• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/adaletplatformu
 • https://www.twitter.com/adaletplatformu
 • BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi - 08/04/2011
 • BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi 
   


  İSTANBULCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
  (CMK 250. Maddeye Göre ÖzelYetkili )


  Şüpheliler:
  Işık KOŞANERGenel Kurmay Başkanı, Genel Kurmay 2. Başkanı Aslan GÜNER,
  TSKKomuta kademesi. Darbe yapan, darbeyi-darbeciliği savunans
  oruşturma-incelemeile tespit edilecek kişiler.

  Müşteki:AdemÇEVİK TCNo:12409824156 Toros sk. 17/14 Sıhhıye AnkaraTel:05322467411 www.adaletplatformu.netwww.facebook.com/adaletplatformuwww.twitter.com/adaletplatformu


  Suçlar:ALENEN YARGIYA BASKI YAPMAK, Görevi kötüye kullanmak, suçu vesuçluyu övmek vatana ihanet, kaos, anayasal düzeni ortadankaldırmak, anayasa 138. ve 10. madde ve TCK 288., 215., 216., 40.,ve 217.madde ihlali ve tehdit.
  Darbeyeteşebbüs, kanunları uygulamamak, Yargının, TBMM’nin vehükümetin faaliyetlerini engellemek. Yargıya baskı yapmak,yargıya emir ve talimat vermek, HSYK'yı tehdit etmek. Balyozyargıçlarını terör örgütlerine hedef göstermek, adaletiengellemek, suça iştirak, teröre yardım ve yataklık, devletmemuru olduğu halde siyaset yapmak, siyasi demeçler vermek, birzümreye ayrıcalık. Anayasanın ve kanunların uygulanmasınıengellemek devlet malına zarar vermek, suçu ve suçluyu gizlemek,Uluslar arası hukuku ve sözleşmeleri uygulamamak.


  İzah:www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_Basin_Aciklamalari/2011/BA_05.htm

  TSKayrı bir devlet midir ki web adresinde “GOV” veya “MİL”uzantısı kullanmıyor. TSK ve OYAK LAĞVEDİLMELİDİR.
  Siyasidemeçler veren, mahkemeleri, TBMM ve Hükümeti alenen tehditedenler istifa etmiyorlarsa derhal AZL edilmelidir.

  06Nisan 2011 SAAT15:20NO:BA- 05 / 11 koduyla yayımlanan yargıya emir-talimat muhtırasıaşağıdadır


  1.   5-7Mart 2003 tarihinde 1’inci Ordu Komutanlığında yapılan bir plansemineri ve bu seminerle ilişkilendirilmeye çalışılan ve birdarbe planı olduğu iddia edilen planla ilgili olarak başlatılankovuşturma işlemi devam etmektedir.
  2.   Halentutuklu bulunan 163 askeri personelin, tutuksuz yargılanmak üzereyaptıkları müracaat 5 Nisan 2011 tarihinde itiraz mahkemesitarafından ikinci kez reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamınakarar verilmiştir.
  3.   Devam eden yargı sürecinemüdahale anlamına gelebilecek davranışlardan özellikle kaçınanTürk Silahlı Kuvvetleri, yargılamayı etkilemeyecek şekilde,çeşitli defalar açıklamalar yaparak, ilgili makamlarıbilgilendirerek, yapılan seminerin ne olduğunu, nasıl yapıldığını,neleri kapsadığını ve kimlerin hangi emirlerle katıldığınıtereddüte yer bırakmayacak şekilde izah etmiştir. Benzerhususlar, savcılık makamlarınca görevlendirilen bilirkişiraporlarında da açık bir şekilde yer almaktadır.
  4.   Halböyle iken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevli ve emekli 163personelinin tutukluluk halinin devamını anlamaktagüçlükçekilmektedir.
  5.   Bu nedenle, dünverilen tutukluluk halinin devamına ilişkin kararı kamuoyununbilgisi için olduğu gibi yayınlıyoruz. Kamuoyuna saygı ileduyurulur.

  TSKdaha önceki muhtıra açıklamalarında da Ballyozu ve balyozcukomutanları savunmuş etki altındaki mahkeme üyeleri tahliyevermek zorunda kalmış ve deliler de karartılmıştır hatta balyozsavcılarının görev yerleri değiştirilmiştir. Şemdinli deolduğu gibi Balyozcular iyi çocuktur iyi komutanlardır kefilizdenilerek mahkemeye etki edilmiştir. 27 Nisan da verdiği muhtıradaTBMM ve milli iradeyi alenen silahla tehdit etmiştir. Komutakademesinin çoğunluğunun cuntaya bulaştığından ve süreklidarbe yapmalarından dolayı da TSK lağvedilmeli ve yenidenyapılandırılmalıdır.
  TSK'nın alenen Balyozculara destek vermesi de alenen suçtur.Yargıçlarabrifing veren TSK ve TSK'dan brifing alan yargıçlar “darbe görevsuçudur” gerektiğinde yine kendilerinin illegal bir müdahaleizlenimini oluşturmuştur. Mahkemelerin üzerinden F-16 uçuranSaldıray BERK'e, “Kaos ve darbe için Öcalandan yararlanalım”ve “darbeci Cihaneri ses kaydındaki gibi kopya belge ilekurtaralım”a emirle parti kapatmada TSK'nın rolü olduğusöylenmektedir.

      28Şubat sürecinde Namaz kılanlara ve başörtülülere irtica vemürteci diyerek aşağılanmış görevlerinden atılmışayrımcılık ve soykırım suçu işlenmiştir. Orduda namaz kılan1600 kişi atılmış. 28 şubat darbesinden sonra 50 milyar dolarbankaların içi boşaltılarak Türkiye halkına ihanet edilmiştir.10 haziran 1997 de anayasa mahkemesi, danıştay, yargıtay vb.Yüksek yargı mensublarına emir-talimatla birifingler verilerek suçişlenmiştir.  TSK'daki cuntacılar alenen mahkemelere baskıyapması ve ergenekona, balyoza kafese irticaya poyrazköyeatabeylere sahip çıkması da suça iştiraktir ve suçu-suçluyuövmektir. Re'sen soruşturma açmamak da suçtur .
  19Şubat2011’de TSK Komutasının Balyoz sanıklarına destek ziyaretiMahkemeye ALENİ BASKIdır.
  Genelkurmay Başkanıve kuvvet komutanlarının Hasdal Askeri Cezaevi’nde yatan 102muvazzaf subaya ziyarette bulunması: YARGIYA, HÜKÜMETE, TBMM’yeve MİLLİ İRADEYE ALENEN HAKARETTİR AYRICA DARBEYE AÇIKCA DESTEKVE MAHKEMEYİ TEHDİTTİR.
  Komutanların tutuklugeneral-amiral ve subaylarla görüşmesi Balyoz Mahkemesi hakim vesavcılarına ALENEN BASKIdır. Balyozcu paşaları açığaalmayarak delillerin karartılması suçlarınişlenmiştir.

  HelikopterleHasdal ziyareti TCK 266., 288., 265/2 madde anayasanın 138.Maddesine alenen aykırıdır
  Geçtiğimiz ay TSK sitesinden
  “TSKaksi yönde yapılan telkinlere rağmen, yargı sürecinesabrediyoruz”daha önce de İlker BAŞBUĞ “sabrımızı zorlamayın”tehditi.. TSK’daki Cuntadan TSK’ya ve mahkemeye Baskı. Milletetehdit.
  YARGININ,TBMM ve hükümetin faaliyetlerini engellemek, vatana ihanet,anayasal düzeni ortadan kaldırmak, suça yardım-yataklık ve suçaiştirak suçu işlenmiştir 251. Maddenin ve 288. Maddenin açıkhükmüne rağmen adil yargılamayı engellemek ve etkilemek suçlarıişlenmiştir
  BALYOZ’u ERGENEKONu, uyuşturucu ticaretini,silah ve terör rantının arıştırılmasını engellemeyeçalışarak suça iştirak edenler ve YARGIYA BASKI yapanlar, devamettirenler ve emeği geçenler de suçludur

         “BALYOZPLANI”, “Kafes planı”, “irtica eylem planı”, “tankskandalı” sarıkız, ayışığı, yakamoz, eldiven v.b.Soruşturma ile tespit edilecek “DARBE ve KAOS”  planlarındaadı geçenler, şikayete konu planların hazırlanması içintalimat veren, hazırlayan ve suç için anlaşan, planın icrasındagörev alan ve suça asli   ve fer`i iştirak eden, suçuöven, suçluyu gizleyenler,  suçluları azletmeyenlerveya destekleyen veya resen soruşturma açmayanlar ve  diğerşüpheliler. Subay Sicil Yönetmeliğinin 65. maddesiniuygulamayarak görevini kötüye kullanan dolayısıyla delillerinkarartılmasına aracılık yapan bakanlar da suça iştirak ediyor.

       TürkiyeCumhuriyeti SİLAHLI KUVVETLERİ kutsal olmayıp, mensuplarınınsuçlardan azade olabileceği de söylenemez. Hesap verebilir veşeffaf olmayan yapılar elbette ki eleştiriye açık olmalıdır.TSK mensuplarının işlediği iddia edilen hususlarda ayrımcılıkyapılmadan etkin soruşturma ve faillerin yargılanarakcezalandırılmaları gerekir.

      Türkiye’dekimodern ve post modern askeri darbelerin, sivillere muhtıraların,askeri harcamaların, JİTEM ve psikolojik harp dairesininfaaliyetlerinin, Çukurca, Reşadiye, Dağlıca, 33 asker ve diğerolaylardaki kusurların, kafes eylem planı, millete komplo planları,Lahikaların, yer altından çıkan silahların, suikast planları vediğer onlarca hukuk dışı faaliyetlerin 12 Eylül ve 27 Mayısdarbesinin ve 28 Şubat postmodern darbesinin, 12 Mart ve 27 NisanMuhtırasının ve tüm darbe planlarının TSK mensublarınıngerçekleştirmiş olduğu bilimsel ve tarihi bir olgudur. Zalimaskerler ve emrindeki yargıçlar dün olduğu gibi bugün debaşbakan-bakan adam asabilirler. mutlaka darbecilerin acilenhesaplarının verilmesi gerekir. Hesap soramayanların dasorgulanması gerekmektedir. Vatana ihanet edenler, cinnet geçirenlerde derhal müşahede altına alınmalıdır. Tüm darbecilerinmalvarlığına el konulmalıdır.

  Suçişlediği gerekçesiyle yargılananların açığa alınmaması,askeriyeden ve bürokrasiden uzaklaştırılmayıp , sahip çıkılmasive soruşturulmaması; üstelik terfi ettirilmesi görevi ihmal,vatana ihanet ve görevi kötüye kullanmaktır. siyaset yapmak,yargıyı etkilemek ve baskı yapmak ve kaos planları oluşturmasuçları işlenmiş ve halen alenen hukuksuzluğa devam edilmesindendolayı suça iştirak suçu işlenmesinin yanısıra organizelişekilde yasama, yargı ve yürütme faaliyetleri engelleniyor.

    AyrıcaErgenekon PKK KCK israil stratejik işbirliği iddialarını,TSK+Yargı ve diğer kurumlardaki ilişkilerini araştırmamak.uyuşturucu ticareti ve terörden rant sağlayanların heronihanetlerinin ve GATA da askerleri kobay olarak kullananlarınhalagörevde kalmasını sağlamak görevi kötüye kullanmaktır. Vatana ve millete ihanet içinde olunmasıdır. Terör ve darbedenrant-çıkar sağlamak için ekonomik kriz çıkartmak dolayısıylaişsizliği çoğaltmak da suçtur. 400 milyar doların terör-silahharcamasında ve 30bin ölü, 20bin faili meçhul meydana gelmesindeterör tüccarı darbecilerin Balyozcuların ve tüm darbecilerinrolü büyüktür.


  Deliller:tüm yasal deliller, tanıklar ve ilgili haberler www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_Basin_Aciklamalari/2011/BA_05.htm


  Netice-iTaleb: 6 Nisan da www.TSK.TR Web sayfasındayayımlanan MUHTIRA ile alenen Yargı-Yasama ve Yürütme tehditedilmiştir. Balyoz ve Ergenekon belgelerinden, şüphelilerinuygulamalarıyla görüldüğü gibi; anayasal düzeni ortadankaldıran hatta uygulayan, görevini kötüye kullananlardan ve kamumalı helikopteri ve bulunduğu statüyü kullanarak alenen mahkemeyebaskı yapanlardan suçu-suçluyu ve DARBEYİ-DARBECİLERİövenlerden şikayetciyim.

  Şüphelilerin;TCK'nın halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etme suçunudüzenleyen 216. maddesi, görevi kötüye kullanma suçunu içeren257. maddesi ve mahkemeyi etkilemek suçunu düzenleyen 288. Maddesiçerçevesinde yargılanmaları gerekiyor. "Şüpheliler ayrıcaTCK'nın 'silahlı örgüt kurarak anayasal düzeni değiştirmek vedeğiştirmeye çalışmak, Yargının ve hükümetin göreviniyapmasını engellemeye teşebbüs, seçilmiş meşru hükümetesilahlı isyan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göreviniyapmasını engellemeye teşebbüs v.b.suçlarını düzenleyen309,310, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316, 318, 319,maddelerinden deyargılanmalı." 

    Ayrıcadiğer suçlar için de ilgili anayasalara yasalara kanunlara vemaddelere aykırılığın yanı sıra;, Anayasa 138.madde ihlali,288.madde, 214.madde, 213., 215.,216., 217., 218., 265., 266., 251.,39. 38/1. Ve 40.madde,125.madde, 220.madde,  657 sayılı devletmemurları kanununa , askeri kanunlara  göre de işlemyapılmasını,

  Yukarıdakiiddialardan dolayı ilgililere Türk Ceza Kanununun ilgilimaddelerinin uygulanması kamu davası açılmasını ve tüm medyadaçıkan bu iddialarla ilgili idari veya hukuki kamu davası veyasoruşturma açmayanlar, delillerin karartılmaması için açığaalmayanlar ve görevden azletmeyenler veya istifasını istemeyenler,darbecilerin malvarlığına el koymayanlar, TSKve Yargı mensublarının da içinde bulunduğu CUNTAcılarla27mayıs-12mart cuntacıları, 28şubat-27nisan muhtıracıları veErgenekon-Balyoz-Kafes-İrtica-Susurluk-pkk-kck-bçg-gladio vb.Çetelerle organik-inorganik bağlantılarının araştırılmasınıözellikle insanlığa karşı suç işlenmesinden dolayı TCK 77.maddeye göre de cezalandırılmalarını arz ve talep ederiz.Anayasayı,evrensel hukuku,uluslararası anlaşmaları uygulamayanlar dasuçludur

  10Aralık 2003 yılında anlaşması imzalanmış ve 9 Kasım 2006’daanlaşma yürürlüğe girmiş “Yolsuzlukları ve GörevSuistimallerini Önlemeye Yönelik BM Sözleşmesi”ni YolsuzluklaSavaş kanunlarını 90.madde ve 5506 sayılı kanun çerçevesindeuygulamayarak görevini ihmal eden ve dolayısıyla görevini kötüyekullanan tüm yetkililerle ilgili de işlem yapılmasını dilerim. 08.04.2011 Adem ÇEVİK www.adaletplatformu.net 

  Duyuru Arşivi

 • #Öleceksin #ÖlmedenÖlün Hepimiz Ölecek Yaştayız #YaşayanKuran #ResulAllahınVefatYıldönümü #8Haziran #Vuslatİftarı FatihCami http://goo.gl/1acFLb
 • #Zekat #Fitre #Kumanya #infaklarinizaTalibiz @ZekatPlatformu @MuhacirBirligi @Turkistan1ligi @BiladusSAM @iYiorgTR @AdaletPlatformu #İnsan8 #Bakara261
 • iş bankasındaki chp hissesi diyanete devir edilmelidir. #CHP_GASPserbest#İŞbankHilafetParasıylaKurulduDD #AdemÇevike3YILhapis 6 Aralık #31ACM Saat10
 • #TürkistanKonferansı #13Mayıs CUMA akŞAM Saat20.30’da Holiday lnn Otel’de PazarTekke Tramway Durağı @Turkistan1ligi http://www.turkistanbirligi.org/?
 • TÜRKİSTANFORUMU ve BASIN AÇIKLAMASI 5/5/5 #VARoluşSAVAŞIMIZ #ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde
 • @kuveytturk-#SuriyeyeYardımYapanDerneklereHesapAçılmıyor!-#YönetimKuruluÜyeleriTürkiyeliDeOlsaSuriy
 • BasınBülteni #İmzala #DilekçeVer #TarihineSahipÇık #İlkMeclisBinasıMisakıMilliMüzesiOlsun ilk TBMM İşgalden Kurtulsun. Misakı-Milli Belgesi’nin İmzala
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #VARoluşSAVAŞIMIZ#ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde 5.TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR FORUMU 5 Mayıs 2016 Saat:5 İstanbul Fâtih Türkistan Birliği Muhacir
 • #KeşşafTefsiriOKUmaları #HadisDersi #HarunÜnal HERCumartesi Saat14 Türkçe Saat15 Arapça Fatih AtikAli FevzipaşaCd126 @KurtuluşKuranda AdaletPlatformu
 • BASIN AÇIKLAMASI TÜRKİSTAN iFTARI 7 Temmuz Salı Saat:19 Zeytinburnu Kaymakamlik Önü www.TurkistanBirligi.org *10 Temmuz Cuma Namazı’nda Fatih Camiide
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. 9 Temmuz 2015 Perşembe çağlayan Adliyesi 31. Asliye ceza “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” AdemÇEVİK
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. SALI SAAT.11 ankara-mersin-denizli-bolvadin-ordu basınaçıklama “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” Fin
 • suç duyurusu / basın açıklaması. 20aralık saat:11 çağlayan Ergenekoncuların Mahkeme işgaline
 • Hükümet Üyelerine Suç Duyurusu ve Basın Açıklaması 12 Aralık Saat 12.00 İstanbul Çağlayan Adliyesi Başörtüsü kamuda, İHL haric Okullarda yasak....
 • Basın Açıklaması , suç duyurusu ve mahkeme 27 Eylül Perşembe saat:12, Çağlayan Adliyesi, Silahlı Terör Örgütlerini savunan, tüccar CHPye suç duyur
 • Kurtuluş Kur’anda Platformu Basın Bülteni MEB’DEN MİLLET İRADESİNE İPOTEK! MEB’den SKANDAL KUR’AN YASAĞI! 30 Mart 2012 tarihinde 6287 sayılı
 • Özbekistan Diktatörlüğü'nün 23. Yılında Andican Katili Kerimov'u Lanetliyoruz. 1 Eylül 2012 cumartesi saatÖzbekistan Konsolosluğu önü
 • İnsanlığa Karşı Suç İşleyen Suriye Diktatörü Katil Esat'ın Destekcisi Suç Ortağı AhmediNecata UYARI Mektubu 30AğustosSaat12 İranKonsolosluğu hucurat9
 • Soykirim sucu isleyen Suriye Baas Diktatörü Katil Esatı Lanetlemek ve destekcilerini Protesto etmek için; 4 Agustos Cumartesi Saat:13'de istanbul ANK
 • PROTESTOYA DAVET - KUMKAPI GUANTANAMO OLMASIN! HÜKÜMET MUHACİRLERİ ÖLÜME GÖNDERİYOR... CİNAYETE KARŞI SESSİZLİK DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR... MUHACİRLER PL
 • Özbek Aile BUGÜN Ölüme Gönderiliyor Cinayete Ortak Olmamak ve Dilsiz Şeytan Olmaktan kurtulmak için Çağrı... Özbekler Birliği Basın Açıklaması...
 • 9 Haziran yarın Saat.11.55'de SultanAhmed Adliyesine Kur'an yasak kitap kanununu çıkaranlar hakkında Kur'ana-Allah'a ve Müslimanlara hakaretten suçlu
 • 367 krizi mimarı Başbuğa suçduyuru 7haziran saat12 beşiktaşADLiyesi
 • TSK'nın TBMM'yi İŞGALİNİ LANETLEME ve BASIN AÇIKLAMASI 27 MAYIS SAAT.10 MECLİSİ-MEBUSAN-İST.
 • “ O DİLEKÇEYİ BEN VERMEDİM” hürriyet ve habertürke iftira davası 6ARALIK bakırköy 2.asliyeceza 2011/163
 • Hilal Tv'deyiz 16 Nisan Saat:19 Anahaber
 • canlıyanın bugun 14 nisan saat.16 ülketv kanala saat.16.30 cemtv 17.30
 • BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi
 • 28 şubata ve 12 eylüle suç duyurusu. tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. 28şubat saat.11.40 istanbul adliyesi
 • Yarsav Eski Başkanı'nın Adalet platformu başkanı Adem ÇEVİK'e tazminat davası 15KASIM ankara 15. asliye hukuk mahkemesi 2010-414 ŞİZOFRENİK DARBECİLER
 • BalyozaTSK desteğine ve Mahkemeye Baskıya suç duyurusu 21 Şubat 2011SAAT:11 Beşiktaş Adliyesi http://balyozalanet.blogspot.com/
 • yarsav birliği olur geredeliler "BİRLİĞİ" olamaz "birliği" davası 17nisan üsküdar 2.asliye hukuk
 • ölümü hatırlatma davası 7 nisan çorum 1. sulh ceza
 • Sinan Alp Ocak emrindeki damlapetrol Gasp Çetesi davası 11 mart 2011 saat:10 şişli 13.asliye ceza mahkemesi
 • Tansel Çölaşan’ın halkın %58ine sapıklık=dalalet, ihanet hakarereti davası 58TL 42 kuruşluk tazminat davası 26EKİM ankara 1.SULhukuk HATAY 1.SULHCEZA
 • CHP'nin ALLAHA, İslama ve Hristiyanlara hakareti yani rahibe afişi davası 25 Ekim Küçükçekmece 2. Sulh Ceza
 • “Şeytanın Avukatımısın AKP'Lİ metindemirbilekEDavası” 13 aralık Gerede sulhceza 2009-464
 • TuzKoktuDAVAsı 15 ŞUBAT 2012 Ankara 5. SulhCeza
 • 2.2.2 DANIŞTAY ÖNÜNDE ALLAHA ve MİLLETE SAVAŞ AÇAN tüm LANETLİLERİ LANETLEYECEĞİZ. dilsizşeytan ve belhümadal olmamak için lanetleyeceğiz...
 • 28şubat 12mart 27nisan 27mayıs 12EY GENELKURMAYBAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ALLAHA CAMİLERE VE MİLLETE SAVAŞ AÇANLARI, DARBECİLERİ, BALYOZCULARI LANETLEYECEĞİZ
 • saat.14.29 Beşiktaş Suçduyurusu
 • bugün kanala günortası saat.12.30 programındayız
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.facebook.com/adaletplatformu
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.ergenekon.ws www.facebook.com/adaletplatfo
 • başörtüye savaş açan CHP'li SERTERE SUÇ DUYURUSU
 • İnsan:Zulmü Engeller. Hayvan:Zulmü Seyreder. EsfeleSafilin:Zulme SessizŞeytandır. Bel'am: Zulmü Destekler ve Allaha Akıl Verir. BelhumAdal:Zulmsever
 • HSYK'nın müstafilerine görevi kötüye kullanmaktan ve eski başkanvekili kadir özbeke zimmetten suç duyurusu 27 Ekim Saat.11 Yargıtay
 • TBMM ye muhtıra veren yalçınkaya azledilsin ve suç duyurusu
 • 1 Kasım 2010 Saat.11de İstanbul SultanAhmed ADLiyesine ...SUÇ duyurusu... Türkiyelilere Türk Alfabesi diye yutturulan Latin harf devriminin ihlalisuç
 • özdemir ince ve hürriyet gazetesine kutsal değerlere hakaretten, halkı kin-nefret ve düşmanlığa sevketmekten, (125.madde)ve 216.madde ALENEN AŞAĞILAMA
 • Cumhurbaşkanına AYM ve HSYK Üye Tekliflerimiz; ReşatPETEK,YasinŞAMLI, OsmanCAN, MuharremBALCI, NusretÇİÇEK, MustafaŞENTOP, GüldenSÖNMEZ, FatmaBENLİ
 • 22 Eylül saat.14 tvnet gündüz konuğuyuz
 • Darbeci Yargıçların
 • samanyoluhaber tv deyiz
 • CUNTA AÇIĞA ALINSIN Terfileri İMZALAMAYIN 35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜŞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi2
  Bugün Toplam39
  Toplam Ziyaret164500