• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/adaletplatformu
 • https://www.twitter.com/adaletplatformu
 • BalyozaTSK desteğine ve Mahkemeye Baskıya suç duyurusu 21 Şubat 2011SAAT:11 Beşiktaş Adliyesi http://balyozalanet.blogspot.com/ - 21/02/2011
 • BalyozaTSK desteğine ve Mahkemeye Baskıya suç duyurusu 21 Şubat 2011SAAT:11 Beşiktaş Adliyesi

  http://balyozalanet.blogspot.com/2011/02/balyoza-aleni-tsk-destegi-tskdan.html

   

                                               İSTANBULCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA 

        (CMK 250. Maddeye Göre Özel Yetkili) 

   
  Şüpheliler:
   Işık Koşaner Genel Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri KomutanıOrgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı OramiralEşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı OreneralHasan Aksay,  Jandarma Genel KomutanıOrgeneral Necdet Özel, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 
  Kemal KILIÇDAROĞLU CHP Genel Başkanı.
   İlker BAŞBUĞŞeref madalyası verilmeyen GenelKurmay E Bşk.
     Soruşturma-incelemeile tespit edilecek kişiler.      Ayrıcaorganize suç örgütü kurarak ve  yargıyabaskı yaparak terör tüccarlığından RANT-menfaat elde edenler, yargısal siyasalmedyatik askeri stratejik ve maddi destek sağlayanlar. Terörü, yolsuzluğu,işsizliği, kaosu, balyozu, ergenekonu, kafesi, irticayı, suikastları ve darbeyiadaletsizliği savunanlar. TBMM, Hükümet, Yargı faaliyetlerini, Adaleti engelleyenorganize çete üyeleri

      Anayasayıkaldıran ve TBMMeclisini FESH eden vatan hainlerine 12 Eylül DARBESİne suçduyurumuza adaleti uygulamayarak görevini ihmal eden, görevini kötüyekullanarak suça iştirak eden vatan hainliği yapanlr

      

  Müşteki: Adem ÇEVİK TCNo:12409824156Toros sk. 17/14 Sıhhıye Ankara Tel:05322467411 www.adaletplatformu.netwww.facebook.com/adaletplatformu www.twitter.com/adaletplatformu

  Suçlar:ALENEN YARGIYA BASKI YAPMAK, Görevi kötüye kullanmak, vatana ihanet, kaos,anayasal düzeni yıkmak, Darbeye teşebbüs, kanunları uygulamamak,TBMM’nin ve hükümetin faaliyetlerini engellemek. Yargıya baskı yapmak, emir vetalimat vermek, adaleti engellemek, suçu ve suçluyu övmek, suça iştirak, görevikötüye kullanmak, teröre yardım ve yataklık, terör ve YARGI tüccarlarına veuyuşturucu ticaretine yardım yataklık, kaos, işsizlik ve ekonomik psikolojiktravmatik zararlar verilmesi, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak ve üyeolmak, emir-birifing-muhtıra alan savcı ve hakimlerin görev yapmasına gözyummak, devlet memuru olduğu halde siyaset yapmak, siyasi demeçler vermek, birzümreye ayrıcalık. Anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve çete anayasasınıuygulamak, devlet malına zarar vermek, suçu ve suçluyu gizlemek, Uluslar arasıhukuku ve sözleşmeleri uygulamamak.

  İzah:19Şubat 2011’de TSK Komutasının Balyozsanıklarına destek ziyareti Mahkemeye ALENİ BASKIdır.

  Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Hasdal Askeri Cezaevi’nde yatan 102muvazzaf subayı ziyaret etti. Balyoz davası kapsamında tutuklanarak HasdalCezaevi’ne konulan 24'ü general ve amiral toplam 102 muvazzaf subayın  ziyaret edilmesi Mahkemeye biz Balyozcularınarkasındayız mesajı verildi
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral IşıkKoşaner,
  Kara KuvvetleriKomutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu,Deniz KuvvetleriKomutanı OramiralEşref Uğur Yiğit,Hava KuvvetleriKomutanı OrgeneralHasan Aksay ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel Hasdal Cezaevi’nehelikopterle gitti.

  Ziyarette Birinci Ordu KomutanıOrgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'nun da bulunması TBMM’ye ve MİLLİ İRADEYE ALENENHAKARETTİR  AYRICA DARBEYE AÇIKCA DESTEKVE MAHKEMEYİ TEHDİTTİR.
       Komutanların tutuklu general-amiral vesubaylarla görüşmesi Balyoz Mahkemesi hakim ve savcılarına ALENEN BASKIdır.Balyozcu paşaları açığa almayarak delillerin karartılması suçlarınıişlenmiştir.

     Helikopterle Hasdal ziyaretiTCK 266., 288., 265/2 madde anayasanın 138. Maddesine alenen aykırıdır

  Geçtiğimiz ay TSK sitesinden “TSK aksi yönde yapılantelkinlere rağmen, yargı sürecinesabrediyoruz” daha önce de İlker BAŞBUĞ “sabrımızızorlamayın” tehditi.. TSK’daki Cuntadan TSK’ya ve mahkemeye Baskı.

  YARGININ, TBMM ve hükümetin faaliyetleriniengellemek, vatana ihanet, anayasal düzeni ortadan kaldırmak, suça yardım-yataklıkve suça iştirak suçu işlenmiştir 251. Maddenin ve 288. Maddenin açık hükmünerağmen adil yargılamayı engellemek ve etkilemek.  

   BALYOZ’u ERGENEKONu, uyuşturucuticaretini, silah ve terör rantının arıştırılmasını engellemeye çalışarak suçaiştirak edenler ve YARGIYA BASKI yapanlar, devam ettirenler ve emeği geçenlerde suçludur

         “BALYOZPLANI”, “Kafes planı”, “irtica eylem planı”, “tank skandalı” sarıkız, ayışığı,yakamoz, eldiven v.b. Soruşturma ile tespit edilecek “DARBE ve KAOS”  planlarındaadı geçenler,   şikayete konu planlarınhazırlanması için talimat veren, hazırlayan ve suç için anlaşan, planınicrasında görev alan ve suça asli   ve fer`i iştirak eden, suçu öven,suçluyu gizleyenler,  suçluları azletmeyenler veya destekleyen veyaresen soruşturma açmayanlar ve  diğer şüpheliler. Subay SicilYönetmeliğinin 65. maddesini uygulamayarak görevini kötüye kullanan dolayısıyladelillerin karartılmasına aracılık yapan bakanlar da suça iştirak ediyor.

       TürkiyeCumhuriyeti SİLAHLI KUVVETLERİ kutsal olmayıp, mensuplarının suçlardan azadeolabileceği de söylenemez. Hesap verebilir ve şeffaf olmayan yapılar elbette kieleştiriye açık olmalıdır. TSK mensuplarının işlediği iddia edilen hususlardaetkin soruşturma ve faillerin yargılanarak cezalandırılmaları gerekir.

      Türkiye’deki modernve post modern askeri darbelerin, sivillere muhtıraların, askeri harcamaların,JİTEM ve psikolojik harp dairesinin faaliyetlerinin, Çukurca, Reşadiye,Dağlıca, 33 asker ve diğer olaylardaki kusurların, kafes eylem planı, milletekomplo planları, Lahikaların, yer altından çıkan silahların, suikast planlarıve diğer onlarca hukuk dışı faaliyetlerin 12 Eylül ve 27 Mayıs darbesinin ve 28Şubat postmodern darbesinin, 12 Mart ve 27 Nisan Muhtırasının ve tüm darbeplanlarının TSK mensublarının gerçekleştirmiş olduğu bilimsel ve tarihi birolgudur. Zalim askerler ve emrindeki yargıçlar bırakın başbakan-bakan asmayıdünya dönüyor denildiği için bile adam asabilirler. mutlaka darbecilerin acilenhesaplarının verilmesi gerekir. Hesap soramayanlarında sorgulanmasıgerekmektedir. Vatana ihanet edenler, cinnet geçirenler de derhal müşahedealtına alınmalıdır.

     Suçişlediği gerekçesiyle yargılananların açığa alınmaması, askeriyeden vebürokrasiden uzaklaştırılmayıp , sahip çıkılmasi ve soruşturulmaması; üstelikterfi ettirilmesi görevi ihmal, vatana ihanet ve görevi kötüye kullanmaktır.siyaset yapmak, yargıyı etkilemek ve baskı yapmak ve kaos planları oluşturmasuçları işlenmiş ve halen alenen hukuksuzluğa devam edilmesinden dolayı suçaiştirak suçu işlenmesinin yanısıra organizeli şekilde yasama, yargı ve yürütmefaaliyetleri engelleniyor.

        ayrıcaErgenekon PKK KCK israil stratejik işbirliği iddialarını, TSK+Yargı ve diğerkurumlardaki ilişkilerini araştırmamak. uyuşturucu ticareti ve terörden rantsağlayanların hala görevde kalmasını sağlamak görevi kötüye kullanmaktır.Vatana  ve millete ihanet içindeolunmasıdır. Terör ve darbeden rant-çıkar sağlamak için ekonomik kriz çıkartmakdolayısıyla işsizliği çoğaltmak da suçtur. 400 milyar doların terör-silahharcamasında ve  30bin ölü, 20bin failimeçhul meydana gelmesinde terör tüccarı darbecilerin Balyozcuların  rolü büyüktür.

  Deliller:tüm yasal deliller, tanıklar, haberler www.samanyoluhaber.com/h_511952_balyoz-saniklarina-surpriz-ziyaret.htmlhttp://ergenekon.ws/mansetgoster.asp?haber_no=2974www.bugun.com.tr/kose-yazisi/143500-darbe-saniklarini-terfiyle-taltif-makalesi.aspxwww.bugun.com.tr/kose-yazisi/143484-darbe-sorusturmalarini-anlamaya-calismak-makalesi.aspxhttp://www.stargazete.com/politika/askere-kim-telkinde-bulunuyor-haber-325891.htmwww.haber7.com/haber/20110219/Hasdal-ziyareti-ve-darbeci-damarin-calistiginin-kanitlari.php  www.as-der.org.tr/genel/balyoz-tutuklamalari.htmlwww.facebook.com/video/video.php?v=384539888986http://www.samanyoluhaber.com/h_508573_balyoz-saniklarinin-yakinlari-yol-keserek-eylem-yaptilar.htmlhttp://haksozhaber.net/news_detail.php?id=19697www.habereditor.com/news_detail.php?id=66704http://haksozhaber.net/news_detail.php?id=19177www.beyazgazete.com/video/2010/01/25/basbug-allah-allah-diyen-ordu-trtturk.htmlTaraf Gazetesi ve Vakit Gazetesi 20.02.2011 tarihindeki ziyaret yargıya baskıhaberleri ekleri

  Netice-i Taleb: Balyoz ve Ergenekon belgelerinden, Ses kayıtlarından ve şüphelilerinuygulamalarıyla görüldüğü gibi; anayasal düzeni ortadan kaldıran hattauygulayan terör tüccarlığı yaparak görevini kötüye kullananlardan ve kamu malıhelikopteri ve bulunduğu statüyü kullanarak alenen mahkemeye baskı yapanlardansuçu-suçluyu ve DARBEYİ-DARBECİLERİ övenlerden şikayetciyim.

         Şüphelilerin;TCK'nın halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunu düzenleyen 216. maddesi,görevi kötüye kullanma suçunu içeren 257. maddesi ve mahkemeyi etkilemek suçunudüzenleyen 288. Maddesi çerçevesinde yargılanmaları gerekiyor. "Şüphelilerayrıca TCK'nın 'silahlı örgüt kurarak anayasal düzeni değiştirmek vedeğiştirmeye çalışmak, yargının ve hükümetin görevini yapmasını engellemeyeteşebbüs, seçilmiş meşru hükümete silahlı isyan, Türkiye Büyük MilletMeclisi'nin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs v.b.suçlarını düzenleyen309,310, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316, 318, 319,maddelerinden deyargılanmalı." 

        Ayrıca diğer suçlar için de ilgili anayasalara yasalarakanunlara ve maddelere aykırılığın yanı sıra;, Anayasa 138.madde ihlali, 288.madde,214.madde, 213., 216., 217., 218., 265., 266., 251., 39. 38/1. Ve 40.madde,125.madde,220.madde,  657 sayılı devlet memurları kanununa , askeri kanunlara göre de işlem yapılmasını,

        Yukarıdakiiddialardan dolayı ilgililere Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerininuygulanması kamu davası açılmasını ve tüm medyada çıkan bu iddialarla ilgiliidari veya hukuki kamu davası veya soruşturma açmayanlar, delilerinkarartılmaması için açığa almayanlar ve görevden azletmeyenler veya istifasınıistemeyenler de  ayrıca anayasayı ve evrensel hukuku ve uluslararasıanlaşmaları uygulamayanlarda suçludur

  10 Aralık 2003yılında anlaşması imzalanmış ve 9 Kasım 2006’da anlaşma yürürlüğe girmiş“Yolsuzlukları ve Görev Suistimallerini Önlemeye Yönelik BM Sözleşmesi”ni YolsuzluklaSavaş kanunlarını 90.madde ve 5506 sayılı kanun çerçevesinde uygulamayarakgörevini ihmal eden ve dolayısıyla görevini kötüye kullanan tüm yetkililerleilgili de işlem yapılmasını dilerim. 21.02.2011 Adem ÇEVİK  
  www.adaletplatformu.net

  Duyuru Arşivi

 • #Öleceksin #ÖlmedenÖlün Hepimiz Ölecek Yaştayız #YaşayanKuran #ResulAllahınVefatYıldönümü #8Haziran #Vuslatİftarı FatihCami http://goo.gl/1acFLb
 • #Zekat #Fitre #Kumanya #infaklarinizaTalibiz @ZekatPlatformu @MuhacirBirligi @Turkistan1ligi @BiladusSAM @iYiorgTR @AdaletPlatformu #İnsan8 #Bakara261
 • iş bankasındaki chp hissesi diyanete devir edilmelidir. #CHP_GASPserbest#İŞbankHilafetParasıylaKurulduDD #AdemÇevike3YILhapis 6 Aralık #31ACM Saat10
 • #TürkistanKonferansı #13Mayıs CUMA akŞAM Saat20.30’da Holiday lnn Otel’de PazarTekke Tramway Durağı @Turkistan1ligi http://www.turkistanbirligi.org/?
 • TÜRKİSTANFORUMU ve BASIN AÇIKLAMASI 5/5/5 #VARoluşSAVAŞIMIZ #ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde
 • @kuveytturk-#SuriyeyeYardımYapanDerneklereHesapAçılmıyor!-#YönetimKuruluÜyeleriTürkiyeliDeOlsaSuriy
 • BasınBülteni #İmzala #DilekçeVer #TarihineSahipÇık #İlkMeclisBinasıMisakıMilliMüzesiOlsun ilk TBMM İşgalden Kurtulsun. Misakı-Milli Belgesi’nin İmzala
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #VARoluşSAVAŞIMIZ#ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde 5.TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR FORUMU 5 Mayıs 2016 Saat:5 İstanbul Fâtih Türkistan Birliği Muhacir
 • #KeşşafTefsiriOKUmaları #HadisDersi #HarunÜnal HERCumartesi Saat14 Türkçe Saat15 Arapça Fatih AtikAli FevzipaşaCd126 @KurtuluşKuranda AdaletPlatformu
 • BASIN AÇIKLAMASI TÜRKİSTAN iFTARI 7 Temmuz Salı Saat:19 Zeytinburnu Kaymakamlik Önü www.TurkistanBirligi.org *10 Temmuz Cuma Namazı’nda Fatih Camiide
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. 9 Temmuz 2015 Perşembe çağlayan Adliyesi 31. Asliye ceza “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” AdemÇEVİK
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. SALI SAAT.11 ankara-mersin-denizli-bolvadin-ordu basınaçıklama “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” Fin
 • suç duyurusu / basın açıklaması. 20aralık saat:11 çağlayan Ergenekoncuların Mahkeme işgaline
 • Hükümet Üyelerine Suç Duyurusu ve Basın Açıklaması 12 Aralık Saat 12.00 İstanbul Çağlayan Adliyesi Başörtüsü kamuda, İHL haric Okullarda yasak....
 • Basın Açıklaması , suç duyurusu ve mahkeme 27 Eylül Perşembe saat:12, Çağlayan Adliyesi, Silahlı Terör Örgütlerini savunan, tüccar CHPye suç duyur
 • Kurtuluş Kur’anda Platformu Basın Bülteni MEB’DEN MİLLET İRADESİNE İPOTEK! MEB’den SKANDAL KUR’AN YASAĞI! 30 Mart 2012 tarihinde 6287 sayılı
 • Özbekistan Diktatörlüğü'nün 23. Yılında Andican Katili Kerimov'u Lanetliyoruz. 1 Eylül 2012 cumartesi saatÖzbekistan Konsolosluğu önü
 • İnsanlığa Karşı Suç İşleyen Suriye Diktatörü Katil Esat'ın Destekcisi Suç Ortağı AhmediNecata UYARI Mektubu 30AğustosSaat12 İranKonsolosluğu hucurat9
 • Soykirim sucu isleyen Suriye Baas Diktatörü Katil Esatı Lanetlemek ve destekcilerini Protesto etmek için; 4 Agustos Cumartesi Saat:13'de istanbul ANK
 • PROTESTOYA DAVET - KUMKAPI GUANTANAMO OLMASIN! HÜKÜMET MUHACİRLERİ ÖLÜME GÖNDERİYOR... CİNAYETE KARŞI SESSİZLİK DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR... MUHACİRLER PL
 • Özbek Aile BUGÜN Ölüme Gönderiliyor Cinayete Ortak Olmamak ve Dilsiz Şeytan Olmaktan kurtulmak için Çağrı... Özbekler Birliği Basın Açıklaması...
 • 9 Haziran yarın Saat.11.55'de SultanAhmed Adliyesine Kur'an yasak kitap kanununu çıkaranlar hakkında Kur'ana-Allah'a ve Müslimanlara hakaretten suçlu
 • 367 krizi mimarı Başbuğa suçduyuru 7haziran saat12 beşiktaşADLiyesi
 • TSK'nın TBMM'yi İŞGALİNİ LANETLEME ve BASIN AÇIKLAMASI 27 MAYIS SAAT.10 MECLİSİ-MEBUSAN-İST.
 • “ O DİLEKÇEYİ BEN VERMEDİM” hürriyet ve habertürke iftira davası 6ARALIK bakırköy 2.asliyeceza 2011/163
 • Hilal Tv'deyiz 16 Nisan Saat:19 Anahaber
 • canlıyanın bugun 14 nisan saat.16 ülketv kanala saat.16.30 cemtv 17.30
 • BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi
 • 28 şubata ve 12 eylüle suç duyurusu. tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. 28şubat saat.11.40 istanbul adliyesi
 • Yarsav Eski Başkanı'nın Adalet platformu başkanı Adem ÇEVİK'e tazminat davası 15KASIM ankara 15. asliye hukuk mahkemesi 2010-414 ŞİZOFRENİK DARBECİLER
 • BalyozaTSK desteğine ve Mahkemeye Baskıya suç duyurusu 21 Şubat 2011SAAT:11 Beşiktaş Adliyesi http://balyozalanet.blogspot.com/
 • yarsav birliği olur geredeliler "BİRLİĞİ" olamaz "birliği" davası 17nisan üsküdar 2.asliye hukuk
 • ölümü hatırlatma davası 7 nisan çorum 1. sulh ceza
 • Sinan Alp Ocak emrindeki damlapetrol Gasp Çetesi davası 11 mart 2011 saat:10 şişli 13.asliye ceza mahkemesi
 • Tansel Çölaşan’ın halkın %58ine sapıklık=dalalet, ihanet hakarereti davası 58TL 42 kuruşluk tazminat davası 26EKİM ankara 1.SULhukuk HATAY 1.SULHCEZA
 • CHP'nin ALLAHA, İslama ve Hristiyanlara hakareti yani rahibe afişi davası 25 Ekim Küçükçekmece 2. Sulh Ceza
 • “Şeytanın Avukatımısın AKP'Lİ metindemirbilekEDavası” 13 aralık Gerede sulhceza 2009-464
 • TuzKoktuDAVAsı 15 ŞUBAT 2012 Ankara 5. SulhCeza
 • 2.2.2 DANIŞTAY ÖNÜNDE ALLAHA ve MİLLETE SAVAŞ AÇAN tüm LANETLİLERİ LANETLEYECEĞİZ. dilsizşeytan ve belhümadal olmamak için lanetleyeceğiz...
 • 28şubat 12mart 27nisan 27mayıs 12EY GENELKURMAYBAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ALLAHA CAMİLERE VE MİLLETE SAVAŞ AÇANLARI, DARBECİLERİ, BALYOZCULARI LANETLEYECEĞİZ
 • saat.14.29 Beşiktaş Suçduyurusu
 • bugün kanala günortası saat.12.30 programındayız
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.facebook.com/adaletplatformu
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.ergenekon.ws www.facebook.com/adaletplatfo
 • başörtüye savaş açan CHP'li SERTERE SUÇ DUYURUSU
 • İnsan:Zulmü Engeller. Hayvan:Zulmü Seyreder. EsfeleSafilin:Zulme SessizŞeytandır. Bel'am: Zulmü Destekler ve Allaha Akıl Verir. BelhumAdal:Zulmsever
 • HSYK'nın müstafilerine görevi kötüye kullanmaktan ve eski başkanvekili kadir özbeke zimmetten suç duyurusu 27 Ekim Saat.11 Yargıtay
 • TBMM ye muhtıra veren yalçınkaya azledilsin ve suç duyurusu
 • 1 Kasım 2010 Saat.11de İstanbul SultanAhmed ADLiyesine ...SUÇ duyurusu... Türkiyelilere Türk Alfabesi diye yutturulan Latin harf devriminin ihlalisuç
 • özdemir ince ve hürriyet gazetesine kutsal değerlere hakaretten, halkı kin-nefret ve düşmanlığa sevketmekten, (125.madde)ve 216.madde ALENEN AŞAĞILAMA
 • Cumhurbaşkanına AYM ve HSYK Üye Tekliflerimiz; ReşatPETEK,YasinŞAMLI, OsmanCAN, MuharremBALCI, NusretÇİÇEK, MustafaŞENTOP, GüldenSÖNMEZ, FatmaBENLİ
 • 22 Eylül saat.14 tvnet gündüz konuğuyuz
 • Darbeci Yargıçların
 • samanyoluhaber tv deyiz
 • CUNTA AÇIĞA ALINSIN Terfileri İMZALAMAYIN 35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜŞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam39
  Toplam Ziyaret164500