• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/adaletplatformu
 • https://www.twitter.com/adaletplatformu
 • TBMM ye muhtıra veren yalçınkaya azledilsin ve suç duyurusu - 21/10/2010
 • görevini kötüye kullanan başsavcıyı TBMM azletsin. suç duyurusu 1 kasım saat:11 sultanahmed adliyesi

  haddbildirsin azletsin

   İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA (250. Maddeye Göre Özel Yetkili)

  ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA, ADALET BAKANLIĞINA, YARGITAY BAŞKANLIĞINA

  TBMM BAŞKANLIĞINA, CUMHURBAŞKANLIĞINA, HSYK BAŞKANLIĞINA, VİCDANLARA 

  Müşteki: Adem ÇEVİK, (TC No:12409824156) Toros Sk. 17/14 Sıhhıye Ankara 
  Tel.05322467411 www.adaletplatformu.net vicdanmahkemesi@gmail.com 

  Şüpheli: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA

  Suçlar: Yasama organı milli iradenin tecelligahıTürkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetlerini engellemek, tehdit etmek,Meclise muhtıra vermek, TBMM’ye emir-talimat vermek, halkı kin-nefretdüşmanlığa sevketmek, başörtülüleri ve başörtüyü savunanları rencide edipaşağılayarak başörtülülerin çocuklarının askerlikten soğumasını vebaşörtülülerin vergi vermemesini sağlamak, mobbing, inanca hakaret, kutsaldeğerlere alenen hakaret, kaos çıkarmak, teröre yardım-yataklık, suça iştirak,suçu-suçluyu övme, anayasayı hukuku ve uluslar arası insan haklarıanlaşmalarını tanımamak, görevi kötüye kullanmak, suç uydurmak, terör örgütü ergenekonadestek sağlamak,

   

  Açıklamalar:  Başsavcının TBMM'ye MUHTIRA veren açıklamasındaki hukuki sorunlar bununla da kalmamaktadır. Başsavcı, hayatın rutini ve realitesi içerisinde eski anlamını yitirmiş olan ve kendisinin dahi “şapka giymek” gibi bir kısım hükümlerini uygulamadığı “Devrim Yasaları”na atıf yaparak, nostalji ile realitearasında intibak zorluğu çektiğini de göstermektedir.

   

  Açıklamada “…yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin giyimlerini düzenlerken türban kullanımına dinsel inanç nedeniyle geçerlilik tanımak, kamu hukuku alanındaki bir düzenlemeyi dinsel esaslara dayandırma suretiyle laiklik ilkesine aykırılık oluşturur...” denilmektedir. Dini hiçbir değerin tezahürüne tahammül edemeyen pozitivist/modernist çevrelerin sübjektif laiklik yorumunu esas alan bu yaklaşım evrensel değildir, gerçekliğe tekabül etmemektedir, demodedir, onun için de kabul edilemezdir. 

   

  Başsavcının yasağı savunan tavrı sübjektif kabullerine ve ideolojik tutumuna uygun olabilir, ama kendisinin de uymak zorunda olduğu ulusal ve ulusal üstü mevzuata uygun değildir. Bu saplantılı tutum Anayasa’nın 10., 13. ve 42. Maddelerine, TCK’nın 112. ve 122.Maddelerine, AİHS 1. Protokolü 2. Maddesi ile AİHS 9. Maddesine ve BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 13. Maddesine aykırıdır.

  13 Eylül 2010 tarihinde ayrıca İki gündür basında yeralan haberlerde de belirtildiğigibi   Başsavcı Yalçınkaya'dan TBMM’ye,Partilere Millete alenen MUHTIRA verildiği, darbeyi savunduğu, oy kullanmayetkiminde alenen gasp edildiği aşikardır.  
  Yargıtay Başsavcılığı'ndan başörtüsü ile ilgili flash açıklama... İşte YargıtayBaşsavcılığı'nın o açıklaması...

  YargıtayBaşsavcılığı YÖK'ün aldığı "Başörtülü öğrenciler tüm sınavlara başlarıkapalı şekilde girebilirler" kararına tepki gösterdi. Başsavcı AbdurrahmanYalçınkaya'nın yayınladığı açıklamada, başörtüsü serbestliğinin laiklikilkesine aykırı olduğu açıkladı. "Anayasa'ya AYM ve AİHM kararlarınauyulmalıdır" denilen açıklamada "Yasama ve yürütme yargıya saygıduymalıdır" ifadeleri kullanıldı.

  YargıtayBaşsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu ifade edilirken, laiklik ilkesinin temelilkelerinden biri olduğu vurgulanıyor.

  Açıklamada,''Dinsel inanç veya dinsel kurallarla doğrudan ilişki ve bağlantı kurularakyapılan düzenlemeler, hem devrim yasalarını, hem de laiklik ilkesiniilgilendirir. Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin giyimlerini düzenlerkentürban kullanımına dinsel inanç nedeniyle geçerlilik tanımak, kamu hukukualanındaki bir düzenlemeyi dinsel esaslara dayandırma suretiyle laiklikilkesine aykırılık oluşturur. Yasama ve yürütme yargı kararlarına uymakzorunda. AIHM kararına göre türban yasağı zorunlu tedbirdir. Gerek iç hukuk,gerekse uluslararası hukuk boyutuyla değerlendirildiğinde türbanın korumagörmediği ve laiklik ilkesiyle bağdaşmadığı görülmektedir. Siyasilerinbeyanları politik çıkara dayanmakta'' denildi.

  Yalçınkaya'nın 13 Eylül açıklamasından;  ''Yargıçlar olarak hukuk devletini veyargıçların bağımsızlığını Anayasa değişse dahi, yasalar değişse dahi korumakazmindeyiz. Çünkü yargı organı halkın temsilcisidir. Halkımız müsterih olsun.Biz hukuk devletini gerçekleştireceğiz. Bunu engellemek mümkün değildir''diyerek darbeyi ve darbeciliği savunduğundan dolayı darbecilik suçundan yargılanmalıdır çünkü Bu halkın yüzde 58'ininçoğunluğu ile kabul edilmiş Anayasa'yı ve TBMM’yi tanımamak, hükümsüz kılmak,yok saymaktır. Bu halkın oyu ile kabul edilmiş Anayasa'ya,TBMM’ye  73 milyona açık bir hakaret-tehdittir 

  Deliller: Tüm hukuki ve yasal deliller. TBMM Başkanı ve AYM BaşkanıBasın Açıklamaları, bilahere sunacağım deliller

  Netice_i Taleb:Yukarıdaizah edildiği gibi alenen bir hukuksuzluk kanunsuzluk ve yasa tanımazlık ortayakoyan Yargıtay Başsavcısı’nın TBMM’nin yasama faaliyetlerine engelleme, ilgilikanunlara göre cezalandırılmasını ve yurtdışından resmen yardım aldığıbelgelenen, anayasa mahkemesince yolsuzluk odak noktası olduğu tescillenen veticaret yapması yasak olduğu halde işbankasına ortak olan ergnekonu yanisuçu-suçluyu överek, cihanere dinlendiğini faxla habervererek vb. Suç işleyen CHP ve yetkililerine resensoruşturma açmayan yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA'nın,Yargıtay 1. Başkanlar Kurulu üyelerinin ve basın savcılarının da görevi ihmalve görevi kötüye kulanma suçlarının yanısıra suça iştirak suçu daişlemelerinden dolayı işlem yapılmasını dilerim.

  21 Ekim 2010 Adem ÇEVİK 

  not. bu dilekcemiz savcı rasim işbelene bugün verdiğimiz ifade sonrasında beşiktaşdaki istanbul savcılığına elden teslim edildi.

   ayrıca yargıtaya TBMM ye cumhurbaşkanlığına da gönderildi. 

   

  ...ekler.. 

  TBMM’ye ve 72 milyona MUHTIRA verenYargıtay Başkanı Abdurrahman YALÇINKAYA’ya HADDİNİ BİLDİREN AÇIKLAMA TBMM’den

  Milli İradenin Tecelligahı TBMM BaşkanıŞAHİN: TBMM'ye adeta talimat verilmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bubildiriyi yayınlayan makamın, bildiriyi derhal geri çekmesini Türk Milleti'ndenve onun temsilcisi TBMM'den özür dilemesini bekliyorum''

  TBMMBaşkanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bildirisi ileTBMM'ye adeta talimat verilmeye yeltenildiğini belirterek, ''Bu bildiriyiyayınlayan makamın bildiriyi derhal geri çekmesini Türk Milleti'nden ve onuntemsilcisi TBMM'den özür dilemesini bekliyorum'' dedi.

  Japonya'yaresmi ziyarette bulunan Şahin, gazetecilerin bildiriyi nasıl değerlendirdiğinisormaları üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bildiriyle ''TBMM'yeadete bir muhtıra verme girişiminde bulunduğunu'' ifade ederek, ''Bu kabuledilemez bir durumdur'' dedi.
  Buna hiçbir kişi ve kurumun hakkının olmadığını belirten Şahin, ''Haddi dedeğildir'' diye konuştu.
  Türkiye'de millet iradesinin tecelli ettiği TBMM'nin, Türk Milleti adına,yasama yetkisini kullanan tek organ olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

  ''Buyetki devredilemez, paylaşılamaz bir yetkidir. Ve bu yetki mutlaktır. TBMM'ninyasa koyma yetkisi ile ilgili yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi yapmaktadır.Anayasa Mahkemesine yargısal denetim için başvurma hakkı da sadeceCumhurbaşkanlığı makamına ve belli sayıdaki milletvekilinin müracaatınabağlanmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yargısal denetimde bulunmahakkı da bulunmamaktadır. Kaldı ki bir yasa yapma teşebbüsünde bulunularakortaya bir metinde çıkmış değildir. Zaten bir yasal düzenlemede yoktur.TBMM'nin saygıdeğer üyeleri, en az bu bildiriye imza atan Başsavcı kadaranayasal düzene ve rejime bağlıdır. Cumhuriyetin temel niteliklerini korumadaen az onun kadar titizdir. Yasa yaparken, başta Anayasa, Anayasanın temelniteliklerine bağlı kalmaya özen gösterir. Ve tabii ki yasal düzenleme yaparkenmutlaka yargı kararlarına da inceler ve ona göre karar verir. Parlamentomuzunyüzden fazla hukukçu milletvekili vardır. Anayasa Hukuku konusunda Türkiye'ninyetiştirdiği değerler parlamentomuzda görev yapmaktadır. O nedenle o bildiriyleTBMM'ye adeta talimat verilmeye yeltenilmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur.Bu bildiriyi yayınlayan makamın, bildiriyi derhal geri çekmesini TürkMilleti'nden ve onun temsilcisi TBMM'den özür dilemesini bekliyorum''   21 Ekim 2010 AA

  AYMBaşkanı Kılıç'tan halkın iradesini hiçe sayan vesayetcilere sert mesaj

  Anayasa MahkemesiBaşkanı Haşim Kılıç,"Halkın iradesini hiçe sayanlar, onun vesayet altında tutulmasıgerektiğine inananlar, 11 bin hakim vesavcının kararına saygı göstermeyeneler, yasak alancılar,hukuk devleti kavramının arkasına gizlenerek insanları susturanlar, farklılıklarıhazmedemeyenler, tek düşünce ve tek inanç hayal edenler ileyaşam tarzı dayatanların, statükonun kapsamıiçinde olduğunu" bildirdi.

  Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada,dün CHP GenelBaşkanıKemal Kılıçdaroğlu’nunpartisinin grup toplantısında şahsını hedef alarak yaptığı konuşmanın açıklamayapmasını zorunlu kıldığını belirtti.

  "Anayasa Mahkemesindeki 20yıldır sürdürdüğü görevim süresince, söz konusu siyasi partinin öncekisaygıdeğer genel başkanları da dahil herkesin, şahsıma karşı nezaket ve zarafetkuralları içinde yapılan tüm eleştirilerini anlayışla karşılayarak kimseyecevap vermedim" ifadesini kullanan Kılıç, açıklamasında şunları dilegetirdi:

  "Anayasa Mahkemesine yeniseçilen üyelerimizin yemin töreninde yaptığım konuşmada, ’değişime karşı çıkan,çağın nabzını tutmayan statüko’ yanlıları için hiçbir kişi ya da siyasi parti hedefalınmaksızın bir değerlendirme yapılmıştır. Bugüne kadar çeşitli vesilelerleyaptığım bütün konuşmalarımda evrensel değerlerimiz olan demokrasi, özgürlüklerve hukuk devleti kavramlarının çağdaş anlamda geliştirilmesi için düşüncelerimiağırlıklı olarak ifade ettim.

  Tekrar ediyorum, halkın iradesinihiçe sayanlar, onun vesayet altında tutulması gerektiğine inananlar, 11 binhakim ve savcının kararına saygı göstermeyeneler, yasak alancılar, hukukdevleti kavramının arkasına gizlenerek insanları susturanlar, farklılıklarıhazmedemeyenler, tek düşünce ve tek inanç hayal edenler ile yaşam tarzıdayatanlar statükonun kapsamı içindedirler. Adı geçen genel başkanın (Yalçınkaya’nın)bu kapsamdan neden rahatsızlık duyduğuanlaşılamamıştır."

  -"HUKUKÇU OLMA ŞARTI"- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, Anayasa Mahkemesi üyesiolabilmek için ’hukukçu’ olmak gibi bir şart öngörülmediğine işaret eden Kılıç,"İki dönem üst üste 8 yıl mahkemenin başkanvekilliğine, daha sonra dabaşkanlığına seçilerek (atanarak değil) bu onurlu görevi sürdürüyor olmak,nasıl bir hukukçu olduğumun ispatı ve yeterli delillerdir" dedi. Kılıç,açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

  "Kaldı ki, tanımını yaptığımçağdışı kalmış statüko mensuplarına karşı çıkmak için başkan, hakim, hukukçuvs. gibi bir sıfata sahip olmak değil, söylediklerinden çark etmeyen onurlu veyürekli insan olmaya ihtiyaç vardır.

  Anayasa’da ön görülen hukukişartlarında hiçbir sorunu olmayan ve Sayın Cumhurbaşkanı ile Yüce Meclisinyaptıkları seçim sonucunda mahkememize üye olarak atananlar için yemin töreniyaptırmak, Başkan olarak benim görevimdir. Bu görevi yerine getirirkenvicdanımı ve ahlak anlayışımı sorgulama pervasızlığını göstermek hiç kimseninhaddine değildir. Katılıyorum, ahlak sadece hukukçulara değil, siyasetçi dedahil herkes için gereklidir.

  Yapılan bu saldırılara karşın,her partiye, kurumlara, kişilere eşit uzaklıktaki görev anlayışımı kimseninvesayeti altında olmadan sürdürmekle kararlı olduğumu aziz milletimeduyururum." 20 Ekim 2010

  Duyuru Arşivi

 • #Öleceksin #ÖlmedenÖlün Hepimiz Ölecek Yaştayız #YaşayanKuran #ResulAllahınVefatYıldönümü #8Haziran #Vuslatİftarı FatihCami http://goo.gl/1acFLb
 • #Zekat #Fitre #Kumanya #infaklarinizaTalibiz @ZekatPlatformu @MuhacirBirligi @Turkistan1ligi @BiladusSAM @iYiorgTR @AdaletPlatformu #İnsan8 #Bakara261
 • iş bankasındaki chp hissesi diyanete devir edilmelidir. #CHP_GASPserbest#İŞbankHilafetParasıylaKurulduDD #AdemÇevike3YILhapis 6 Aralık #31ACM Saat10
 • #TürkistanKonferansı #13Mayıs CUMA akŞAM Saat20.30’da Holiday lnn Otel’de PazarTekke Tramway Durağı @Turkistan1ligi http://www.turkistanbirligi.org/?
 • TÜRKİSTANFORUMU ve BASIN AÇIKLAMASI 5/5/5 #VARoluşSAVAŞIMIZ #ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde
 • @kuveytturk-#SuriyeyeYardımYapanDerneklereHesapAçılmıyor!-#YönetimKuruluÜyeleriTürkiyeliDeOlsaSuriy
 • BasınBülteni #İmzala #DilekçeVer #TarihineSahipÇık #İlkMeclisBinasıMisakıMilliMüzesiOlsun ilk TBMM İşgalden Kurtulsun. Misakı-Milli Belgesi’nin İmzala
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #VARoluşSAVAŞIMIZ#ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde 5.TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR FORUMU 5 Mayıs 2016 Saat:5 İstanbul Fâtih Türkistan Birliği Muhacir
 • #KeşşafTefsiriOKUmaları #HadisDersi #HarunÜnal HERCumartesi Saat14 Türkçe Saat15 Arapça Fatih AtikAli FevzipaşaCd126 @KurtuluşKuranda AdaletPlatformu
 • BASIN AÇIKLAMASI TÜRKİSTAN iFTARI 7 Temmuz Salı Saat:19 Zeytinburnu Kaymakamlik Önü www.TurkistanBirligi.org *10 Temmuz Cuma Namazı’nda Fatih Camiide
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. 9 Temmuz 2015 Perşembe çağlayan Adliyesi 31. Asliye ceza “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” AdemÇEVİK
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. SALI SAAT.11 ankara-mersin-denizli-bolvadin-ordu basınaçıklama “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” Fin
 • suç duyurusu / basın açıklaması. 20aralık saat:11 çağlayan Ergenekoncuların Mahkeme işgaline
 • Hükümet Üyelerine Suç Duyurusu ve Basın Açıklaması 12 Aralık Saat 12.00 İstanbul Çağlayan Adliyesi Başörtüsü kamuda, İHL haric Okullarda yasak....
 • Basın Açıklaması , suç duyurusu ve mahkeme 27 Eylül Perşembe saat:12, Çağlayan Adliyesi, Silahlı Terör Örgütlerini savunan, tüccar CHPye suç duyur
 • Kurtuluş Kur’anda Platformu Basın Bülteni MEB’DEN MİLLET İRADESİNE İPOTEK! MEB’den SKANDAL KUR’AN YASAĞI! 30 Mart 2012 tarihinde 6287 sayılı
 • Özbekistan Diktatörlüğü'nün 23. Yılında Andican Katili Kerimov'u Lanetliyoruz. 1 Eylül 2012 cumartesi saatÖzbekistan Konsolosluğu önü
 • İnsanlığa Karşı Suç İşleyen Suriye Diktatörü Katil Esat'ın Destekcisi Suç Ortağı AhmediNecata UYARI Mektubu 30AğustosSaat12 İranKonsolosluğu hucurat9
 • Soykirim sucu isleyen Suriye Baas Diktatörü Katil Esatı Lanetlemek ve destekcilerini Protesto etmek için; 4 Agustos Cumartesi Saat:13'de istanbul ANK
 • PROTESTOYA DAVET - KUMKAPI GUANTANAMO OLMASIN! HÜKÜMET MUHACİRLERİ ÖLÜME GÖNDERİYOR... CİNAYETE KARŞI SESSİZLİK DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR... MUHACİRLER PL
 • Özbek Aile BUGÜN Ölüme Gönderiliyor Cinayete Ortak Olmamak ve Dilsiz Şeytan Olmaktan kurtulmak için Çağrı... Özbekler Birliği Basın Açıklaması...
 • 9 Haziran yarın Saat.11.55'de SultanAhmed Adliyesine Kur'an yasak kitap kanununu çıkaranlar hakkında Kur'ana-Allah'a ve Müslimanlara hakaretten suçlu
 • 367 krizi mimarı Başbuğa suçduyuru 7haziran saat12 beşiktaşADLiyesi
 • TSK'nın TBMM'yi İŞGALİNİ LANETLEME ve BASIN AÇIKLAMASI 27 MAYIS SAAT.10 MECLİSİ-MEBUSAN-İST.
 • “ O DİLEKÇEYİ BEN VERMEDİM” hürriyet ve habertürke iftira davası 6ARALIK bakırköy 2.asliyeceza 2011/163
 • Hilal Tv'deyiz 16 Nisan Saat:19 Anahaber
 • canlıyanın bugun 14 nisan saat.16 ülketv kanala saat.16.30 cemtv 17.30
 • BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi
 • 28 şubata ve 12 eylüle suç duyurusu. tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. 28şubat saat.11.40 istanbul adliyesi
 • Yarsav Eski Başkanı'nın Adalet platformu başkanı Adem ÇEVİK'e tazminat davası 15KASIM ankara 15. asliye hukuk mahkemesi 2010-414 ŞİZOFRENİK DARBECİLER
 • BalyozaTSK desteğine ve Mahkemeye Baskıya suç duyurusu 21 Şubat 2011SAAT:11 Beşiktaş Adliyesi http://balyozalanet.blogspot.com/
 • yarsav birliği olur geredeliler "BİRLİĞİ" olamaz "birliği" davası 17nisan üsküdar 2.asliye hukuk
 • ölümü hatırlatma davası 7 nisan çorum 1. sulh ceza
 • Sinan Alp Ocak emrindeki damlapetrol Gasp Çetesi davası 11 mart 2011 saat:10 şişli 13.asliye ceza mahkemesi
 • Tansel Çölaşan’ın halkın %58ine sapıklık=dalalet, ihanet hakarereti davası 58TL 42 kuruşluk tazminat davası 26EKİM ankara 1.SULhukuk HATAY 1.SULHCEZA
 • CHP'nin ALLAHA, İslama ve Hristiyanlara hakareti yani rahibe afişi davası 25 Ekim Küçükçekmece 2. Sulh Ceza
 • “Şeytanın Avukatımısın AKP'Lİ metindemirbilekEDavası” 13 aralık Gerede sulhceza 2009-464
 • TuzKoktuDAVAsı 15 ŞUBAT 2012 Ankara 5. SulhCeza
 • 2.2.2 DANIŞTAY ÖNÜNDE ALLAHA ve MİLLETE SAVAŞ AÇAN tüm LANETLİLERİ LANETLEYECEĞİZ. dilsizşeytan ve belhümadal olmamak için lanetleyeceğiz...
 • 28şubat 12mart 27nisan 27mayıs 12EY GENELKURMAYBAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ALLAHA CAMİLERE VE MİLLETE SAVAŞ AÇANLARI, DARBECİLERİ, BALYOZCULARI LANETLEYECEĞİZ
 • saat.14.29 Beşiktaş Suçduyurusu
 • bugün kanala günortası saat.12.30 programındayız
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.facebook.com/adaletplatformu
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.ergenekon.ws www.facebook.com/adaletplatfo
 • başörtüye savaş açan CHP'li SERTERE SUÇ DUYURUSU
 • İnsan:Zulmü Engeller. Hayvan:Zulmü Seyreder. EsfeleSafilin:Zulme SessizŞeytandır. Bel'am: Zulmü Destekler ve Allaha Akıl Verir. BelhumAdal:Zulmsever
 • HSYK'nın müstafilerine görevi kötüye kullanmaktan ve eski başkanvekili kadir özbeke zimmetten suç duyurusu 27 Ekim Saat.11 Yargıtay
 • TBMM ye muhtıra veren yalçınkaya azledilsin ve suç duyurusu
 • 1 Kasım 2010 Saat.11de İstanbul SultanAhmed ADLiyesine ...SUÇ duyurusu... Türkiyelilere Türk Alfabesi diye yutturulan Latin harf devriminin ihlalisuç
 • özdemir ince ve hürriyet gazetesine kutsal değerlere hakaretten, halkı kin-nefret ve düşmanlığa sevketmekten, (125.madde)ve 216.madde ALENEN AŞAĞILAMA
 • Cumhurbaşkanına AYM ve HSYK Üye Tekliflerimiz; ReşatPETEK,YasinŞAMLI, OsmanCAN, MuharremBALCI, NusretÇİÇEK, MustafaŞENTOP, GüldenSÖNMEZ, FatmaBENLİ
 • 22 Eylül saat.14 tvnet gündüz konuğuyuz
 • Darbeci Yargıçların
 • samanyoluhaber tv deyiz
 • CUNTA AÇIĞA ALINSIN Terfileri İMZALAMAYIN 35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜŞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam39
  Toplam Ziyaret164500