• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/adaletplatformu
 • https://www.twitter.com/adaletplatformu
 • TSK'nın TBMM'yi İŞGALİNİ LANETLEME ve BASIN AÇIKLAMASI 27 MAYIS SAAT.10 MECLİSİ-MEBUSAN-İST. - 15/05/2011
 •  
   
  Türkiye Büyük Millet Meclisini işgal eden silahlı işgal kuvvetlerine ve
  İradeleri ipotek altında olan Büyük Millet Meclisine ÜLTİMATOM 
  Basın Açıklaması 27 Mayıs Saat.10 Meclisi Mebusan istanbul
  MİSAK Millet İradesini Savunanlar Adalet Konseyi http://www.facebook.com/event.php?eid=145575322180711
    

  TSK'NIN 27 MAYIS'TA VE 12 EYLÜL'DE TBMMECLİSİNİ İŞGAL ETMESİNİ LANETLİYORUZ.

  TSK, TBMM, HÜKÜMETE ÜLTİMATOM

  1. Tüm Balyozcu Ergenekoncu Darbeciler 65.maddeyle açığa ALINmazsa Gül Tayyip Arınç Şahin Davutoğlu İdam!

  2. AYİM, askeri yargıtay, askeri mahkemeler kaldırılmalı. Mehmetciklerin askeri gazinoda hizmetciliğine son verilsin.

  3. Jandarma tamamen TSK'dan ayrılmalı içişlerine bağlı kır polisi şeklinde görev yapmalı

  4. TSK sadece sınır savunmasıyla sınırlandırılmalı. 27 Nisan Muhtırası tsk.tr'den derhal kaldırılmalı

  5. Darbecilerin mal varlıklarına el konulmalı. oyak ve imtiyazları kaldırılmalı. YSK'nın ihale fesatı yargılanmalı.

  6. YAŞ ve Milli güvenlik dersleri kaldırılmalı. YÖK ve AYM'de askerler temsil edilmemeli

  7. Misakı Milli Belgesi bulunmalı. Meclisi Mebusan Misakı Milli Kurtuluş Müzesi Olmalı.

  8. Zırhlı kuvvetler ve askeri garnizonlar başkent dışına ve şehir dışına çıkarılmalı

  9. Balyoza muhtıralara sahip çıkarak mahkemelere baskı yapan Işıkara v.b. derhal azl edilmeli ve açığa alınmalı.

  10. Anayasada Başkomutanlık savaş sırasında Genel Kurmay başkanına devredilmemeli.

  11. 27 Nisan Muhtırası verdiği için hükümet tarafından verilen şeref madalyası iptal edilmeli

  12. Devlet protokolü sıralamasında da askerlere hadleri bildirilmeli. TSK MSB'ye bağlanmalı.

  13. Darbecilerin isimleri okullardan caddelerden kalkmalı. kaldırmayanlar yardım-yataklık suçu

  14. 12 yaş öncesi Kur'an Eğitim yasağı Kalksın. %99'la ve Kur'an ile savaşmak Beyinsizliktir.

    

  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na (250.maddeye göre özel yetkili)

  Müşteki:Adem ÇEVİK TCNo:12409824156 Toros Sk. 17/14 Sıhhıye Ankara www.adaletplatformu.net Tel.05322467411 Fax.02123264144

  Şüpheliler:TSK'nin TBMM'yi İŞGAL EDEN tüm 27 Mayıs ve 12 Eylül İşgalcileri ve Katliamcıları.Misaki Milli Belgesi'nin orjinalini ve Cumhuriyet Senatosu'na ait 1960-1980 belgelerini imha eden, kayıp eden 27 Mayıs ve 12 Eylül darbecileri. Devlet Arşivleri Genel Müdürleri, Genel Kurmay Başkanları, TBMM Başkanları, TBMM Arşiv Yetkilileri, Türk İnkılâp Tarihi Enstütüsü Yetkilileri, Genelkurmay Tarih ve Stratejik Etüt Başkanları

  Açıklamalar: Cuntacı TSK 27 Mayısta ve 12 Eylülde Millet İradesinin tecelligahı TBMM'ni alenen işgal edenler hukuka anayasaya tecavüz eden ekonomiye zarar veren arşivleri yok eden lanet darbecilerin cezalandırılması ve mal varlıklarına el konulması gerekir. insanlığa karşı suç işleyen darbeciler halen suç işlenmesi devam ettiğinden zaman aşımı söz konusu değildir. Balyoz, Ergenekon ve Cuntaya sahip çıkanlar dahil Tüm Darbeciler millete ve meclise karşı yani %99'a karşı savaş ilan etmelerinden dolayı müşahede altına ve açığa alınmalıdır. Genel Kurmay Başkanı Koşaner'in ve TSK komuta kademesinin Balyoza sahip çıkması alenen mahkemeye baskıdır ve 74 milyona hakarettir. Cuntacı TSK 27 Mayıs işgalini bugün yapsaydı Cumhurbaşkanı Başbakan, 3bakan, hatta Genel Kurmay Başkanına idam cezası verildi. 
  Balyozcular 65.maddeyle Açığa Alınmalı ki TSK içerisinde darbeciler ve darbe yapmayı düşünenler vazgeçsin.

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi olarak kabul edilen Misak-ı Milli (Milli Yemin) orijinal belgesi bulunamıyor. TBMM arşivinde bulunması gereken Misaki Milli Belgesi'nin orjinali ve Cumhuriyet Senatosu'na ait 1960-1980 belgeleri 27 Mayıs ve 12 Eylül darbeci askerleri tarafından alınıp götürülmüştür.. Bu bilgi ve belgeler, Kozmik odada, ya da başka bir kamu kuruluşunun arşivinde ya da özel kişilerin depolarında bulunabilir. Arşiv, toplumun hafızasıdır. Tarihin referans kaynağıdır. Toplumsal bilinç bu geçmiş üzerine yükselir. Bir milletin geçmişini gasp etmek-çalmak, milli iradenin tecelli sürecini imha etmek, insanlığa karşı ağır bir suç, suikast ve ihanet anlamı taşır. Bu konuda Başta Meclis yetkilileri, o dönem yetkilileri, 12 Eylül Generalleri, TBMM de ve Senato da görev yapan askeri ve sivil personelin ifadeleri alınması gerekir. Ölmüş olanların yakınlarının bu açıdan sorgulanması icap eder. İddiaların soruşturularak, sanık ve tanıkların dinlenmesini, eldeki bilgi, belge, tanık ifadelerine göre, iddiaların sabit olması halinde sorumlular hakkında dönemin Meclis yetkilileri, 27 Mayıs ve 12 Eylül generalleri, Senato'da görev yapan askeri ve sivil personelin ifadelerinin alınmasını dava açılmasını talep ediyorum.

  Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu kabul edilen Misak-i Milli belgesinin aslının ne Meclis, ne Genelkurmay, ne de Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde olmadığı ortaya çıktı. TBMM Adalet Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, “Siyaset Kurumunun Ortak Günahı Yasama Reformu” adıyla yazdığı kitapta, ilginç bilgiler yer aldı. Kitapta, yasama reformuna olan ihtiyaçtan söz edilirken Meclis’in arşivinin önemine dikkat çekilerek, bu konuda rasyonel bir operasyona ihtiyaç olduğu belirtildi ve 12 Eylül döneminde siyasi parti evraklarının kağıt üretimine malzeme oluşturmak üzere SEKA’ya gönderildiği belirtildi. Yine kitapta Cumhuriyet’e giden yolun başlangıcı olan Misak-ı Milli belgesinin asıl nüshasının hala kayıp olduğunu anlatıldı. Kitapta, “Meclis arşivinde aslı bulunmayan Misak-ı Milli belgesinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde, Genelkurmay Tarih ve Staretejik Etüt Başkanlığı’nda da bulunmadığı anlaşılmıştır” denild

  Deliller/Tanıklar: 27 Mayıs ve 12 Eylül'de TBMM'yi işgalde görev alan tüm darbeciler ve darbeye yardım-yataklık yapanlar. Tüm yasal deliller, Ahmet İyimayawww.samanyoluhaber.com/h_558795_misak-i-millinin-orjinal-belgesi-kayip.html

  Netice-i Taleb: Darbecilik ve arşivleri yok etme ve Bu gibi suçlar, hükümeti cebren iskat, suikast ihtiva eden, silahlı ve örgütlü bir suç olduğundan, aynı zamanda insan hakları ihlaline ve insanlığa karşı suçlara dayanan bir suç olduğundan zaman aşımı söz konusu değildir. Arşiv bir milletin beynidir hafızasıdır bir ülkenin beynini ve geleceğini gasp eden darbeciler gasp-hırsızlık ve insanlığa karşı suçlardan da yargılanmalıdır. Bu süreçte, geciktirilmeden ve eğer hala belgeler belli bir yerde ise, imhasına fırsat vermeden, sanıkların kaçma, belgeleri karartmasına imkan tanınmadan, yargının da hukuki açıdan soruşturma başlatması ve bu konunun bu güne kadar gündeme gelmemesinin soruşturulması ve sorumlularının ve ihmali görülenlerin cezalandırılması, cadde-sokak-okullara verilen darbeci isimler kaldıroılmalıdır. Darbecilerin malvarlıklarına el konulması gerekir. 26 Mayıs 2011 Adem ÇEVİK (Sultanbeyli Savcılığı-kayıt no:2011/664)


  http://tr.wikipedia.org/wiki/27_May%C4%B1s_Darbesi
  -- 
  Adaletsizliğe, Zulme Dilsiz Şeytanlık ve Kur'anı Yasaklamak Belhum Adallıktır. ahzab57 bakara159-162-88 aliimran61-87 maide33
  www.adaletplatformu.com www.Elbirligi.org www.ergenekon.ws Tel05322467411 
  www.facebook.com/adaletplatformu www.tevhidnesli.de www.kurandersi.com 
  www.tefsirdersi.com www.haksoz.net www.audioquran.net Tevbe24-12-36-111 
  Hud113 Maide32-33 Nisa75-76 Bakara191-195 Fatır22 Nahl90 Zümer36 Şura39 Enfal60

   

  Duyuru Arşivi

 • #Öleceksin #ÖlmedenÖlün Hepimiz Ölecek Yaştayız #YaşayanKuran #ResulAllahınVefatYıldönümü #8Haziran #Vuslatİftarı FatihCami http://goo.gl/1acFLb
 • #Zekat #Fitre #Kumanya #infaklarinizaTalibiz @ZekatPlatformu @MuhacirBirligi @Turkistan1ligi @BiladusSAM @iYiorgTR @AdaletPlatformu #İnsan8 #Bakara261
 • iş bankasındaki chp hissesi diyanete devir edilmelidir. #CHP_GASPserbest#İŞbankHilafetParasıylaKurulduDD #AdemÇevike3YILhapis 6 Aralık #31ACM Saat10
 • #TürkistanKonferansı #13Mayıs CUMA akŞAM Saat20.30’da Holiday lnn Otel’de PazarTekke Tramway Durağı @Turkistan1ligi http://www.turkistanbirligi.org/?
 • TÜRKİSTANFORUMU ve BASIN AÇIKLAMASI 5/5/5 #VARoluşSAVAŞIMIZ #ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde
 • @kuveytturk-#SuriyeyeYardımYapanDerneklereHesapAçılmıyor!-#YönetimKuruluÜyeleriTürkiyeliDeOlsaSuriy
 • BasınBülteni #İmzala #DilekçeVer #TarihineSahipÇık #İlkMeclisBinasıMisakıMilliMüzesiOlsun ilk TBMM İşgalden Kurtulsun. Misakı-Milli Belgesi’nin İmzala
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #VARoluşSAVAŞIMIZ#ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde 5.TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR FORUMU 5 Mayıs 2016 Saat:5 İstanbul Fâtih Türkistan Birliği Muhacir
 • #KeşşafTefsiriOKUmaları #HadisDersi #HarunÜnal HERCumartesi Saat14 Türkçe Saat15 Arapça Fatih AtikAli FevzipaşaCd126 @KurtuluşKuranda AdaletPlatformu
 • BASIN AÇIKLAMASI TÜRKİSTAN iFTARI 7 Temmuz Salı Saat:19 Zeytinburnu Kaymakamlik Önü www.TurkistanBirligi.org *10 Temmuz Cuma Namazı’nda Fatih Camiide
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. 9 Temmuz 2015 Perşembe çağlayan Adliyesi 31. Asliye ceza “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” AdemÇEVİK
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. SALI SAAT.11 ankara-mersin-denizli-bolvadin-ordu basınaçıklama “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” Fin
 • suç duyurusu / basın açıklaması. 20aralık saat:11 çağlayan Ergenekoncuların Mahkeme işgaline
 • Hükümet Üyelerine Suç Duyurusu ve Basın Açıklaması 12 Aralık Saat 12.00 İstanbul Çağlayan Adliyesi Başörtüsü kamuda, İHL haric Okullarda yasak....
 • Basın Açıklaması , suç duyurusu ve mahkeme 27 Eylül Perşembe saat:12, Çağlayan Adliyesi, Silahlı Terör Örgütlerini savunan, tüccar CHPye suç duyur
 • Kurtuluş Kur’anda Platformu Basın Bülteni MEB’DEN MİLLET İRADESİNE İPOTEK! MEB’den SKANDAL KUR’AN YASAĞI! 30 Mart 2012 tarihinde 6287 sayılı
 • Özbekistan Diktatörlüğü'nün 23. Yılında Andican Katili Kerimov'u Lanetliyoruz. 1 Eylül 2012 cumartesi saatÖzbekistan Konsolosluğu önü
 • İnsanlığa Karşı Suç İşleyen Suriye Diktatörü Katil Esat'ın Destekcisi Suç Ortağı AhmediNecata UYARI Mektubu 30AğustosSaat12 İranKonsolosluğu hucurat9
 • Soykirim sucu isleyen Suriye Baas Diktatörü Katil Esatı Lanetlemek ve destekcilerini Protesto etmek için; 4 Agustos Cumartesi Saat:13'de istanbul ANK
 • PROTESTOYA DAVET - KUMKAPI GUANTANAMO OLMASIN! HÜKÜMET MUHACİRLERİ ÖLÜME GÖNDERİYOR... CİNAYETE KARŞI SESSİZLİK DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR... MUHACİRLER PL
 • Özbek Aile BUGÜN Ölüme Gönderiliyor Cinayete Ortak Olmamak ve Dilsiz Şeytan Olmaktan kurtulmak için Çağrı... Özbekler Birliği Basın Açıklaması...
 • 9 Haziran yarın Saat.11.55'de SultanAhmed Adliyesine Kur'an yasak kitap kanununu çıkaranlar hakkında Kur'ana-Allah'a ve Müslimanlara hakaretten suçlu
 • 367 krizi mimarı Başbuğa suçduyuru 7haziran saat12 beşiktaşADLiyesi
 • TSK'nın TBMM'yi İŞGALİNİ LANETLEME ve BASIN AÇIKLAMASI 27 MAYIS SAAT.10 MECLİSİ-MEBUSAN-İST.
 • “ O DİLEKÇEYİ BEN VERMEDİM” hürriyet ve habertürke iftira davası 6ARALIK bakırköy 2.asliyeceza 2011/163
 • Hilal Tv'deyiz 16 Nisan Saat:19 Anahaber
 • canlıyanın bugun 14 nisan saat.16 ülketv kanala saat.16.30 cemtv 17.30
 • BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi
 • 28 şubata ve 12 eylüle suç duyurusu. tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. 28şubat saat.11.40 istanbul adliyesi
 • Yarsav Eski Başkanı'nın Adalet platformu başkanı Adem ÇEVİK'e tazminat davası 15KASIM ankara 15. asliye hukuk mahkemesi 2010-414 ŞİZOFRENİK DARBECİLER
 • BalyozaTSK desteğine ve Mahkemeye Baskıya suç duyurusu 21 Şubat 2011SAAT:11 Beşiktaş Adliyesi http://balyozalanet.blogspot.com/
 • yarsav birliği olur geredeliler "BİRLİĞİ" olamaz "birliği" davası 17nisan üsküdar 2.asliye hukuk
 • ölümü hatırlatma davası 7 nisan çorum 1. sulh ceza
 • Sinan Alp Ocak emrindeki damlapetrol Gasp Çetesi davası 11 mart 2011 saat:10 şişli 13.asliye ceza mahkemesi
 • Tansel Çölaşan’ın halkın %58ine sapıklık=dalalet, ihanet hakarereti davası 58TL 42 kuruşluk tazminat davası 26EKİM ankara 1.SULhukuk HATAY 1.SULHCEZA
 • CHP'nin ALLAHA, İslama ve Hristiyanlara hakareti yani rahibe afişi davası 25 Ekim Küçükçekmece 2. Sulh Ceza
 • “Şeytanın Avukatımısın AKP'Lİ metindemirbilekEDavası” 13 aralık Gerede sulhceza 2009-464
 • TuzKoktuDAVAsı 15 ŞUBAT 2012 Ankara 5. SulhCeza
 • 2.2.2 DANIŞTAY ÖNÜNDE ALLAHA ve MİLLETE SAVAŞ AÇAN tüm LANETLİLERİ LANETLEYECEĞİZ. dilsizşeytan ve belhümadal olmamak için lanetleyeceğiz...
 • 28şubat 12mart 27nisan 27mayıs 12EY GENELKURMAYBAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ALLAHA CAMİLERE VE MİLLETE SAVAŞ AÇANLARI, DARBECİLERİ, BALYOZCULARI LANETLEYECEĞİZ
 • saat.14.29 Beşiktaş Suçduyurusu
 • bugün kanala günortası saat.12.30 programındayız
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.facebook.com/adaletplatformu
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.ergenekon.ws www.facebook.com/adaletplatfo
 • başörtüye savaş açan CHP'li SERTERE SUÇ DUYURUSU
 • İnsan:Zulmü Engeller. Hayvan:Zulmü Seyreder. EsfeleSafilin:Zulme SessizŞeytandır. Bel'am: Zulmü Destekler ve Allaha Akıl Verir. BelhumAdal:Zulmsever
 • HSYK'nın müstafilerine görevi kötüye kullanmaktan ve eski başkanvekili kadir özbeke zimmetten suç duyurusu 27 Ekim Saat.11 Yargıtay
 • TBMM ye muhtıra veren yalçınkaya azledilsin ve suç duyurusu
 • 1 Kasım 2010 Saat.11de İstanbul SultanAhmed ADLiyesine ...SUÇ duyurusu... Türkiyelilere Türk Alfabesi diye yutturulan Latin harf devriminin ihlalisuç
 • özdemir ince ve hürriyet gazetesine kutsal değerlere hakaretten, halkı kin-nefret ve düşmanlığa sevketmekten, (125.madde)ve 216.madde ALENEN AŞAĞILAMA
 • Cumhurbaşkanına AYM ve HSYK Üye Tekliflerimiz; ReşatPETEK,YasinŞAMLI, OsmanCAN, MuharremBALCI, NusretÇİÇEK, MustafaŞENTOP, GüldenSÖNMEZ, FatmaBENLİ
 • 22 Eylül saat.14 tvnet gündüz konuğuyuz
 • Darbeci Yargıçların
 • samanyoluhaber tv deyiz
 • CUNTA AÇIĞA ALINSIN Terfileri İMZALAMAYIN 35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜŞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi3
  Bugün Toplam39
  Toplam Ziyaret164500