• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/adaletplatformu
 • https://www.twitter.com/adaletplatformu
 • 28 şubata ve 12 eylüle suç duyurusu. tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. 28şubat saat.11.40 istanbul adliyesi - 28/02/2011
 • 28 şubata ve 12 eylüle suç duyurusu. tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. 28şubat saat.11.40 istanbul adliyesi http://www.sucduyurusu28subatavedarbelerelanet.blogspot.com/

  İSTANBUL CUMHURİYET  BAŞSAVCILIĞINA
  (250. Maddeye Göre Özel Yetkili)

         KONU           :12 Eylül ve 28 Şubat darbe ve darbecileriDARBECİLERE yardım veyataklık edenlerle, destek     veren  Yargı-Asker-Media-Mafia-siyaset-bürokrasi-işdünyasımensupları , kişi ve kuruluşlar hakkındaSUÇ DUYURUSU

   MÜŞTEKİLER                     :1- Adem  ÇEVİK    Vatandaşlık No:12409824156 Tel. 05322467411

  Adres: yenimah. Mehtap sk.18 Gerede-Bolu, Toros Sk.17/14 Sıhhıye-Ankara www.adaletplatformu.net

   ŞÜPHELİLER   :1- KenanEVREN (Gen. Kur. Eski Bşk.),2- Nurettin ERSİN (Kara Kuv. Eski Kom.),
     
  3-TahsinŞAHİNKAYA(Hava Kuv. Eski Kom.), 4-Nejat TÜMER (Deniz Kuv. Eski Kom.),5-Sedat CELASUN (Jandarma Gen. Eski Kom.), 6-Bedrettin DEMİREL (Harp Akad. Kom.), 7-Ali Haydar SALTIK(Gen. Kur. 2. Bşk.) 8-Bülend ULUSU (TC. Eski Başbakanı), 9-Süleyman DEMİREL (Eski Cumhurbaşkanı), 10-ÇEVİK BİR, 11-Hüsamaettin CİNDORUK, 12-Mesut YILMAZ, 13-Vural SAVAŞ, 14-İsmail Hakkı KARADAYI, 15-Hüseyin KIVRIKOĞLU, 16-YektaGüngör ÖZDEN, 17-Kemal ALEMDAROĞLU,18-Fatma Nur SERTER, 19-Kemal GÜRÜZ 20-Gazi ERÇEL 21- İlhan KILIÇ 22-Osman ÖZBEK 23-DoğuSİLAHCIOĞLU

  24-Erol ÖZKASNAK 25-İlker BAŞBUĞ 26-Abdurrahman YALÇINKAYA  27-Ahmet Necdet SEZER 28-MGK'daki TSK'lılarVe diğer, suça yardım ve yataklık eden, bakan,bürokrat, vali, kaymakam, emniyet müdürü, asker, amir, memurlar. Sair eşhas.. 

      SUÇLAR: İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar TCK77.Darbe yapmak, cebren anayasayı değiştirmek, hükümeti yıkmak, Türkiye  Büyük Millet Meclisini zorkullanarak görev yapmaktan men etmek, darbeye zemin hazırlamak için sistemlibir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürülmesineve  yaralanmasına gözyummak,   işkence yapmak, eziyetetmek, hürriyetten yoksun bırakmak, cinsel saldırıda bulunmak, görevi kötüyekullanmak, görevi ihmal, terör ticaretinden rantlanmak, rant sağlamak amacıylasilAhlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek, nüfuz ticareti yapmak, devletmalına zarar, tehdit etmek, gasp, hırsızlık, hürriyetten yoksun bırakmak, adamkaçırmak, yetki gaspı, suç uydurmak, bağımsız-tarafsız olması gereken yargımensublarına emir-talimat vermek, sınıf imtiyazı sağlamak, milli iradeye vemillete savaş açmak, inançları rencide etmek

     SUÇ TARİHİ                                    :12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 vedevam eden tarihler. Öncesinde İnsanlığa karşı işlenmişsuçlar ve darbeye hazırlık aşamasında işlenen suçlar

       AÇIKLAMALAR :  1- 12 Eylül 1980 sabahısaat 03:59’da Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine elkoymuştur. Bu darbe emir-komuta zinciri içinde, yukarıdan aşağı, askerihiyerarşi çerçevesinde cereyan etmiştir. Darbeyi yapan üst düzey komutanlar,Milli Güvenlik Konseyi adı altında anayasa yapılana dek yasama ve anayasadadeğişiklik yapma yetkilerini üzerlerine almışlardır. MGK kendisi hakkında kanun da çıkartarakyasal zeminin üzerine oturmuştur. Yasamayla beraber darbeci komutanlar birçokyürütme işlemini de yerine getirmiştir. Milli Güvenlik Konseyi, yukarıda ad vesoyadları yazılı Genel Kurmay Başkanı, Kara, Hava veDeniz Kuvvetleri Komutanlarıyla Jandarma Genel Komutanı’ndan oluşan beş kişilikbir kuruldur. MGK, mevcuthükümeti yıkarak yerineBülend Ulusu’yakurdurttuğu hükümeti koymuştur. Askeri darbe sonucu yukarıda isimleri yazılı şüphelilerin emir vetalimatlarını uygulayan kamu personeliyle sivillerin tümü suç işlemiştir. Çünküişlenmesi suç olan konuda amirler tarafından verilen yazılı talimatlar dahiyerine getirilemez.

       2- Şüpheli Genel Kurmay Eski BaşkanıOrgeneral Kenan Evren’in kendi ifadeleriyle sabit olandarbe zeminini hazırlamak için “şartların olgunlaşmasıbeklenmiştir”. Şüpheli Evren’in emir ve talimatlarıyla suç tarihi olan 12Eylül 1980 askeri darbesinden yaklaşık 6 ay önce suç belgesi Bayrak Harekat Planı, dönemin Genel Kurmay 2. Başkanı Ali HaydarSaltık tarafından hazırlanmıştır. Dönemin Harp Akademileri Komutanı Bedrettin Demirel’in “darbe şartlarının olgunlaşması için iki sene bekledik” beyanı medyaya yansımıştır.

       3- 1Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda  işlenen katliamın 12 Eylüldarbesini tetikleyen, plan ve raporları belli merkezlerdeyapılan, derin bir suikast olduğu bilinmektedir. Maraş olayları ve Çorum katliamının toplumsal çatışma çıkarmaya yönelik derin devletinsevk ve idaresinde, bir kısım insanların milli-diniduyguları tahrik edilerek yaptırıldığı gün yüzüneçıkmıştır. Türk-Kürt ayrımcılığı, Alevi-Sünniçatışması, şeriat-komünizm korkutmaları, yıllarca uygulanan psikolojik harekatplanlarının ürünüdür. Toplumu kontrol altında tutmakamacıyla farklılıklar rejim tehdidi gibi gösterilerek ayrımcılıkkörüklenmiştir. Bu sebeple toplumda yarılmalar meydana gelmiştir. Üretilen kaosortamında yasal olarak çözüm yoluna iktidardaki hükümetin karar vermesigerekirken yapılan darbe, anayasal düzene açıkça müdahaledir. 

       4- Darbe sonucu; TBMM kapatılıp anayasa ortadan kaldırılmıştır. Siyasi partilerinkapısına kilit vurulup mallarına el konulmuştur. 650bin kişi gözaltına alınmıştır. 1 milyon 683 bin kişifişlenmiştir. Açılan 210 bindavada 230 bin kişiyargılanmıştır. 7 bin kişi için idam cezasıistenmiştir. 517 kişiyeidam cezası verilmiştir. Haklarında idam cezası verilenlerden50’si asılmıştır (18sol görüşlü8 sağ görüşlü, 23 adli suçlu, 1’i Asalamilitanı). İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderilmiştir. 71 binkişi TCK’nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılanmıştır. 98 bin 404 kişi“örgüt üyesi olmak” suçundan yargılanmıştır. 388 bin kişiye pasaportverilmemiştir. 30 bin kişi “sakıncalı” olduğu için işten atılmıştır. 14 binkişi yurttaşlıktan çıkarılmıştır. 30 bin kişi “siyasi mülteci” olarakyurtdışına gitmiştir. 300 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüştür. 171 kişinin“işkenceden öldüğü” belgelenmiştir. 937 film “sakıncalı” bulunduğu içinyasaklanmıştır. 23 bin 677 derneğin faaliyeti durdurulmuştur. 3 bin 854öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine sonverilmiştir. 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istenmiştir.Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. 31 gazeteci cezaevinegirmiştir. 300 gazeteci saldırıya uğramıştır. 3 gazeteci silahla öldürülmüştür.Gazeteler 300 gün yayın yapamamıştır. 13 büyük gazete için 303 dava açılmıştır.39 ton gazete ve dergi imha edilmiştir. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamınıyitirmiş, 144 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüştür. 14 kişi açlık grevindeölmüştür. 16 kişi “kaçarken” vurulmuştur. 95 kişi “çatışmada” ölmüştür. 73kişiye “doğal ölüm raporu” verilmiştir. 43 kişinin “intihar ettiği” bildirilmiştir.

       5- İktidardaki hükümete bağlı olan şüphelilerin, iktidarıntalimatları dışında hiçbir şey yapma hak ve yetkileri yokken yasaları açıkçaihlal ederek anayasal düzeni yıkmaya yönelik yaptıkları eylem ve işlemlersuçtur.  Darbenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan 765 sayılı TCK nın 146 ve 147.maddelerine göre “Türkiye CumhuriyetiTeşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veyailgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini iskata veyavazifesini yapmaktan men e cebren teşebbüs edenler”,

  Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebreniskat veya vazife görmekten cebren menedenlerle bunları teşvik eyliyenler idam cezasına mahkum edilmektedir.Maddelerde 2004 yılındayapılan değişiklik ile cezalar ağırlaştırılmışmüebbet hapis cezası olmuştur. 5237 s.lı TCK da da aynı cezalar m.309(anayasayıihlal),m.311(Yasama organına karşısuç), m.312(Hükümeti karşısuç) şeklinde yer almış ve yineağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülmüştür.

      6- İşlenensuçların cezalandırılması amacıyla yapılacak soruşturmalara engel olmakamacıyla82 anayasasına konulan geçici 15. Madde, 12 Eylül 2010 günü referanduma sunulan anayasadeğişiklik paketini halkın çoğunluğunun onaylamasıyla yürürlükten kaldırılmıştır.Şüphelilerin işledikleri suçların soruşturmasına geçici 15.Madde engel olduğundan bugüne kadar zaman aşımı işlememiştir.Maddeye göre “12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimlersonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncayakadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adınakullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyinyönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis HakkındaKanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarındandolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez vebu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. Bu karar ve tasarruflarınidarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulanmasındandolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında dayukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.” Kaldı ki şüpheliler darbegünü ve devamında suç işlemeye devam ettiklerinden zamanaşımı hiçbir şekildedolmamıştır. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda müruru zaman söz konusu değildir.Yukarıda isimleri yazılı ve soruşturma sonucu kimlikleri tespit edilecekşüphelilerin işlemiş oldukları darbe suçu nedeniyle doğrudan veya dolaylıolarak zarar gördüğümüzden,  17bin failimeçhulden ve terör tüccarlarına 4 trilyon dolarımızı gasp eden şüphelilerişikayet ediyoruz.

      

  14 yıl önce yaşadığımız 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan2007 utancı, gerek yürürlükten kaldırılan 765 sayılı TCK.147 ve gerekse şu anyürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK. 311 ve 312. maddelere göre açıkça suçtur vefaillerine ağırlaştırılmış müebbet  hapiscezasını gerektirmektedir. Bu konunun soruşturulmamış olması veya yargılanmamışolması suç vasfını elbette ki ortadan kaldırmamaktadır. TSK 'nın alenenBalyozculara destek vermesi de alenen suçtur. Yargıçlara brifing veren TSK veTSK'dan brifing alan yargıçlar “darbe görev suçudur” gerektiğinde yine kendilerinin illegal bir müdahale izleniminioluşturmuştur. Mahkemelerin üzerinden F-16 uçuran Saldıray BERK'e, “Kaos vedarbe için Öcalandan yararlanalım” ve “darbeci cihaneri ses kaydındaki gibikopya belge ile kurtaralım”a emirle parti kapatmaya işlem yok...

      28 Şubat sürecinde Namazkılanlara ve başörtülülere irtica ve mürteci diyerek aşağılanmış görevlerindenatılmış ayrımcılık ve soykırım suçu işlenmiştir. Orduna namaz kılan 1600 kişiatılmış. 28 şubat darbesinden sonra 50 milyar dolar bankaların içi boşaltılaraktürkiye halkına ihanet edilmiştir. 10 haziran 1997 de anayasa mahkemesi,danıştay, yargıtay vb. Yüksek yargı mensublarına emir-talimatla birifinglerverilerek suç işlenmiştir.  Adilyargıçların cesaretle sialhlı çetelerin ve darbecilerin yargılanmaları içingayretlerini TSK'daki cuntacılar alenen mahkemelere baskı yapması veergenekona, balyoza kafese irticaya poyrazköye atabeylere sahip çıkması da suçaiştiraktir ve suçu-suçluyu övmektir. Re'sen soruşturma açmamak da suçtur...

       DELİLLER: Tüm yasal deliler ve tanıklar. www.ergenekon.wswww.as-der.org.trwww.mazlumder.orgwww.haksoz.net

  Taraf Gazetesi ve YeniŞafak Gazetesi 28 şubat 2011tarihli ilaveli nüshaları. Zaman, Vakit, Akit, MilliGazete ve Mazlumder Arşivi

      SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda arz veizah edilen ve resen tesbit olunacak sair nedenlerle bulunduğustatüyü kullanarak alenen mahkemeye baskı yapanlardan suçu-suçluyu veDARBEYİ-DARBECİLERİ övenlerden şikayetciyim.

         Şüphelilerin; TCK'nınhalkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunu düzenleyen 216. maddesi, görevikötüye kullanma suçunu içeren 257. maddesi ve mahkemeyi etkilemek suçunudüzenleyen 288. Maddesi çerçevesinde yargılanmaları gerekiyor. "Şüphelilerayrıca TCK'nın 'silahlı örgüt kurarak anayasal düzeni değiştirmek vedeğiştirmeye çalışmak, yargının ve hükümetin görevini yapmasını engellemeyeteşebbüs, seçilmiş meşru hükümete silahlı isyan, Türkiye Büyük MilletMeclisi'nin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs v.b.suçlarını düzenleyen309,310, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316, 318, 319,den yargılanmalı.

        İnsanlığa Karşıişlenen suçlar TCK 77. maddeden , Ayrıca diğer suçlar için de ilgilianayasalara yasalara kanunlara ve maddelere aykırılığın yanı sıra;, Anayasa138.madde ihlali, 288.madde, 214.madde, 213., 216., 217., 218., 265., 266.,251., 39. 38/1. Ve 40.madde,125.madde, 220.madde,  657 sayılı devletmemurları kanununa , askeri kanunlara görede işlem yapılmasını,

        Yukarıdaki iddialardandolayı ilgililere Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması kamudavası açılmasını ve tüm medyada çıkan bu iddialarla ilgili idari veya hukukikamu davası veya soruşturma açmayanlar, delilerin karartılmaması için açığaalmayanlar ve görevden azletmeyenler veya istifasını istemeyenler de ayrıca anayasayı ve evrensel hukuku ve uluslararası anlaşmaları uygulamayanlardasuçludur. Şüphelilerden Her Türkiye vatandaşı gibi bende bizzat manevi ve maddizarar gördüm.

       12 Yaş öncesine Kuraneğitim yasağı konulduğundan oğluma Kur'an öğretemedim. Kızımı İmam-HatipeGönderemedim...

     Tüm ailem müslimanolduğundan islama irtica denilmesi ve başörtülü olmak suçtur ayrımcılığı banave insanlığa karşı suçtur...

  10 Aralık 2003 yılında anlaşması imzalanmış ve 9Kasım 2006’da anlaşma yürürlüğe girmiş “Yolsuzlukları ve Görev SuistimalleriniÖnlemeye Yönelik BM Sözleşmesi”ni Yolsuzlukla Savaşkanunlarını 90.madde ve 5506 sayılı kanun çerçevesinde uygulamayarak göreviniihmal eden ve dolayısıyla görevini kötüye kullanan tüm yetkililerle ilgili deişlem yapılmasını dilerim. şüphelilerin cezalandırılmasıiçin kamu davası açılmasını ve tüm darbecilerin malvarlıklarına el konularakhazinenin olmasını, tüm darbecilerin ve destek verenlerin kamukurum-kuruluşlarına-cadde ve sokaklara verilen isimlerinin de acilensilinmesini hukuki zorunluluktur. Darbeci isimleri kullananlara da darbeyi-suçu-suçluyuövme suçu ve suça iştirakden ve islama irtica dediklleri içinislama-müslümanlara hakaretten de işlem yapılmasını, TSK ve Yargı mensublarınında içinde bulunduğu CUNTAcılarla 27mayıs-12mart cuntacıları, 28şubat-27nisanmuhtıracıları ve Ergenekon-Balyoz-Kafes-İrtica-Susurluk-pkk-kck-bçg-gladio vb.Çetelerle organik-inorganik bağlantılarının araştırılmasını özellikle insanlığakarşı suç işlenmesinden dolayı TCK 77. maddeye göre de cezalandırılmalarını arzve talep ederiz.  28.02.2011  Adem   ÇEVİK www.adaletplatformu.net www.facebook.com/adaletplatformu

  www.twitter.com/adaletplatformu

   

   

  Duyuru Arşivi

 • #Öleceksin #ÖlmedenÖlün Hepimiz Ölecek Yaştayız #YaşayanKuran #ResulAllahınVefatYıldönümü #8Haziran #Vuslatİftarı FatihCami http://goo.gl/1acFLb
 • #Zekat #Fitre #Kumanya #infaklarinizaTalibiz @ZekatPlatformu @MuhacirBirligi @Turkistan1ligi @BiladusSAM @iYiorgTR @AdaletPlatformu #İnsan8 #Bakara261
 • iş bankasındaki chp hissesi diyanete devir edilmelidir. #CHP_GASPserbest#İŞbankHilafetParasıylaKurulduDD #AdemÇevike3YILhapis 6 Aralık #31ACM Saat10
 • #TürkistanKonferansı #13Mayıs CUMA akŞAM Saat20.30’da Holiday lnn Otel’de PazarTekke Tramway Durağı @Turkistan1ligi http://www.turkistanbirligi.org/?
 • TÜRKİSTANFORUMU ve BASIN AÇIKLAMASI 5/5/5 #VARoluşSAVAŞIMIZ #ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde
 • @kuveytturk-#SuriyeyeYardımYapanDerneklereHesapAçılmıyor!-#YönetimKuruluÜyeleriTürkiyeliDeOlsaSuriy
 • BasınBülteni #İmzala #DilekçeVer #TarihineSahipÇık #İlkMeclisBinasıMisakıMilliMüzesiOlsun ilk TBMM İşgalden Kurtulsun. Misakı-Milli Belgesi’nin İmzala
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #VARoluşSAVAŞIMIZ#ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde 5.TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR FORUMU 5 Mayıs 2016 Saat:5 İstanbul Fâtih Türkistan Birliği Muhacir
 • #KeşşafTefsiriOKUmaları #HadisDersi #HarunÜnal HERCumartesi Saat14 Türkçe Saat15 Arapça Fatih AtikAli FevzipaşaCd126 @KurtuluşKuranda AdaletPlatformu
 • BASIN AÇIKLAMASI TÜRKİSTAN iFTARI 7 Temmuz Salı Saat:19 Zeytinburnu Kaymakamlik Önü www.TurkistanBirligi.org *10 Temmuz Cuma Namazı’nda Fatih Camiide
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. 9 Temmuz 2015 Perşembe çağlayan Adliyesi 31. Asliye ceza “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” AdemÇEVİK
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. SALI SAAT.11 ankara-mersin-denizli-bolvadin-ordu basınaçıklama “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” Fin
 • suç duyurusu / basın açıklaması. 20aralık saat:11 çağlayan Ergenekoncuların Mahkeme işgaline
 • Hükümet Üyelerine Suç Duyurusu ve Basın Açıklaması 12 Aralık Saat 12.00 İstanbul Çağlayan Adliyesi Başörtüsü kamuda, İHL haric Okullarda yasak....
 • Basın Açıklaması , suç duyurusu ve mahkeme 27 Eylül Perşembe saat:12, Çağlayan Adliyesi, Silahlı Terör Örgütlerini savunan, tüccar CHPye suç duyur
 • Kurtuluş Kur’anda Platformu Basın Bülteni MEB’DEN MİLLET İRADESİNE İPOTEK! MEB’den SKANDAL KUR’AN YASAĞI! 30 Mart 2012 tarihinde 6287 sayılı
 • Özbekistan Diktatörlüğü'nün 23. Yılında Andican Katili Kerimov'u Lanetliyoruz. 1 Eylül 2012 cumartesi saatÖzbekistan Konsolosluğu önü
 • İnsanlığa Karşı Suç İşleyen Suriye Diktatörü Katil Esat'ın Destekcisi Suç Ortağı AhmediNecata UYARI Mektubu 30AğustosSaat12 İranKonsolosluğu hucurat9
 • Soykirim sucu isleyen Suriye Baas Diktatörü Katil Esatı Lanetlemek ve destekcilerini Protesto etmek için; 4 Agustos Cumartesi Saat:13'de istanbul ANK
 • PROTESTOYA DAVET - KUMKAPI GUANTANAMO OLMASIN! HÜKÜMET MUHACİRLERİ ÖLÜME GÖNDERİYOR... CİNAYETE KARŞI SESSİZLİK DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR... MUHACİRLER PL
 • Özbek Aile BUGÜN Ölüme Gönderiliyor Cinayete Ortak Olmamak ve Dilsiz Şeytan Olmaktan kurtulmak için Çağrı... Özbekler Birliği Basın Açıklaması...
 • 9 Haziran yarın Saat.11.55'de SultanAhmed Adliyesine Kur'an yasak kitap kanununu çıkaranlar hakkında Kur'ana-Allah'a ve Müslimanlara hakaretten suçlu
 • 367 krizi mimarı Başbuğa suçduyuru 7haziran saat12 beşiktaşADLiyesi
 • TSK'nın TBMM'yi İŞGALİNİ LANETLEME ve BASIN AÇIKLAMASI 27 MAYIS SAAT.10 MECLİSİ-MEBUSAN-İST.
 • “ O DİLEKÇEYİ BEN VERMEDİM” hürriyet ve habertürke iftira davası 6ARALIK bakırköy 2.asliyeceza 2011/163
 • Hilal Tv'deyiz 16 Nisan Saat:19 Anahaber
 • canlıyanın bugun 14 nisan saat.16 ülketv kanala saat.16.30 cemtv 17.30
 • BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi
 • 28 şubata ve 12 eylüle suç duyurusu. tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. 28şubat saat.11.40 istanbul adliyesi
 • Yarsav Eski Başkanı'nın Adalet platformu başkanı Adem ÇEVİK'e tazminat davası 15KASIM ankara 15. asliye hukuk mahkemesi 2010-414 ŞİZOFRENİK DARBECİLER
 • BalyozaTSK desteğine ve Mahkemeye Baskıya suç duyurusu 21 Şubat 2011SAAT:11 Beşiktaş Adliyesi http://balyozalanet.blogspot.com/
 • yarsav birliği olur geredeliler "BİRLİĞİ" olamaz "birliği" davası 17nisan üsküdar 2.asliye hukuk
 • ölümü hatırlatma davası 7 nisan çorum 1. sulh ceza
 • Sinan Alp Ocak emrindeki damlapetrol Gasp Çetesi davası 11 mart 2011 saat:10 şişli 13.asliye ceza mahkemesi
 • Tansel Çölaşan’ın halkın %58ine sapıklık=dalalet, ihanet hakarereti davası 58TL 42 kuruşluk tazminat davası 26EKİM ankara 1.SULhukuk HATAY 1.SULHCEZA
 • CHP'nin ALLAHA, İslama ve Hristiyanlara hakareti yani rahibe afişi davası 25 Ekim Küçükçekmece 2. Sulh Ceza
 • “Şeytanın Avukatımısın AKP'Lİ metindemirbilekEDavası” 13 aralık Gerede sulhceza 2009-464
 • TuzKoktuDAVAsı 15 ŞUBAT 2012 Ankara 5. SulhCeza
 • 2.2.2 DANIŞTAY ÖNÜNDE ALLAHA ve MİLLETE SAVAŞ AÇAN tüm LANETLİLERİ LANETLEYECEĞİZ. dilsizşeytan ve belhümadal olmamak için lanetleyeceğiz...
 • 28şubat 12mart 27nisan 27mayıs 12EY GENELKURMAYBAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ALLAHA CAMİLERE VE MİLLETE SAVAŞ AÇANLARI, DARBECİLERİ, BALYOZCULARI LANETLEYECEĞİZ
 • saat.14.29 Beşiktaş Suçduyurusu
 • bugün kanala günortası saat.12.30 programındayız
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.facebook.com/adaletplatformu
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.ergenekon.ws www.facebook.com/adaletplatfo
 • başörtüye savaş açan CHP'li SERTERE SUÇ DUYURUSU
 • İnsan:Zulmü Engeller. Hayvan:Zulmü Seyreder. EsfeleSafilin:Zulme SessizŞeytandır. Bel'am: Zulmü Destekler ve Allaha Akıl Verir. BelhumAdal:Zulmsever
 • HSYK'nın müstafilerine görevi kötüye kullanmaktan ve eski başkanvekili kadir özbeke zimmetten suç duyurusu 27 Ekim Saat.11 Yargıtay
 • TBMM ye muhtıra veren yalçınkaya azledilsin ve suç duyurusu
 • 1 Kasım 2010 Saat.11de İstanbul SultanAhmed ADLiyesine ...SUÇ duyurusu... Türkiyelilere Türk Alfabesi diye yutturulan Latin harf devriminin ihlalisuç
 • özdemir ince ve hürriyet gazetesine kutsal değerlere hakaretten, halkı kin-nefret ve düşmanlığa sevketmekten, (125.madde)ve 216.madde ALENEN AŞAĞILAMA
 • Cumhurbaşkanına AYM ve HSYK Üye Tekliflerimiz; ReşatPETEK,YasinŞAMLI, OsmanCAN, MuharremBALCI, NusretÇİÇEK, MustafaŞENTOP, GüldenSÖNMEZ, FatmaBENLİ
 • 22 Eylül saat.14 tvnet gündüz konuğuyuz
 • Darbeci Yargıçların
 • samanyoluhaber tv deyiz
 • CUNTA AÇIĞA ALINSIN Terfileri İMZALAMAYIN 35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜŞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi2
  Bugün Toplam39
  Toplam Ziyaret164500