi ve tüm siyasi partileri fesh eden 12 eylülcüleri ve onların takipcisi darbeci Ergenekoncuları savunmak Silivri duruşmalarına katılıp mahkeme de kaos çıkarmaları sanıkları kaçırmaya teşebbüs etmeleri YARGIYA, HÜKÜMETE, TBMM’ye ve MİLLİ İRADEYE ALENEN HAKARETTİR  AYRICA DARBEYE AÇIKCA DESTEK VE MAHKEMEYİ TEHDİTTİR. Hatta bu durumdakilerin katiline tecavüzcüsüne işkencecisine aşıklık olup bu durumdakilerin müşahede altına alınmaları gerekir paranoyaklıktan ve şizofrenlikten kurtulmaları gerekir. Çünkü siyaseti yasaklayanları savunmak akıl mantık dışılıktır.
     CHP’lilerin zaman zaman tutuklu general-amiral ve subaylarla görüşmesi Ergenekon, Balyoz Mahkemesi hakim ve savcılarına ALENEN BASKIdır. Ergenekoncu ve Balyozcu paşaları açığa almayarak delillerin karartılması suçlarını da işleyenler cezalandırılmalıdırlar.
 
Silivri önünde kamp kuran chp ve ip dahil mahkemeyi tehdit edenler
 TCK 266., 288., 265/2 madde anayasanın 138. Maddesine alenen aykırıdır
        
YARGININ, TBMM ve hükümetin faaliyetlerini engellemek, vatana ihanet, anayasal düzeni ortadan kaldırmak, suça yardım-yataklık ve suça iştirak suçu işlenmiştir 251. Maddenin ve 288. Maddenin açık hükmüne rağmen adil yargılamayı engellemek ve etkilemek suçları işlenmiştir
      BALYOZ’u ERGENEKONu, uyuşturucu ticaretini, silah ve terör rantının arıştırılmasını engellemeye çalışarak suça iştirak edenler ve YARGIYA BASKI yapanlar, devam ettirenler ve emeği geçenler de suçludur
      Ergenekon, “BALYOZ PLANI”, “Kafes planı”, “irtica eylem planı”, “tank skandalı” sarıkız, ayışığı, yakamoz, eldiven v.b. Soruşturma ile tespit edilecek “DARBE ve KAOS”  planlarında adı geçenler,   şikayete konu planların hazırlanması için talimat veren, hazırlayan ve suç için anlaşan, planın icrasında görev alan ve suça asli   ve fer`i iştirak eden, suçu öven, suçluyu gizleyenler,  suçluları azletmeyenler veya destekleyen veya resen soruşturma açmayanlar ve  diğer şüpheliler. Subay Sicil Yönetmeliğinin 65. maddesini uygulamayarak görevini kötüye kullanan dolayısıyla delillerin karartılmasına aracılık yapan bakanlar da suça iştirak ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi kutsal olmayıp, mensuplarının suçlardan azade olabileceği de söylenemez. Hesap verebilir ve şeffaf olmayan yapılar elbette ki eleştiriye açık olmalıdır. CHP mensuplarının işlediği iddia edilen hususlarda  ayrımcılık yapılmadan etkin soruşturma ve faillerin yargılanarak cezalandırılmaları gerekir.

    Türkiye’deki modern ve post modern askeri darbelerin, sivillere muhtıraların, askeri harcamaların, JİTEM ve psikolojik harp dairesinin faaliyetlerinin, Çukurca, Reşadiye, Dağlıca, 33 asker ve diğer olaylardaki kusurların, kafes eylem planı, millete komplo planları, Lahikaların, yer altından çıkan silahların, suikast planları ve diğer onlarca hukuk dışı faaliyetlerin 12 Eylül ve 27 Mayıs darbesinin ve 28 Şubat postmodern darbesinin, 12 Mart ve 27 Nisan Muhtırasının ve tüm darbe planlarının CHP mensublarının veya CHP’li asker ve yargıçların desteğiyle gerçekleştirmiş olduğu bilimsel ve tarihi bir olgudur. Zalim CHP’liler ve emrindeki askerler ve yargıçlar dün olduğu gibi bugün de başbakan-bakan adam asabilirler. mutlaka darbecilerin acilen hesaplarının verilmesi gerekir. Hesap soramayanların da sorgulanması gerekmektedir. Vatana ihanet edenler, cinnet geçirenler de derhal müşahede altına alınmalıdır. Tüm darbecilerin malvarlığına el konulmalıdır.

   Suç işlediği gerekçesiyle yargılananların açığa alınmaması, askeriyeden ve bürokrasiden uzaklaştırılmayıp , sahip çıkılmasi ve soruşturulmaması; üstelik terfi ettirilmesi görevi ihmal, vatana ihanet ve görevi kötüye kullanmaktır. siyaset yapmak, yargıyı etkilemek ve baskı yapmak ve kaos planları oluşturma suçları işlenmiş ve halen alenen hukuksuzluğa devam edilmesinden dolayı suça iştirak suçu işlenmesinin yanısıra organizeli şekilde yasama, yargı ve yürütme faaliyetleri engelleniyor.

      Ayrıca Ergenekon PKK KCK israil stratejik işbirliği iddialarını, CHP+Yargı ve diğer kurumlardaki ilişkilerini araştırmamak. uyuşturucu ticareti ve terörden rant sağlayanların heron ihanetlerinin ve  GATA da askerleri kobay olarak kullananların hala görevde kalmasını sağlamak görevi kötüye kullanmaktır. Vatana  ve millete ihanet içinde olunmasıdır. Terör ve darbeden rant-çıkar sağlamak için ekonomik kriz çıkartmak dolayısıyla işsizliği çoğaltmak da suçtur. 400 milyar doların terör-silah harcamasında ve  30bin ölü, 20bin faili meçhul meydana gelmesinde terör tüccarı darbecilerin Ergenekoncuların, Balyozcuların  ve tüm darbecilerin rolü büyüktür ve asıl müsebbibi CUNTAYA  DESTEK  VEREN CHP VE YÖNETİCİLERİDİR.

 

Deliller: tüm yasal deliller, tanıklar ve ilgili görüntülü ve sesli haberler . zaman gazetesi 15/12/2012 11.sayfa.http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=4998

 

Netice-i Taleb: 13 ve 14 aralık 2012 de silivrideki 270. V e271 ergenekon duruşmalarındaki olaylar ile  Yargı-Yasama ve Yürütme tehdit edilmiştir. Balyoz ve Ergenekon belgelerinden, şüphelilerin uygulamalarıyla görüldüğü gibi; anayasal düzeni ortadan kaldıran hatta uygulayan,  görevini kötüye kullananlardan ve kamu malı helikopteri ve bulunduğu statüyü kullanarak alenen mahkemeye baskı yapanlardan suçu-suçluyu ve DARBEYİ-DARBECİLERİ övenlerden şikayetciyim.

       Şüphelilerin; TCK'nın halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etme suçunu düzenleyen 216. maddesi, görevi kötüye kullanma suçunu içeren 257. maddesi ve mahkemeyi etkilemek suçunu düzenleyen 288. Maddesi çerçevesinde yargılanmaları gerekiyor. "Şüpheliler ayrıca TCK'nın 'silahlı örgüt kurarak anayasal düzeni değiştirmek ve değiştirmeye çalışmak,    Yargının ve hükümetin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, seçilmiş meşru hükümete silahlı isyan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs v.b.suçlarını düzenleyen 309,310, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316, 318, 319, maddelerinden de yargılanmalı." 

       Ayrıca diğer suçlar için de ilgili anayasalara yasalara kanunlara ve maddelere aykırılığın yanı sıra;, Anayasa 138.madde ihlali, 288.madde, 214.madde, 213., 215.,216., 217., 218., 265., 266., 251., 39. 38/1. Ve 40.madde,125.madde, 220.madde,  657 sayılı devlet memurları kanununa göre de işlem yapılmasını,

      Yukarıdaki iddialardan dolayı ilgililere Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması kamu davası açılmasını ve tüm medyada çıkan bu iddialarla ilgili idari veya hukuki kamu davası veya soruşturma açmayanlar, delillerin karartılmaması için açığa almayanlar ve görevden azletmeyenler veya istifasını istemeyenler, darbecilerin malvarlığına el koymayanlar, CHP ve Yargı mensublarının da içinde bulunduğu CUNTAcılarla 27mayıs-12mart cuntacıları, 28şubat-27nisan muhtıracıları ve Ergenekon-Balyoz-Kafes-İrtica-Susurluk-pkk-kck-bçg-gladio vb. Çetelerle organik-inorganik bağlantılarının araştırılmasını özellikle insanlığa karşı suç işlenmesinden dolayı TCK 77. maddeye göre de cezalandırılmalarını arz ve talep ederiz. Anayasayı, evrensel hukuku,uluslararası anlaşmaları uygulamayanlar da suçludur

     10 Aralık 2003 yılında anlaşması imzalanmış ve 9 Kasım 2006’da anlaşma yürürlüğe girmiş “Yolsuzlukları ve Görev Suistimallerini Önlemeye Yönelik BM Sözleşmesi”ni Yolsuzlukla Savaş kanunlarını 90.madde ve 5506 sayılı kanun çerçevesinde uygulamayarak görevini ihmal eden ve dolayısıyla görevini kötüye kullanan tüm yetkililerle ilgili de işlem yapılmasını dilerim.      20.12.2012 Adem ÇEVİK www.adaletplatformu.netnot. aynı dilekcelerimizi il ve ilçelerdeki  darbe karşıtları olarak c. savcılılarına verelerdir. darbeye, işgale ve zulme karşı dilsiz şeytan olmak istemeyenler, adaleti ve hukuku çiğneyen işkencecisine aşık darbeciler ve darbeseverler  için suç duyurusu yapabilirsiniz. milletvekili ve hukukcu darbecileri savunuyorsa bu şizofrenik ve paranoyak bir davranış olup tecavüzcüsüne celladına aşıklıktır ki mutlaka tedavi edilmeli.
dilekceyi word ortamında adaletplatformu/ dosyaalrım bölümünden indirebilirsiniz.


1108 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret159388