• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/adaletplatformu
 • https://www.twitter.com/adaletplatformu
 • “Şeytanın Avukatımısın AKP'Lİ metindemirbilekEDavası” 13 aralık Gerede sulhceza 2009-464 - 15/02/2011
 • CİHANER İÇİN YSK'YA İTİRAZ....BASIN AÇIKLAMASI 18 nisan pazartesi SAAT.10 Bolu Gerede ADLİYESİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 

  YSK, TSK MUHTIRASI ALTINDA KALMASIN. TBMM'DE DARBECİ VEKİL İSTEMİYORUZ. TÜM MAHKEMELERTBMM VE YSK;  TSK MUHTIRACILARINA BOYUN EĞMESİN

   

  Adalet Platformu Ergenekon Balyoz ve KCK sanıklarının adaylıklarının iptali için 10 İLİN İL SEÇİM KURULUNA ve Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak 15 darbe sanığının adaylıklarının insanlığa karşı suçlar tck 77 çerçevesinde iptalini istemişti. Fotokopilerle kanunalra aykırı tahliye edilen ilhan CİHANER',n adaylığının ptali için de 18 pazartesi saat.10 da bolu gerede ilçe seçim kuruluna itiraz dilkekcesi verecek olan Adalet Platformu başkanı  Adem ÇEVİK : 10 ilin il seçim kuruluna ve Yüksek Seçim Kurullarına toplu dilekce vermek için imza kampanyası açtılar ve tüm illerden imza topluyorlar ve imzalı dilekcelerle ysk ya başvuruyorlar. YSK'ya şimdiye kadar 77 dilekce göndermişler.

  Zonguldak, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, mardin ve Van il seçim kurullarına da başvuran Adalet PLatformu Başkanı Adem ÇEVİK: "TBMM'ye karşı Darbecilik suçundan yargılananlar vekil de aday da olamaz" dedi. 

  Genel Kurmayın 6 Nisan muhtırasından ve tehditinden ne kadar etkilendiği YSK'nın Balyozcu ve Erkenekoncu adaylara tavrıyla ortaya çıkacak... 

  Partilerin aday göstermesi ve YSK'nın anayasaya aykırı adayları onaması halinde YSK TSK'dan etkilenmiş olacak. silahlı terör örgütü ergenekona ve ibadethanelere bomba balyoz plancılarına ve de darbecilere sahip çıkan partiler mahkeme üzerinde baskı oluşturmuş olacak.

   

  YÜKSEK SEÇİM KURULU ve DENİZLİ İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA ulaştırılmak üzere

  GEREDE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

   

  KONU: TBMM ve ANAYASAYI İLGA DARBE SUÇUYLA YARGILANANLARIN ADAYLIKLARININ İPTALİ

   

  ÖZET:  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dolayısıyla Milli İradeye, TC Hükümeti ve yargıya karşı darbecilik ve silahlı isyan suçlarından yargılanan 24. dönem milletvekili adaylarından Ergenekon, Balyoz ve KCK'dan yargılananların adaylıkları Anayasanın 14., 76., 81. ve 83. maddeye aykırı olmasından dolayı yargı sürecine müdahaledir, görevi kötüye kullanmaktır ve suça iştiraktir. anayasa 10.madde: kimseye imtiyaz tanınamaz. Bu durum Anayasa 138. TCK 277. ve 288. Mahkemelere de baskıdır. Bu durum Teröre yardım ve yataklıktır suçu ve suçluyu övmektir ve MAHKEMEYE ALENİ BASKIDIR. TSK’nın Balyozcuları sahiplenme suçuna YSK’nın alet olmamasını, Ergenekon, Balyoz ve KCK’yi sahiplenen partilerin suça iştirak suçu da işlemelerinden dolayı işlem yapılmasını 

  Aşağıda isimleri belirtilenlerin de adaylıklarının iptal edilmesini dilerim.

   

  MÜŞTEKİ: Adem ÇEVİK TC No: 12409824156 Bahçelievler Mehtap Sk. 18 GEREDE BOLU www.adaletplatformu.net adaletplatformuotmail.com Tel.05322467411

       ADAYLIKLARININ İPTAL EDİLMESİ GEREKEN KİŞİLER:

  Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Mehmet Haberal /Zonguldak / CHP

  ****Ergenekon sanığı Fotokopi Tahliyeli Erzincan eski Başsavcısı İlhan CİHANER / Denizli / CHP

  Ergenekon tutuklusu Gazeteci Mustafa Balbay / İzmir / CHP 

  Ergenekon sanığı Eski ATO Başkanı Sinan Aygün / Ankara / CHP

  Balyoz tutuklusu TSK’dan Emekli Korgeneral Engin Alan / İstanbul / MHP

  Ergenekon sanığı Tuncay Özkan / İstanbul / Bağımsız 

  Devrimci karargah ve Ergenekon tutuklusu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı / İstanbul / Bağımsız 

  Ergenekon ve Balyoz davalarının tutuklusu TSK emeklisi Orgeneral Çetin Doğan / İstanbul / Bağımsız 

  Ergenekon ve Balyoz davası tutuklusu TSK emeklisi Jand. Albay Hasan Atilla Uğur / Antalya / Bağımsız

  Ergenekon tutuklusu İP Genel Başkanı Doğu Perinçek / İzmir /Bağımsız

  BDP'nin açıkladığı bağımsız adaylar 

  KCK davası sanığı olan tutuklu Hatip Dicle / Diyarbakır

  KCK davası sanığı olan tutuklu Faysal Sarıyıldız / Şırnak

  KCK davası sanığı olan tutuklu İbrahim Ayhan / Şanlıurfa

  KCK davası sanığı olan tutuklu Kemal Aktaş / Van 

  KCK davası sanığı olan tutuklu Selma Irmak / Şırnak

  KCK davası sanığı olan tutuklu Gülseren Yıldırım / Mardin

   İZAH: Bilindiği gibi Anayasanın 83’ncü maddesinde ki düzenleme, milletvekillerinin meclis çalışmaları, oy, söz ve düşüncelerinden ötürü yasama sorumsuzluğunu ve ceza kovuşturmalarına karşı yasama dokunulmazlığını öngörmüştür. Yasama dokunulmazlığı hükmüne göre, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. 

     Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14’üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. 

      Yasama dokunulmazlığı koruması milletvekilliği sıfatının kazanılmasıyla, milletvekilliği de yemin ile (anayasa 81.madde) başlayıp ve kaybedilmesiyle sona erer, 

       Seçimler sırasında tutuklu (CMK100) bulunan kişilerin de milletvekili seçilmeleriyle dokunulmazlıktan faydalanamayacakları anayasa kuralı olduğu açıktır.

       

   

   

       İnsanlığa karşı suç işleyen darbecilerin; TBMM’yi ve  anayasal düzeni ortadan kaldıran sanıkların Milli iradenin tecelligahında temsil edilmesi,  tecavüzcüsüne aşıklıktır ki akla mantığa aykırı olup tedaviye muhtaç şizofrenik ve paranoyak bir durumdur. Siyaset TSK’nın vesayetinden kurtulmalıdır.

  Kanaatimize göre, Anayasa madde 83’te belirtilen dokunulmazlık kapsamı dışında bırakılan hallerden birinin varlığı halinde milletvekili seçilen kişinin tutuklanmasına karar verilmesi için Meclis kararına gerek yoktur, tutuklama kararının meclise bildirilmesi yeterli olacaktır.

      BDP Milletvekili Sabahat Tuncel ile ilgili uygulamada, mahkemenin “Milletvekili sıfatının kazanılması” gerekçesi ile verdiği tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın Anayasanın 14’ncü maddesi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu haklı bulunarak kabul edildiğini ve daha sonra tutukluluk sebeplerinin ortadan kalkması gerekçesiyle ikinci bir tahliye kararı verildiği bilinmektedir

      Şu anda Özel Yetkili Mahkemelerin yapısı dikkate alınırsa, mevcut mahkemelerin, benzer gerekçelerle dokunulmazlık nedeniyle tahliye kararı vermemeleri yeni bir kaotik hukuki tartışma ortamı yaşanmasına engel olunacaktır.

       Bunun yanı sıra, ceza yargılamasında koruma tedbiri olarak düzenlenen tutuklama tedbirinin özel yetkili mahkemeler eliyle bir cezalandırma yöntemi olarak uygulandığı gerçeğine karşı asıl mücadele yine yargı süreci içerisinde bir hukuk mücadelesi şeklinde sürdürülmeli.

      Yargı kararını etkisiz hale getirmek sonucunu doğuracak bu olayın hep savunduğumuz yargı bağımsızlığı söylemiyle çelişen yargı sürecine dolaylı bir müdahale sayılacağı açıktır.

  DELİLLER:  Tüm yasal ve kanuni deliler.  Anayasa'nın 14. maddesi kapsamına giren bir suç nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen milletvekilleri dokunulmazlıktan yararlanamıyor. Bu madde kapsamında kalan suçlar ise TCK'da yer alıyor. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302), Anayasa'yı ihlal (madde 309), Yasama organına (TBMM) karşı suç (madde 311), Hükümete karşı suç (madde 312), Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan (madde 313) ve Silahlı örgüt (madde 314) gibi suçlardan yargılananlar vekil de aday da olamazlar.

          Anayasa'nın 14'üncü maddesi

  Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere, anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

         Anayasa'nın 83'üncü maddesi

  …Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla anayasanın 14'üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya TBMM'ye bildirmek zorundadır. TBMM üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır…”

  NETİCE-İ TALEB: Yukarıda açıklanan izah ile insanlığa karşı işlenen suçlar çerçevesinde (TCK77) DARBE teşebbüsüyle, TBMM ve anayasayı ilga  suçuyla yargılananların Milli irademizi, TBMM'yi, Hükümeti, ve yargıyı ipotek altına almalarının engellenmesi ve darbe teşebbüsünün gerçekleşmemesi, mahkemelere baskıların önlenmesi, YSK’nın, TBMM’nin ve Siyasetin TSK vesayetinden darbecilerden kurtulması için;   anayasaya ve kanunlara aykırı olan darbe sanıklarının ve askerlik de yapmayan İLHAN CİHANER’in adaylıklarının iptal edilmesini dilerim.

  -- 

  www.AdaletPlatformu.net Adaletsizliğe ve Zulme DilsizŞeytanlık BelhumAdallıktır Tel05322467411 www.facebook.com/adaletplatformu www.twitter.com/adaletplatformu 

   

  http://geredehaber.com/guncel/56-gerede--guncel-/2622-seytanin-avukati-davasi-24-subata-kaldi.html http://mercanmedya.com/say/s10.aspx?habid=1649

   

   BOLU – GEREDE - “Şeytanın Avukatı Davası” 24 Şubatta Gerede'de görülecek.  Edindiğimiz bilgiye göre; 8 Şubat’taki duruşma saat 10:00' da başlaması gerekirken saat:14:00'da başladı. Davaya gözlemci olarak İstanbul’dan Hukukcu Avukat İbrahim İmamoğlu’da katıldı.

   

  “Metin Demirbilek Hukukçu Değil”

      Çok konuşulan ve tartışılan “Şeytanın Avukatı Davası”nın boyutu değişiyor. Edindiğimiz bilgiye göre; Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, Metin Demirbilek'in hukukcu olamayacağı iddiasıyla ve asıl sebebini sonradan açıklayacağı gerekceyle Bolu Barosuna şikayette bulunacak ve AK Parti’den azledilmesi için AK Parti Gerede İlçe Başkanlığı'na Bolu İl Başkanlığına ve Genel Başkanlığa müracaat edecek. Ak Parti azl etmezse Metin Demirbilek için basın bülteni hazırlayıp basın toplantısıyla basın açıklaması yapacak.

   

  Özür Dilerse Vaz Geçecek

   

       Geçtiğimiz hafta Salı günü Gerede’de Mahkemesi görülen “Şeytanın Avukatı Davası” için Adem Çevik’in Gerede Haber’e yaptığı açıklamada;  Metin Demirbilek'in işgüzarlık yapmak için kendini arayıp hakaret ettiğini belirten Adem Çevik, Metin Demirbilek'in özür dilemesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

   

  “Kibirli Metin Bey, … İşgüzarlık Ötesi Bir Durum”

   

       Adalet Platformu Başkanı Geredeli Adem Çevik, Gerede Haber’e dava hakkında açıklama yaptı. Açıklamada ; 12 yaş öncesine Kuran eğitimi yasağını çıkrarak imam hatip okullarına ve kuran kurslarına zarar veren DSP-ANAP-MHP hükümetini lanetlediğim için ve halen 12 yaş Kuran eğitimi yasağını 8 yıl mecburi eğitimi 5+3 şekline getirmediği için AK Partiyi, tüm müslümanları ve tüm siyasetçilere baskı yapmadığı için hepimiz zalim olmuş oluyoruz dediğimden dolayı işgüzarlık yapmak maksadıyla Metin'in arayıp hakaret etmesini Halil Erbican'a hakaret ve küfür etmesini medyaya taşıyarak Kuran-a saygısızlığa sahip çıkan Metin'in hukukcu olamayacağını sadece resmi avukat olabileceğini söylüyorum. Çünkü hukukçu yasakları savunmaz ve eleştirileri dinler doğruysa yasağın kaldırılmasını savunur ama kibirli metin kibirinden ötürü işgüzarlıkından dolayı Kuran'a hakarete ses çıkarmayıp bu yasağın kaldırılması için karınca misali mücadele eden Adem'le mücadele etmesi işgüzarlık ötesi bir durum.

   

        Ayrıca bana sataşarak siyasi rant ve prim elde etme çabası zaten doğru değildir.Zaten özgül ağırlığı olmayan metin bana hafif ve küçük gelir. Malum Adalet Platformu olarak Adalet Savaşı yaptıklarımız TSK,  Yargıtay, Danıştay, Hsyk,  Jitem,  Yarsav, Msb ve Anayasa Mahkemesi oysa kibirli Metin bey Anayasa Mahkemesinin bırak kendisini kapısının yolunu bile bilmez. Ayrıca benim zamanımı ve enerjimi harcayarak maddi ve manevi zarar verdiğinden dolayı ALLAH'ın meleklerin ve tüm insanların lanetinin kibirli Metin'nin üzerine olmasını diliyor hakkımı helal etmeyeceğimi bilinmesini istiyorum. Tuz Koktu Davam 22 Şubat’ta Ankara’da görüldükten sonra balık ve tuzla Metin’i de protesto etmem gerekecek çünki kendisi Kuran'ın mealini hud113 ü okumasa da havızlık yapmış birisinin Kuran'a saygısızlığa ses çıkaranları karşısına alması ayıptır ve ALLAH'a karşı terbiyesizliktir. Allah bunu cezasız bırakmaz. Kuran'ın hakkını savunmayan Metin Demirbilek'in milletin hakkını savunacağına da inanmıyorum AK Partiden istifası yetmez il genel meclis üyeliğinden de istifa etmeli. 8 yıl zorunlu eğitimi ve 15 yaş öncesi kuran yasağını savunan DSP-ANAP-MHP nasıl Allah'ın gazabına uğradıysa Metin'in de Allah'ın gazabına uğrayacağı değişmez sünnetullıhtır yani Allah'ın ilahi kanunu Metin'de hüsrana uğracağıdır. Çünkü Kuran'a ve kursuna çarpanı kuran da çarpar. Detaylı bilgiler,Cevaplar Vakıf yöneticilerinden alınabilir.”

   

  Son söz ...

   

       “Şeytanın avukatlığı bırak, tevbe et ki seni ALLAH affetsin. Ben de affedeyim Halil Erbican'da affedebilir. Kocamüftüye yapılan bir saygısızlığa karşı Hacı Ömer Efendi hala talebesine Hakkını Helal etmez. Mercan Medya Sahibi ve Genel Yayım Yönetmeni Ömer Faruk Özcan’ı telefon ile tehdit etmişsin. Gerede’de ki tüm medyayı tehditle şeytanın avukatımısın haberlerini yayımdan kaldırmışsın bu anayasal bir suç onun için derhal AK Parti’den ve il genel meclis üyeliğinden istifanı istiyorum. Hukukçu olsaydın tehdit etmezdin tahsilat avukatcılığı yaptığından mıdır bilinmez? Tehditle iş görürüm zannediyorsun Ömer’e yapılan tehdit bana yapılmıştır. AK Partiden ve il genel meclisinden istifana kadar mücadele etmek sünnet oldu. Çünkü zalimin zulmüne sessizlik de zalimliktir.”  

    

  "Şeytanın avukatı değilim!"
  Eklenme Tarihi : 07.02.2011 06:40
  Okunma Sayısı : 808
  Yorum Sayısı : 5
  AAA
  mercanmedya.com başta olmak üzere diğer gazetelerin hakkında verdikleri haber nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapan Ak Partili Metin Demirbilek'in Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik'e de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

  Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik'in bundan aylar önce yerel gazetelere verdiği bir demeç nedeniyle basın organlarını da şikayet eden Demirbilek, bu kez de haberin kendisini şikayet etti.


  mercanmedya.com başta olmak üzere diğer gazetelerin hakkında verdikleri haber nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapan Ak Parti'den Bolu İl Genel Meclis Üyesi, Avukat Metin Demirbilek'in Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik'e de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.


  Yaygın basının gündeminden düşmeyen, her yaptığı ve söylediği ile adeta olay adam haline gelen Adem Çevik, mercanmedya.com'a yayınladığı elektronik bültende; gazeteci Serkan Candan'a verdiği mülakatta, kuran yasağını ve Gerede kuran kursunun açılmamasını savunmak şeytanın avukatlığına soyunmak gibidir dediği için hakkında suç duyurunda bulunduğunu belirtti.


  Adem Çevik, hakaret unsuru iddia edilen haberin davasını da yine kendine has bir benzetme ile yorumladı; "Hukukçu Demirbilek'in açtığı davanın adı (şeytanın avukatı mısın?) davasıdır."


  8 ve 24 Şubat'ta Gerede sulh ceza mahkemesinde görüleceğini belirttiği duruşmaya Çevik'e göre, 12 yaş öncesine kuran yasağının kaldırılmasını isteyen kişilerin yanı sıra STK yetkililerinin de katılması bekleniyor.

   

  Diğer yandan Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik'in duruşma öncesinde adliyenin önünde bir de basın toplantısı yapacağı öğrenildi.

  Duyuru Arşivi

 • #Öleceksin #ÖlmedenÖlün Hepimiz Ölecek Yaştayız #YaşayanKuran #ResulAllahınVefatYıldönümü #8Haziran #Vuslatİftarı FatihCami http://goo.gl/1acFLb
 • #Zekat #Fitre #Kumanya #infaklarinizaTalibiz @ZekatPlatformu @MuhacirBirligi @Turkistan1ligi @BiladusSAM @iYiorgTR @AdaletPlatformu #İnsan8 #Bakara261
 • iş bankasındaki chp hissesi diyanete devir edilmelidir. #CHP_GASPserbest#İŞbankHilafetParasıylaKurulduDD #AdemÇevike3YILhapis 6 Aralık #31ACM Saat10
 • #TürkistanKonferansı #13Mayıs CUMA akŞAM Saat20.30’da Holiday lnn Otel’de PazarTekke Tramway Durağı @Turkistan1ligi http://www.turkistanbirligi.org/?
 • TÜRKİSTANFORUMU ve BASIN AÇIKLAMASI 5/5/5 #VARoluşSAVAŞIMIZ #ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde
 • @kuveytturk-#SuriyeyeYardımYapanDerneklereHesapAçılmıyor!-#YönetimKuruluÜyeleriTürkiyeliDeOlsaSuriy
 • BasınBülteni #İmzala #DilekçeVer #TarihineSahipÇık #İlkMeclisBinasıMisakıMilliMüzesiOlsun ilk TBMM İşgalden Kurtulsun. Misakı-Milli Belgesi’nin İmzala
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #VARoluşSAVAŞIMIZ#ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde 5.TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR FORUMU 5 Mayıs 2016 Saat:5 İstanbul Fâtih Türkistan Birliği Muhacir
 • #KeşşafTefsiriOKUmaları #HadisDersi #HarunÜnal HERCumartesi Saat14 Türkçe Saat15 Arapça Fatih AtikAli FevzipaşaCd126 @KurtuluşKuranda AdaletPlatformu
 • BASIN AÇIKLAMASI TÜRKİSTAN iFTARI 7 Temmuz Salı Saat:19 Zeytinburnu Kaymakamlik Önü www.TurkistanBirligi.org *10 Temmuz Cuma Namazı’nda Fatih Camiide
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. 9 Temmuz 2015 Perşembe çağlayan Adliyesi 31. Asliye ceza “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” AdemÇEVİK
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. SALI SAAT.11 ankara-mersin-denizli-bolvadin-ordu basınaçıklama “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” Fin
 • suç duyurusu / basın açıklaması. 20aralık saat:11 çağlayan Ergenekoncuların Mahkeme işgaline
 • Hükümet Üyelerine Suç Duyurusu ve Basın Açıklaması 12 Aralık Saat 12.00 İstanbul Çağlayan Adliyesi Başörtüsü kamuda, İHL haric Okullarda yasak....
 • Basın Açıklaması , suç duyurusu ve mahkeme 27 Eylül Perşembe saat:12, Çağlayan Adliyesi, Silahlı Terör Örgütlerini savunan, tüccar CHPye suç duyur
 • Kurtuluş Kur’anda Platformu Basın Bülteni MEB’DEN MİLLET İRADESİNE İPOTEK! MEB’den SKANDAL KUR’AN YASAĞI! 30 Mart 2012 tarihinde 6287 sayılı
 • Özbekistan Diktatörlüğü'nün 23. Yılında Andican Katili Kerimov'u Lanetliyoruz. 1 Eylül 2012 cumartesi saatÖzbekistan Konsolosluğu önü
 • İnsanlığa Karşı Suç İşleyen Suriye Diktatörü Katil Esat'ın Destekcisi Suç Ortağı AhmediNecata UYARI Mektubu 30AğustosSaat12 İranKonsolosluğu hucurat9
 • Soykirim sucu isleyen Suriye Baas Diktatörü Katil Esatı Lanetlemek ve destekcilerini Protesto etmek için; 4 Agustos Cumartesi Saat:13'de istanbul ANK
 • PROTESTOYA DAVET - KUMKAPI GUANTANAMO OLMASIN! HÜKÜMET MUHACİRLERİ ÖLÜME GÖNDERİYOR... CİNAYETE KARŞI SESSİZLİK DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR... MUHACİRLER PL
 • Özbek Aile BUGÜN Ölüme Gönderiliyor Cinayete Ortak Olmamak ve Dilsiz Şeytan Olmaktan kurtulmak için Çağrı... Özbekler Birliği Basın Açıklaması...
 • 9 Haziran yarın Saat.11.55'de SultanAhmed Adliyesine Kur'an yasak kitap kanununu çıkaranlar hakkında Kur'ana-Allah'a ve Müslimanlara hakaretten suçlu
 • 367 krizi mimarı Başbuğa suçduyuru 7haziran saat12 beşiktaşADLiyesi
 • TSK'nın TBMM'yi İŞGALİNİ LANETLEME ve BASIN AÇIKLAMASI 27 MAYIS SAAT.10 MECLİSİ-MEBUSAN-İST.
 • “ O DİLEKÇEYİ BEN VERMEDİM” hürriyet ve habertürke iftira davası 6ARALIK bakırköy 2.asliyeceza 2011/163
 • Hilal Tv'deyiz 16 Nisan Saat:19 Anahaber
 • canlıyanın bugun 14 nisan saat.16 ülketv kanala saat.16.30 cemtv 17.30
 • BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi
 • 28 şubata ve 12 eylüle suç duyurusu. tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. 28şubat saat.11.40 istanbul adliyesi
 • Yarsav Eski Başkanı'nın Adalet platformu başkanı Adem ÇEVİK'e tazminat davası 15KASIM ankara 15. asliye hukuk mahkemesi 2010-414 ŞİZOFRENİK DARBECİLER
 • BalyozaTSK desteğine ve Mahkemeye Baskıya suç duyurusu 21 Şubat 2011SAAT:11 Beşiktaş Adliyesi http://balyozalanet.blogspot.com/
 • yarsav birliği olur geredeliler "BİRLİĞİ" olamaz "birliği" davası 17nisan üsküdar 2.asliye hukuk
 • ölümü hatırlatma davası 7 nisan çorum 1. sulh ceza
 • Sinan Alp Ocak emrindeki damlapetrol Gasp Çetesi davası 11 mart 2011 saat:10 şişli 13.asliye ceza mahkemesi
 • Tansel Çölaşan’ın halkın %58ine sapıklık=dalalet, ihanet hakarereti davası 58TL 42 kuruşluk tazminat davası 26EKİM ankara 1.SULhukuk HATAY 1.SULHCEZA
 • CHP'nin ALLAHA, İslama ve Hristiyanlara hakareti yani rahibe afişi davası 25 Ekim Küçükçekmece 2. Sulh Ceza
 • “Şeytanın Avukatımısın AKP'Lİ metindemirbilekEDavası” 13 aralık Gerede sulhceza 2009-464
 • TuzKoktuDAVAsı 15 ŞUBAT 2012 Ankara 5. SulhCeza
 • 2.2.2 DANIŞTAY ÖNÜNDE ALLAHA ve MİLLETE SAVAŞ AÇAN tüm LANETLİLERİ LANETLEYECEĞİZ. dilsizşeytan ve belhümadal olmamak için lanetleyeceğiz...
 • 28şubat 12mart 27nisan 27mayıs 12EY GENELKURMAYBAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ALLAHA CAMİLERE VE MİLLETE SAVAŞ AÇANLARI, DARBECİLERİ, BALYOZCULARI LANETLEYECEĞİZ
 • saat.14.29 Beşiktaş Suçduyurusu
 • bugün kanala günortası saat.12.30 programındayız
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.facebook.com/adaletplatformu
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.ergenekon.ws www.facebook.com/adaletplatfo
 • başörtüye savaş açan CHP'li SERTERE SUÇ DUYURUSU
 • İnsan:Zulmü Engeller. Hayvan:Zulmü Seyreder. EsfeleSafilin:Zulme SessizŞeytandır. Bel'am: Zulmü Destekler ve Allaha Akıl Verir. BelhumAdal:Zulmsever
 • HSYK'nın müstafilerine görevi kötüye kullanmaktan ve eski başkanvekili kadir özbeke zimmetten suç duyurusu 27 Ekim Saat.11 Yargıtay
 • TBMM ye muhtıra veren yalçınkaya azledilsin ve suç duyurusu
 • 1 Kasım 2010 Saat.11de İstanbul SultanAhmed ADLiyesine ...SUÇ duyurusu... Türkiyelilere Türk Alfabesi diye yutturulan Latin harf devriminin ihlalisuç
 • özdemir ince ve hürriyet gazetesine kutsal değerlere hakaretten, halkı kin-nefret ve düşmanlığa sevketmekten, (125.madde)ve 216.madde ALENEN AŞAĞILAMA
 • Cumhurbaşkanına AYM ve HSYK Üye Tekliflerimiz; ReşatPETEK,YasinŞAMLI, OsmanCAN, MuharremBALCI, NusretÇİÇEK, MustafaŞENTOP, GüldenSÖNMEZ, FatmaBENLİ
 • 22 Eylül saat.14 tvnet gündüz konuğuyuz
 • Darbeci Yargıçların
 • samanyoluhaber tv deyiz
 • CUNTA AÇIĞA ALINSIN Terfileri İMZALAMAYIN 35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜŞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi2
  Bugün Toplam39
  Toplam Ziyaret164500