• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/adaletplatformu
  • https://www.twitter.com/adaletplatformu

CİHANER İÇİN YSK'YA İTİRAZ....BASIN AÇIKLAMASI 18 nisan pazartesi SAAT.10 Bolu Gerede ADLİYESİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI YSK, TSK MUHTIRASI ALTINDA KALMASIN. TBMM'DE DARBECİ VEKİL İSTEMİYORUZ. TÜM MAHKEMELERTBMM VE YSK; TSK MUHTIRACILARINA LNAET

CİHANER İÇİN YSK'YA İTİRAZ....BASIN AÇIKLAMASI 18 nisan pazartesi SAAT.10 Bolu Gerede ADLİYESİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 
YSK, TSK MUHTIRASI ALTINDA KALMASIN. TBMM'DE DARBECİ VEKİL İSTEMİYORUZ. TÜM MAHKEMELERTBMM VE YSK;  TSK MUHTIRACILARINA BOYUN EĞMESİN

Adalet Platformu Ergenekon Balyoz ve KCK sanıklarının adaylıklarının iptali için 10 İLİN İL SEÇİM KURULUNA ve Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak 15 darbe sanığının adaylıklarının insanlığa karşı suçlar tck 77 çerçevesinde iptalini istemişti. Fotokopilerle kanunalra aykırı tahliye edilen ilhan CİHANER',n adaylığının ptali için de 18 pazartesi saat.10 da bolu gerede ilçe seçim kuruluna itiraz dilkekcesi verecek olan Adalet Platformu başkanı  Adem ÇEVİK : 10 ilin il seçim kuruluna ve Yüksek Seçim Kurullarına toplu dilekce vermek için imza kampanyası açtılar ve tüm illerden imza topluyorlar ve imzalı dilekcelerle ysk ya başvuruyorlar. YSK'ya şimdiye kadar 77 dilekce göndermişler.
Zonguldak, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, mardin ve Van il seçim kurullarına da başvuran Adalet PLatformu Başkanı Adem ÇEVİK: "TBMM'ye karşı Darbecilik suçundan yargılananlar vekil de aday da olamaz" dedi. 
Genel Kurmayın 6 Nisan muhtırasından ve tehditinden ne kadar etkilendiği YSK'nın Balyozcu ve Erkenekoncu adaylara tavrıyla ortaya çıkacak... 
Partilerin aday göstermesi ve YSK'nın anayasaya aykırı adayları onaması halinde YSK TSK'dan etkilenmiş olacak. silahlı terör örgütü ergenekona ve ibadethanelere bomba balyoz plancılarına ve de darbecilere sahip çıkan partiler mahkeme üzerinde baskı oluşturmuş olacak.

YÜKSEK SEÇİM KURULU ve DENİZLİ İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA ulaştırılmak üzere
GEREDE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

KONU: TBMM ve ANAYASAYI İLGA DARBE SUÇUYLA YARGILANANLARIN ADAYLIKLARININ İPTALİ
 
ÖZET:  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dolayısıyla Milli İradeye, TC Hükümeti ve yargıya karşı darbecilik ve silahlı isyan suçlarından yargılanan 24. dönem milletvekili adaylarından Ergenekon, Balyoz ve KCK'dan yargılananların adaylıkları Anayasanın 14., 76., 81. ve 83. maddeye aykırı olmasından dolayı yargı sürecine müdahaledir, görevi kötüye kullanmaktır ve suça iştiraktir. anayasa 10.madde: kimseye imtiyaz tanınamaz. Bu durum Anayasa 138. TCK 277. ve 288. Mahkemelere de baskıdır. Bu durum Teröre yardım ve yataklıktır suçu ve suçluyu övmektir ve MAHKEMEYE ALENİ BASKIDIR. TSK’nın Balyozcuları sahiplenme suçuna YSK’nın alet olmamasını, Ergenekon, Balyoz ve KCK’yi sahiplenen partilerin suça iştirak suçu da işlemelerinden dolayı işlem yapılmasını 
Aşağıda isimleri belirtilenlerin de adaylıklarının iptal edilmesini dilerim.
 
MÜŞTEKİ: Adem ÇEVİK TC No: 12409824156 Bahçelievler Mehtap Sk. 18 GEREDE BOLU www.adaletplatformu.net adaletplatformuotmail.com Tel.05322467411
     ADAYLIKLARININ İPTAL EDİLMESİ GEREKEN KİŞİLER:
Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Mehmet Haberal /Zonguldak / CHP
****Ergenekon sanığı Fotokopi Tahliyeli Erzincan eski Başsavcısı İlhan CİHANER / Denizli / CHP
Ergenekon tutuklusu Gazeteci Mustafa Balbay / İzmir / CHP 
Ergenekon sanığı Eski ATO Başkanı Sinan Aygün / Ankara / CHP
Balyoz tutuklusu TSK’dan Emekli Korgeneral Engin Alan / İstanbul / MHP
Ergenekon sanığı Tuncay Özkan / İstanbul / Bağımsız 
Devrimci karargah ve Ergenekon tutuklusu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı / İstanbul / Bağımsız 
Ergenekon ve Balyoz davalarının tutuklusu TSK emeklisi Orgeneral Çetin Doğan / İstanbul / Bağımsız 
Ergenekon ve Balyoz davası tutuklusu TSK emeklisi Jand. Albay Hasan Atilla Uğur / Antalya / Bağımsız
Ergenekon tutuklusu İP Genel Başkanı Doğu Perinçek / İzmir /Bağımsız
BDP'nin açıkladığı bağımsız adaylar 
KCK davası sanığı olan tutuklu Hatip Dicle / Diyarbakır
KCK davası sanığı olan tutuklu Faysal Sarıyıldız / Şırnak
KCK davası sanığı olan tutuklu İbrahim Ayhan / Şanlıurfa
KCK davası sanığı olan tutuklu Kemal Aktaş / Van 
KCK davası sanığı olan tutuklu Selma Irmak / Şırnak
KCK davası sanığı olan tutuklu Gülseren Yıldırım / Mardin
 İZAH: Bilindiği gibi Anayasanın 83’ncü maddesinde ki düzenleme, milletvekillerinin meclis çalışmaları, oy, söz ve düşüncelerinden ötürü yasama sorumsuzluğunu ve ceza kovuşturmalarına karşı yasama dokunulmazlığını öngörmüştür. Yasama dokunulmazlığı hükmüne göre, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. 
   Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14’üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. 
    Yasama dokunulmazlığı koruması milletvekilliği sıfatının kazanılmasıyla, milletvekilliği de yemin ile (anayasa 81.madde) başlayıp ve kaybedilmesiyle sona erer, 
     Seçimler sırasında tutuklu (CMK100) bulunan kişilerin de milletvekili seçilmeleriyle dokunulmazlıktan faydalanamayacakları anayasa kuralı olduğu açıktır.
     
 

     İnsanlığa karşı suç işleyen darbecilerin; TBMM’yi ve  anayasal düzeni ortadan kaldıran sanıkların Milli iradenin tecelligahında temsil edilmesi,  tecavüzcüsüne aşıklıktır ki akla mantığa aykırı olup tedaviye muhtaç şizofrenik ve paranoyak bir durumdur. Siyaset TSK’nın vesayetinden kurtulmalıdır.
Kanaatimize göre, Anayasa madde 83’te belirtilen dokunulmazlık kapsamı dışında bırakılan hallerden birinin varlığı halinde milletvekili seçilen kişinin tutuklanmasına karar verilmesi için Meclis kararına gerek yoktur, tutuklama kararının meclise bildirilmesi yeterli olacaktır.
    BDP Milletvekili Sabahat Tuncel ile ilgili uygulamada, mahkemenin “Milletvekili sıfatının kazanılması” gerekçesi ile verdiği tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın Anayasanın 14’ncü maddesi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu haklı bulunarak kabul edildiğini ve daha sonra tutukluluk sebeplerinin ortadan kalkması gerekçesiyle ikinci bir tahliye kararı verildiği bilinmektedir
    Şu anda Özel Yetkili Mahkemelerin yapısı dikkate alınırsa, mevcut mahkemelerin, benzer gerekçelerle dokunulmazlık nedeniyle tahliye kararı vermemeleri yeni bir kaotik hukuki tartışma ortamı yaşanmasına engel olunacaktır.
     Bunun yanı sıra, ceza yargılamasında koruma tedbiri olarak düzenlenen tutuklama tedbirinin özel yetkili mahkemeler eliyle bir cezalandırma yöntemi olarak uygulandığı gerçeğine karşı asıl mücadele yine yargı süreci içerisinde bir hukuk mücadelesi şeklinde sürdürülmeli.
    Yargı kararını etkisiz hale getirmek sonucunu doğuracak bu olayın hep savunduğumuz yargı bağımsızlığı söylemiyle çelişen yargı sürecine dolaylı bir müdahale sayılacağı açıktır.
DELİLLER:  Tüm yasal ve kanuni deliler.  Anayasa'nın 14. maddesi kapsamına giren bir suç nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen milletvekilleri dokunulmazlıktan yararlanamıyor. Bu madde kapsamında kalan suçlar ise TCK'da yer alıyor. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302), Anayasa'yı ihlal (madde 309), Yasama organına (TBMM) karşı suç (madde 311), Hükümete karşı suç (madde 312), Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan (madde 313) ve Silahlı örgüt (madde 314) gibi suçlardan yargılananlar vekil de aday da olamazlar.
        Anayasa'nın 14'üncü maddesi
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere, anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.
       Anayasa'nın 83'üncü maddesi
…Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla anayasanın 14'üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya TBMM'ye bildirmek zorundadır. TBMM üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır…”
NETİCE-İ TALEB: Yukarıda açıklanan izah ile insanlığa karşı işlenen suçlar çerçevesinde (TCK77) DARBE teşebbüsüyle, TBMM ve anayasayı ilga  suçuyla yargılananların Milli irademizi, TBMM'yi, Hükümeti, ve yargıyı ipotek altına almalarının engellenmesi ve darbe teşebbüsünün gerçekleşmemesi, mahkemelere baskıların önlenmesi, YSK’nın, TBMM’nin ve Siyasetin TSK vesayetinden darbecilerden kurtulması için;   anayasaya ve kanunlara aykırı olan darbe sanıklarının ve askerlik de yapmayan İLHAN CİHANER’in adaylıklarının iptal edilmesini dilerim.
-- 
www.AdaletPlatformu.net Adaletsizliğe ve Zulme DilsizŞeytanlık BelhumAdallıktır Tel05322467411 www.facebook.com/adaletplatformu www.twitter.com/adaletplatformu 
 
 
 
BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi
TSK'NIN BALYOZ CUNTASINA DESTEĞİNİ, MUHTIRAYI VE YARGIYA MÜDAHELEYİ LANETLİYORUZ. IŞIKPAŞA AZLEDİLSİN VE TÜM BALYOZCULAR AÇIĞA ALINSIN VEYA AZLEDİLSİN 


İSTANBULCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
(CMK 250. Maddeye Göre ÖzelYetkili )


Şüpheliler:
Işık KOŞANERGenel Kurmay Başkanı, Genel Kurmay 2. Başkanı Aslan GÜNER,
TSKKomuta kademesi. Darbe yapan, darbeyi-darbeciliği savunans
oruşturma-incelemeile tespit edilecek kişiler.

Müşteki:AdemÇEVİK TCNo:12409824156 Toros sk. 17/14 Sıhhıye AnkaraTel:05322467411 www.adaletplatformu.netwww.facebook.com/adaletplatformuwww.twitter.com/adaletplatformu


Suçlar:ALENEN YARGIYA BASKI YAPMAK, Görevi kötüye kullanmak, suçu vesuçluyu övmek vatana ihanet, kaos, anayasal düzeni ortadankaldırmak, anayasa 138. ve 10. madde ve TCK 288., 215., 216., 40.,ve 217.madde ihlali ve tehdit.
Darbeyeteşebbüs, kanunları uygulamamak, Yargının, TBMM’nin vehükümetin faaliyetlerini engellemek. Yargıya baskı yapmak,yargıya emir ve talimat vermek, HSYK'yı tehdit etmek. Balyozyargıçlarını terör örgütlerine hedef göstermek, adaletiengellemek, suça iştirak, teröre yardım ve yataklık, devletmemuru olduğu halde siyaset yapmak, siyasi demeçler vermek, birzümreye ayrıcalık. Anayasanın ve kanunların uygulanmasınıengellemek devlet malına zarar vermek, suçu ve suçluyu gizlemek,Uluslar arası hukuku ve sözleşmeleri uygulamamak.


İzah:
www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_Basin_Aciklamalari/2011/BA_05.htm

TSKayrı bir devlet midir ki web adresinde “GOV” veya “MİL”uzantısı kullanmıyor. TSK ve OYAK LAĞVEDİLMELİDİR.
Siyasidemeçler veren, mahkemeleri, TBMM ve Hükümeti alenen tehditedenler istifa etmiyorlarsa derhal AZL edilmelidir.

06Nisan 2011 SAAT15:20NO:BA- 05 / 11 koduyla yayımlanan yargıya emir-talimat muhtırasıaşağıdadır


1.   5-7Mart 2003 tarihinde 1’inci Ordu Komutanlığında yapılan bir plansemineri ve bu seminerle ilişkilendirilmeye çalışılan ve birdarbe planı olduğu iddia edilen planla ilgili olarak başlatılankovuşturma işlemi devam etmektedir.
2.   Halentutuklu bulunan 163 askeri personelin, tutuksuz yargılanmak üzereyaptıkları müracaat 5 Nisan 2011 tarihinde itiraz mahkemesitarafından ikinci kez reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamınakarar verilmiştir.
3.   Devam eden yargı sürecinemüdahale anlamına gelebilecek davranışlardan özellikle kaçınanTürk Silahlı Kuvvetleri, yargılamayı etkilemeyecek şekilde,çeşitli defalar açıklamalar yaparak, ilgili makamlarıbilgilendirerek, yapılan seminerin ne olduğunu, nasıl yapıldığını,neleri kapsadığını ve kimlerin hangi emirlerle katıldığınıtereddüte yer bırakmayacak şekilde izah etmiştir. Benzerhususlar, savcılık makamlarınca görevlendirilen bilirkişiraporlarında da açık bir şekilde yer almaktadır.
4.   Halböyle iken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevli ve emekli 163personelinin tutukluluk halinin devamını anlamaktagüçlükçekilmektedir.
5.   Bu nedenle, dünverilen tutukluluk halinin devamına ilişkin kararı kamuoyununbilgisi için olduğu gibi yayınlıyoruz. Kamuoyuna saygı ileduyurulur.

TSKdaha önceki muhtıra açıklamalarında da Ballyozu ve balyozcukomutanları savunmuş etki altındaki mahkeme üyeleri tahliyevermek zorunda kalmış ve deliler de karartılmıştır hatta balyozsavcılarının görev yerleri değiştirilmiştir. Şemdinli deolduğu gibi Balyozcular iyi çocuktur iyi komutanlardır kefilizdenilerek mahkemeye etki edilmiştir. 27 Nisan da verdiği muhtıradaTBMM ve milli iradeyi alenen silahla tehdit etmiştir. Komutakademesinin çoğunluğunun cuntaya bulaştığından ve süreklidarbe yapmalarından dolayı da TSK lağvedilmeli ve yenidenyapılandırılmalıdır.
TSK'nın alenen Balyozculara destek vermesi de alenen suçtur.Yargıçlarabrifing veren TSK ve TSK'dan brifing alan yargıçlar “darbe görevsuçudur” gerektiğinde yine kendilerinin illegal bir müdahaleizlenimini oluşturmuştur. Mahkemelerin üzerinden F-16 uçuranSaldıray BERK'e, “Kaos ve darbe için Öcalandan yararlanalım”ve “darbeci Cihaneri ses kaydındaki gibi kopya belge ilekurtaralım”a emirle parti kapatmada TSK'nın rolü olduğusöylenmektedir.

    28Şubat sürecinde Namaz kılanlara ve başörtülülere irtica vemürteci diyerek aşağılanmış görevlerinden atılmışayrımcılık ve soykırım suçu işlenmiştir. Orduda namaz kılan1600 kişi atılmış. 28 şubat darbesinden sonra 50 milyar dolarbankaların içi boşaltılarak Türkiye halkına ihanet edilmiştir.10 haziran 1997 de anayasa mahkemesi, danıştay, yargıtay vb.Yüksek yargı mensublarına emir-talimatla birifingler verilerek suçişlenmiştir.  TSK'daki cuntacılar alenen mahkemelere baskıyapması ve ergenekona, balyoza kafese irticaya poyrazköyeatabeylere sahip çıkması da suça iştiraktir ve suçu-suçluyuövmektir. Re'sen soruşturma açmamak da suçtur .
19Şubat2011’de TSK Komutasının Balyoz sanıklarına destek ziyaretiMahkemeye ALENİ BASKIdır.
Genelkurmay Başkanıve kuvvet komutanlarının Hasdal Askeri Cezaevi’nde yatan 102muvazzaf subaya ziyarette bulunması: YARGIYA, HÜKÜMETE, TBMM’yeve MİLLİ İRADEYE ALENEN HAKARETTİR AYRICA DARBEYE AÇIKCA DESTEKVE MAHKEMEYİ TEHDİTTİR.
Komutanların tutuklugeneral-amiral ve subaylarla görüşmesi Balyoz Mahkemesi hakim vesavcılarına ALENEN BASKIdır. Balyozcu paşaları açığaalmayarak delillerin karartılması suçlarınişlenmiştir.

HelikopterleHasdal ziyareti TCK 266., 288., 265/2 madde anayasanın 138.Maddesine alenen aykırıdır
Geçtiğimiz ay TSK sitesinden
“TSKaksi yönde yapılan telkinlere rağmen, yargı sürecinesabrediyoruz”daha önce de İlker BAŞBUĞ “sabrımızı zorlamayın”tehditi.. TSK’daki Cuntadan TSK’ya ve mahkemeye Baskı. Milletetehdit.
YARGININ,TBMM ve hükümetin faaliyetlerini engellemek, vatana ihanet,anayasal düzeni ortadan kaldırmak, suça yardım-yataklık ve suçaiştirak suçu işlenmiştir 251. Maddenin ve 288. Maddenin açıkhükmüne rağmen adil yargılamayı engellemek ve etkilemek suçlarıişlenmiştir
BALYOZ’u ERGENEKONu, uyuşturucu ticaretini,silah ve terör rantının arıştırılmasını engellemeyeçalışarak suça iştirak edenler ve YARGIYA BASKI yapanlar, devamettirenler ve emeği geçenler de suçludur

       “BALYOZPLANI”, “Kafes planı”, “irtica eylem planı”, “tankskandalı” sarıkız, ayışığı, yakamoz, eldiven v.b.Soruşturma ile tespit edilecek “DARBE ve KAOS”  planlarındaadı geçenler, şikayete konu planların hazırlanması içintalimat veren, hazırlayan ve suç için anlaşan, planın icrasındagörev alan ve suça asli   ve fer`i iştirak eden, suçuöven, suçluyu gizleyenler,  suçluları azletmeyenlerveya destekleyen veya resen soruşturma açmayanlar ve  diğerşüpheliler. Subay Sicil Yönetmeliğinin 65. maddesiniuygulamayarak görevini kötüye kullanan dolayısıyla delillerinkarartılmasına aracılık yapan bakanlar da suça iştirak ediyor.

     TürkiyeCumhuriyeti SİLAHLI KUVVETLERİ kutsal olmayıp, mensuplarınınsuçlardan azade olabileceği de söylenemez. Hesap verebilir veşeffaf olmayan yapılar elbette ki eleştiriye açık olmalıdır.TSK mensuplarının işlediği iddia edilen hususlarda ayrımcılıkyapılmadan etkin soruşturma ve faillerin yargılanarakcezalandırılmaları gerekir.

    Türkiye’dekimodern ve post modern askeri darbelerin, sivillere muhtıraların,askeri harcamaların, JİTEM ve psikolojik harp dairesininfaaliyetlerinin, Çukurca, Reşadiye, Dağlıca, 33 asker ve diğerolaylardaki kusurların, kafes eylem planı, millete komplo planları,Lahikaların, yer altından çıkan silahların, suikast planları vediğer onlarca hukuk dışı faaliyetlerin 12 Eylül ve 27 Mayısdarbesinin ve 28 Şubat postmodern darbesinin, 12 Mart ve 27 NisanMuhtırasının ve tüm darbe planlarının TSK mensublarınıngerçekleştirmiş olduğu bilimsel ve tarihi bir olgudur. Zalimaskerler ve emrindeki yargıçlar dün olduğu gibi bugün debaşbakan-bakan adam asabilirler. mutlaka darbecilerin acilenhesaplarının verilmesi gerekir. Hesap soramayanların dasorgulanması gerekmektedir. Vatana ihanet edenler, cinnet geçirenlerde derhal müşahede altına alınmalıdır. Tüm darbecilerinmalvarlığına el konulmalıdır.

Suçişlediği gerekçesiyle yargılananların açığa alınmaması,askeriyeden ve bürokrasiden uzaklaştırılmayıp , sahip çıkılmasive soruşturulmaması; üstelik terfi ettirilmesi görevi ihmal,vatana ihanet ve görevi kötüye kullanmaktır. siyaset yapmak,yargıyı etkilemek ve baskı yapmak ve kaos planları oluşturmasuçları işlenmiş ve halen alenen hukuksuzluğa devam edilmesindendolayı suça iştirak suçu işlenmesinin yanısıra organizelişekilde yasama, yargı ve yürütme faaliyetleri engelleniyor.

  AyrıcaErgenekon PKK KCK israil stratejik işbirliği iddialarını,TSK+Yargı ve diğer kurumlardaki ilişkilerini araştırmamak.uyuşturucu ticareti ve terörden rant sağlayanların heronihanetlerinin ve GATA da askerleri kobay olarak kullananlarınhalagörevde kalmasını sağlamak görevi kötüye kullanmaktır. Vatana ve millete ihanet içinde olunmasıdır. Terör ve darbedenrant-çıkar sağlamak için ekonomik kriz çıkartmak dolayısıylaişsizliği çoğaltmak da suçtur. 400 milyar doların terör-silahharcamasında ve 30bin ölü, 20bin faili meçhul meydana gelmesindeterör tüccarı darbecilerin Balyozcuların ve tüm darbecilerinrolü büyüktür.

 

Deliller:tüm yasal deliller, tanıklar ve ilgili haberler www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_Basin_Aciklamalari/2011/BA_05.htm

 

Netice-iTaleb: 6 Nisan da www.TSK.TRWeb sayfasında yayımlanan MUHTIRA ile alenen Yargı-Yasama veYürütme tehdit edilmiştir. Balyoz ve Ergenekon belgelerinden,şüphelilerin uygulamalarıyla görüldüğü gibi; anayasal düzeniortadan kaldıran hatta uygulayan, görevini kötüye kullananlardanve kamu malı helikopteri ve bulunduğu statüyü kullanarak alenenmahkemeye baskı yapanlardan suçu-suçluyu ve DARBEYİ-DARBECİLERİövenlerden şikayetciyim.

Şüphelilerin;TCK'nın halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etme suçunudüzenleyen 216. maddesi, görevi kötüye kullanma suçunu içeren257. maddesi ve mahkemeyi etkilemek suçunu düzenleyen 288. Maddesiçerçevesinde yargılanmaları gerekiyor. "Şüpheliler ayrıcaTCK'nın 'silahlı örgüt kurarak anayasal düzeni değiştirmek vedeğiştirmeye çalışmak, Yargının ve hükümetin göreviniyapmasını engellemeye teşebbüs, seçilmiş meşru hükümetesilahlı isyan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göreviniyapmasını engellemeye teşebbüs v.b.suçlarını düzenleyen309,310, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316, 318, 319,maddelerinden deyargılanmalı." 

  Ayrıcadiğer suçlar için de ilgili anayasalara yasalara kanunlara vemaddelere aykırılığın yanı sıra;, Anayasa 138.madde ihlali,288.madde, 214.madde, 213., 215.,216., 217., 218., 265., 266., 251.,39. 38/1. Ve 40.madde,125.madde, 220.madde,  657 sayılı devletmemurları kanununa , askeri kanunlara  göre de işlemyapılmasını,

Yukarıdakiiddialardan dolayı ilgililere Türk Ceza Kanununun ilgilimaddelerinin uygulanması kamu davası açılmasını ve tüm medyadaçıkan bu iddialarla ilgili idari veya hukuki kamu davası veyasoruşturma açmayanlar, delillerin karartılmaması için açığaalmayanlar ve görevden azletmeyenler veya istifasını istemeyenler,darbecilerin malvarlığına el koymayanlar, TSKve Yargı mensublarının da içinde bulunduğu CUNTAcılarla27mayıs-12mart cuntacıları, 28şubat-27nisan muhtıracıları veErgenekon-Balyoz-Kafes-İrtica-Susurluk-pkk-kck-bçg-gladio vb.Çetelerle organik-inorganik bağlantılarının araştırılmasınıözellikle insanlığa karşı suç işlenmesinden dolayı TCK 77.maddeye göre de cezalandırılmalarını arz ve talep ederiz.Anayasayı,evrensel hukuku,uluslararası anlaşmaları uygulamayanlar dasuçludur

10Aralık 2003 yılında anlaşması imzalanmış ve 9 Kasım 2006’daanlaşma yürürlüğe girmiş “Yolsuzlukları ve GörevSuistimallerini Önlemeye Yönelik BM Sözleşmesi”ni YolsuzluklaSavaş kanunlarını 90.madde ve 5506 sayılı kanun çerçevesindeuygulamayarak görevini ihmal eden ve dolayısıyla görevini kötüyekullanan tüm yetkililerle ilgili de işlem yapılmasını dilerim. 08.04.2011 Adem ÇEVİK www.adaletplatformu.net

 

basın açıklaması

 

TSK'NIN BALYOZ CUNTASINA DESTEĞİNİ, MİLLETE VE YARGIYA MUHTIRASINI LANETLİYORUZ. AdaletPlatformu Basın Açıklaması


DARBEYİ VE DARBECİLERİ SAVUNMAK İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEKTİR. Haddini BİLmeyen IŞIKPAŞA AZL EDİLSİN

Eğer alınganlık göstermezlerse Genelkurmay’ın dün yaptığı açıklamayı bir muhtıra değil de itiraf olarak niteleyebiliriz. Bugün bu milletin ordusuna komuta edenler Balyoz sanıklarının neden hala tutuklu olduklarını anlamakta güçlük çekiyorlarmış

Sürpriz mi bu açıklama? Hayır. Bir kurumun yargı işlerini düzenleyen Adli Müşavir, bu milletin savcıları çağırdığında gitmiyor, istenilen belgeleri karargahta yok ettiği iddiaları ile anılıyor ise, o kurumda bir mahkeme kararının anlaşılmasını beklemek “anlama güçlüğü çekmek” olurdu. 

Sürpriz olan bir şey varsa “anlaşılmakta güçlük çekilen” noktanın sadece Balyoz tutukluları ile sınırlandırılması. Kanaatimce anlaşılamayan çok daha vahim mevzular var.

Mesela; 

Kamuoyu merak ediyor Genelkurmay GATA’daki Kobay asker skandalında nasıl yanıltıldığını anladı mı? Hem de yetmiş milyonun gözü önünde…

Yanlış ise düzeltsinler: GATA’da 20 ana kuzusunun kobay olarak kullanılmasıyla ilgili açıklamada, Genelkurmay deneyin izinli olduğunu söylemedi mi? Çünkü GATA Genelkurmay’a öyle bilgi vermişti. Hemen sonrasında o açıklamayı yalanlayan bilgiler, belgeler ortaya çıktı. 

Birileri altı doktorun ikbalini kurtarmak için Genelkurmay’ı fena tongaya düşürdü. Milletin şerefli ordusunun güvenilirliğini feda ettiler. Bugün mağdur askerler, aileleri ve belgeler Genelkurmay’ın aldatıldığını söylüyor. Ama Genelkurmay’dan henüz ses yok. 

Bir başka misal: 
Casuslar, hainler kalbinize kadar girip en mahrem bilgilerinizi çaldı. Kışlalarımızın görüntülerini, fotoğraflarını, savunma projelerimizi PKK’ya, yabancı servislere sattılar. Onlar bunlarla uğraşırken bizim Genelkurmay Milli Güvenlik Dersleri’ne adam gönderip okulda başörtülü var mı, öğretmenler dindar mı diye raporlar hazırlatıyordu. 

Aslında Askeri casusluk çetesinin tuzak kurduğu subaylar da en az Balyoz tutuklusu 163 sanık kadar bu ordunun personeliydi. Zorla, tehditle, vaatlerle birilerinin yataklarına sokulan genç kızların çoğu da öyle…

Peki; 
Genelkurmay Heron ihanetini anlayabildi mi? “Bizimkiler (teröristler) zayiat veriyor” diyerek Heronların düşürülmesini isteyen subayları anladınız ve çözdüyseniz bu millete de anlatmalısınız. 

Sahi…
O soruşturmalar ne oldu? Heron gibi Karargah Evleri gibi soruşturmalar. Onları da hatırlamakta fayda var. Heron ve Karargah Evleri ile ilgili askeri savcılığınız bir soruşturma başlatmıştı. Siz açıkladınız. Üzerinden 3 küsur yıl geçti. Hala bir arpa boyu yol alınamamasında bir gariplik yok mu? 

İhanetlere takılmayan heronlar bilgi vermesine rağmen göz göre göre kurban ettiğimiz Aktütün’ü, Hantepe’yi Gediktepe’yi ne yaptınız?

Gerçekten, basılan karakola, askerden önce bir ambulansın ulaşmasını anlamakta güçlük çekmiyor musunuz? 

Birileri bu kurumu fena yönlendiriyor haberiniz olsun. Ortaya çıkan her skandalda, vahim ses kayıtlarında, itiraf mektuplarında, gazetelere manşet olan belgelerde, hep cambaza bak yapıyorlar. Soruşturmalar, olayın vehametini araştırmak yerine, sızdırana odaklanıyor. Bunda da bir gariplik yok mu? 

Bırakın “deliller hukuki değer taşımıyor” “lav silahları boru”, “belgeler kağıt parçası” savunmalarını. Size bunları söyleten anlayış, “Eşi başörtüsü takabilir ihtimaliyle” ordudan adam attırmadı mı? Siz ki ihanet bir yana, en küçük ihmalin bile canlara mal olduğu bir kurumun komutanlarısınız. O konuşmalar, milleti hedef alan planlar aklınıza şüphe de düşürmedi mi? 

Bize kalırsa aldatıldın Genelkurmay; birileri yıllarca bu milletin ordusuna, milletin kendisini tehdit olarak gösterdi. Arşivleri aralayıp bakın. Ona da gerek yok, o koltuklara oturana, o rütbeleri takana kadar, terörle mücadele adına yaptıklarınızı şöyle bir gözden geçirin. 
Bu milletin askerine kurşun sıkanlar, subayına tuzak kurup casusluk yapanlar, cuntacılar mıydı tehdit, Kur’an Kursu’na gidenler, namaz kılanlar, başörtülüler, İmam Hatipliler, minarelerden okunan Ezan mıydı size hedef gösterilen?

Şimdi son bir soru, gerçekten bütün bunları anladınız da, tek Balyoz tutuklamalarını mı anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Yoksa demokrasiyi, hukuk devletini mi henüz çözemediniz.  Hala anlamakta zorlanlar derhal müşahede altına alınmalıdırlar. 

 

 1488 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret159388