• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/adaletplatformu
 • https://www.twitter.com/adaletplatformu
 • suç duyurusu / basın açıklaması. 20aralık saat:11 çağlayan Ergenekoncuların Mahkeme işgaline - 19/12/2012
 • suç duyurusu ve    basın    açıklaması...                        Ergenekoncuların Mahkeme işgaline "mahkemeyi basıp sanıkları kurtarım" icraatına Suç Duyurusu. aynı anda istanbul, konya, ankara, antalya ve bolu illerinde "suça iştirakten, suçu suçluyu övmekten, anayasal düzeni yıkmaya ve teröre yardım-yataklıktan, insanlığa karşı işlene suçlardan dolayı "suç duyurusu ve basın açıklaması yapılacak .. 20 aralık saat.11.00 www.adaletplatformu.com


     İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA 
                                                       ulaştırılmak üzere Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na
        (TM.10.  Maddeye Göre Özel Yetkili ) 
   
  Şüpheliler: CHP, İP, ADD, TGB, HKP, Muharrem İNCE, Ümit Kocasakal, Kemal Kılıçdaroğlu, Süheyl Batum, Mehmet Faraç, İmambakır Üküş
  CHP ve İP yönetim kademesi. Darbe yapan, darbeyi-darbeciliği savunan soruşturma-inceleme ile tespit edilecek kişiler.  

  Müşteki: Adem ÇEVİK TCNo:12409824156 Toros sk. 17/14 Sıhhıye Ankara Tel:05322467411 www.adaletplatformu.net www.facebook.com/adaletplatformu www.twitter.com/adaletplatformu

  Suçlar: “ Mahkemeyi basıp sanıkları kurtaralım” mahkemeyi işgal projesini tatbik etmek, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak, ADİL YARGILAMAYI Alenen Engellemek, ALENEN YARGIYA BASKI YAPMAK, Görevi kötüye kullanmak, suçu ve suçluyu övmek, vatana ihanet, kaos, anayasa 138. ve 10. madde ihali ve TCK 288., 277., 215., 216., 40., ve 217.madde ihlali ve tehdit. Darbeye teşebbüs, kanunları uygulaTmamak, Yargının, TBMM’nin ve hükümetin faaliyetlerini engellemek. Yargıya baskı yapmak, yargıya emir ve talimat vermek, Milleti ve millet adına karar veren mahkemeyi tehdit etmek. Ergenekon ve Balyoz yargıçlarını terör örgütlerine hedef göstermek, adaleti engellemek, suça iştirak, suçu ve suçluyu övmekteröre yardım ve yataklık, siyasi demeçler vermek, bir zümreye ayrıcalık. Anayasanın ve kanunların uygulanmasını engellemek devlet malına zarar vermek, suçu ve suçluyu gizlemek, Uluslar arası hukuku ve sözleşmeleri uygulamamak.

  İzah: 13 Aralık 2012 öncesi ve sonrasında mahkemeye yapılan baskılar adil yargılamayı engellemeyi teşebbüs değil fiiliyattır. Türkiye halkı adına karar veren mahkemelere ve 70 milyon Türkiye halkına alenen hakaret edilmiştir.  CHP ve İP ayrı bir devlet midir ki silahlı terör örgütü Ergenekonu açıkca savunmakta ticaret yapması yasak olmasına rağmen işbankası ile ticaret yapmasına göz yumulmaktadır. CHP ve İP TEMELLİ KAPATILMALI ve tüm marvarlığı hazineye devredilmelidir. İşbankasındaki hisseleri de diyanete devir edilmelidir.
      CHP daha önceki muhtıra açıklamalarında da Ergenekon,  Ballyozu ve balyozcu insanlığa karşı suç işleyen cuntacıları  savunmuş etki altındaki mahkeme üyeleri tahliye vermek zorunda kalmış ve deliler de karartılmıştır hatta Ergenekon ve balyoz savcılarının görev yerleri değiştirilmiştir.       CHP 'nın alenene ERGENEKON ve  Balyozculara destek vermesi de alenen suçtur.  
   “Kaos ve darbe için Öcalandan yararlanalım” ve “darbeci Cihaneri ses kaydındaki gibi kopya belge ile kurtaralım”a emirle parti kapatmada CHP ve İP’in rolü olduğu söylenmektedir.
     Chp’li Seyfi Oktay’ın yargıya emir ve talimat verdiği belgelenmiştir. CHP’ dEki cuntacıların alenen mahkemelere baskı yapması ve ergenekona, balyoza kafese irticaya poyrazköye atabeylere sahip çıkması da suça iştiraktir ve suçu-suçluyu övmektir. Re'sen soruşturma açmamak da CHP ve işci partisine kapatma davası açılmaması da suçtur .
         Mahkemeye ALENİ BASKIdır.
        CHP’li ve İp’lilerin insanlığa karşı suç işleyen anayasayı, hukuku ve tbmm’yi ve tüm siyasi partileri fesh eden 12 eylülcüleri ve onların takipcisi darbeci Ergenekoncuları savunmak Silivri duruşmalarına katılıp mahkeme de kaos çıkarmaları sanıkları kaçırmaya teşebbüs etmeleri YARGIYA, HÜKÜMETE, TBMM’ye ve MİLLİ İRADEYE ALENEN HAKARETTİR  AYRICA DARBEYE AÇIKCA DESTEK VE MAHKEMEYİ TEHDİTTİR. Hatta bu durumdakilerin katiline tecavüzcüsüne işkencecisine aşıklık olup bu durumdakilerin müşahede altına alınmaları gerekir paranoyaklıktan ve şizofrenlikten kurtulmaları gerekir. Çünkü siyaseti yasaklayanları savunmak akıl mantık dışılıktır.
       CHP’lilerin zaman zaman tutuklu general-amiral ve subaylarla görüşmesi Ergenekon, Balyoz Mahkemesi hakim ve savcılarına ALENEN BASKIdır. Ergenekoncu ve Balyozcu paşaları açığa almayarak delillerin karartılması suçlarını da işleyenler cezalandırılmalıdırlar. 
  Silivri önünde kamp kuran chp ve ip dahil mahkemeyi tehdit edenler TCK 266., 288., 265/2 madde anayasanın 138. Maddesine alenen aykırıdır
          YARGININ, TBMM ve hükümetin faaliyetlerini engellemek, vatana ihanet, anayasal düzeni ortadan kaldırmak, suça yardım-yataklık ve suça iştirak suçu işlenmiştir 251. Maddenin ve 288. Maddenin açık hükmüne rağmen adil yargılamayı engellemek ve etkilemek suçları işlenmiştir
        BALYOZ’u ERGENEKONu, uyuşturucu ticaretini, silah ve terör rantının arıştırılmasını engellemeye çalışarak suça iştirak edenler ve YARGIYA BASKI yapanlar, devam ettirenler ve emeği geçenler de suçludur
        Ergenekon, “BALYOZ PLANI”, “Kafes planı”, “irtica eylem planı”, “tank skandalı” sarıkız, ayışığı, yakamoz, eldiven v.b. Soruşturma ile tespit edilecek “DARBE ve KAOS”  planlarında adı geçenler,   şikayete konu planların hazırlanması için talimat veren, hazırlayan ve suç için anlaşan, planın icrasında görev alan ve suça asli   ve fer`i iştirak eden, suçu öven, suçluyu gizleyenler,  suçluları azletmeyenler veya destekleyen veya resen soruşturma açmayanlar ve  diğer şüpheliler. Subay Sicil Yönetmeliğinin 65. maddesini uygulamayarak görevini kötüye kullanan dolayısıyla delillerin karartılmasına aracılık yapan bakanlar da suça iştirak ediyor.

  Cumhuriyet Halk Partisi kutsal olmayıp, mensuplarının suçlardan azade olabileceği de söylenemez. Hesap verebilir ve şeffaf olmayan yapılar elbette ki eleştiriye açık olmalıdır. CHP mensuplarının işlediği iddia edilen hususlarda  ayrımcılık yapılmadan etkin soruşturma ve faillerin yargılanarak cezalandırılmaları gerekir.
      Türkiye’deki modern ve post modern askeri darbelerin, sivillere muhtıraların, askeri harcamaların, JİTEM ve psikolojik harp dairesinin faaliyetlerinin, Çukurca, Reşadiye, Dağlıca, 33 asker ve diğer olaylardaki kusurların, kafes eylem planı, millete komplo planları, Lahikaların, yer altından çıkan silahların, suikast planları ve diğer onlarca hukuk dışı faaliyetlerin 12 Eylül ve 27 Mayıs darbesinin ve 28 Şubat postmodern darbesinin, 12 Mart ve 27 Nisan Muhtırasının ve tüm darbe planlarının CHP mensublarının veya CHP’li asker ve yargıçların desteğiyle gerçekleştirmiş olduğu bilimsel ve tarihi bir olgudur. Zalim CHP’liler ve emrindeki askerler ve yargıçlar dün olduğu gibi bugün de başbakan-bakan adam asabilirler. mutlaka darbecilerin acilen hesaplarının verilmesi gerekir. Hesap soramayanların da sorgulanması gerekmektedir. Vatana ihanet edenler, cinnet geçirenler de derhal müşahede altına alınmalıdır. Tüm darbecilerin malvarlığına el konulmalıdır.
     Suç işlediği gerekçesiyle yargılananların açığa alınmaması, askeriyeden ve bürokrasiden uzaklaştırılmayıp , sahip çıkılmasi ve soruşturulmaması; üstelik terfi ettirilmesi görevi ihmal, vatana ihanet ve görevi kötüye kullanmaktır. siyaset yapmak, yargıyı etkilemek ve baskı yapmak ve kaos planları oluşturma suçları işlenmiş ve halen alenen hukuksuzluğa devam edilmesinden dolayı suça iştirak suçu işlenmesinin yanısıra organizeli şekilde yasama, yargı ve yürütme faaliyetleri engelleniyor.
        Ayrıca Ergenekon PKK KCK israil stratejik işbirliği iddialarını, CHP+Yargı ve diğer kurumlardaki ilişkilerini araştırmamak. uyuşturucu ticareti ve terörden rant sağlayanların heron ihanetlerinin ve  GATA da askerleri kobay olarak kullananların hala görevde kalmasını sağlamak görevi kötüye kullanmaktır. Vatana  ve millete ihanet içinde olunmasıdır. Terör ve darbeden rant-çıkar sağlamak için ekonomik kriz çıkartmak dolayısıyla işsizliği çoğaltmak da suçtur. 400 milyar doların terör-silah harcamasında ve  30bin ölü, 20bin faili meçhul meydana gelmesinde terör tüccarı darbecilerin Ergenekoncuların, Balyozcuların  ve tüm darbecilerin rolü büyüktür ve asıl müsebbibi CUNTAYA  DESTEK  VEREN CHP VE YÖNETİCİLERİDİR.
   
  Deliller: tüm yasal deliller, tanıklar ve ilgili görüntülü ve sesli haberler . zaman gazetesi 15/12/2012 11.sayfa.http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=4998
   
  Netice-i Taleb: 13 ve 14 aralık 2012 de silivrideki 270. V e271 ergenekon duruşmalarındaki olaylar ile  Yargı-Yasama ve Yürütme tehdit edilmiştir. Balyoz ve Ergenekon belgelerinden, şüphelilerin uygulamalarıyla görüldüğü gibi; anayasal düzeni ortadan kaldıran hatta uygulayan,  görevini kötüye kullananlardan ve kamu malı helikopteri ve bulunduğu statüyü kullanarak alenen mahkemeye baskı yapanlardan suçu-suçluyu ve DARBEYİ-DARBECİLERİ övenlerden şikayetciyim.
         Şüphelilerin; TCK'nın halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etme suçunu düzenleyen 216. maddesi, görevi kötüye kullanma suçunu içeren 257. maddesi ve mahkemeyi etkilemek suçunu düzenleyen 288. Maddesi çerçevesinde yargılanmaları gerekiyor. "Şüpheliler ayrıca TCK'nın 'silahlı örgüt kurarak anayasal düzeni değiştirmek ve değiştirmeye çalışmak,    Yargının ve hükümetin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, seçilmiş meşru hükümete silahlı isyan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs v.b.suçlarını düzenleyen 309,310, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316, 318, 319, maddelerinden de yargılanmalı." 
         Ayrıca diğer suçlar için de ilgili anayasalara yasalara kanunlara ve maddelere aykırılığın yanı sıra;, Anayasa 138.madde ihlali, 288.madde, 214.madde, 213., 215.,216., 217., 218., 265., 266., 251., 39. 38/1. Ve 40.madde,125.madde, 220.madde,  657 sayılı devlet memurları kanununa göre de işlem yapılmasını,
        Yukarıdaki iddialardan dolayı ilgililere Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması kamu davası açılmasını ve tüm medyada çıkan bu iddialarla ilgili idari veya hukuki kamu davası veya soruşturma açmayanlar, delillerin karartılmaması için açığa almayanlar ve görevden azletmeyenler veya istifasını istemeyenler, darbecilerin malvarlığına el koymayanlar, CHP ve Yargı mensublarının da içinde bulunduğu CUNTAcılarla 27mayıs-12mart cuntacıları, 28şubat-27nisan muhtıracıları ve Ergenekon-Balyoz-Kafes-İrtica-Susurluk-pkk-kck-bçg-gladio vb. Çetelerle organik-inorganik bağlantılarının araştırılmasını özellikle insanlığa karşı suç işlenmesinden dolayı TCK 77. maddeye göre de cezalandırılmalarını arz ve talep ederiz. Anayasayı, evrensel hukuku,uluslararası anlaşmaları uygulamayanlar da suçludur
       10 Aralık 2003 yılında anlaşması imzalanmış ve 9 Kasım 2006’da anlaşma yürürlüğe girmiş “Yolsuzlukları ve Görev Suistimallerini Önlemeye Yönelik BM Sözleşmesi”ni Yolsuzlukla Savaş kanunlarını 90.madde ve 5506 sayılı kanun çerçevesinde uygulamayarak görevini ihmal eden ve dolayısıyla görevini kötüye kullanan tüm yetkililerle ilgili de işlem yapılmasını dilerim.      20.12.2012 Adem ÇEVİK www.adaletplatformu.org


  not. aynı dilekcelerimizi il ve ilçelerdeki  darbe karşıtları olarak c. savcılılarına verelerdir. darbeye, işgale ve zulme karşı dilsiz şeytan olmak istemeyenler, adaleti ve hukuku çiğneyen işkencecisine aşık darbeciler ve darbeseverler  için suç duyurusu yapabilirsiniz. milletvekili ve hukukcu darbecileri savunuyorsa bu şizofrenik ve paranoyak bir davranış olup tecavüzcüsüne celladına aşıklıktır ki mutlaka tedavi edilmeli.
  dilekceyi word ortamında adaletplatformu/ dosyaalrım bölümünden indirebilirsiniz.

  Duyuru Arşivi

 • #Öleceksin #ÖlmedenÖlün Hepimiz Ölecek Yaştayız #YaşayanKuran #ResulAllahınVefatYıldönümü #8Haziran #Vuslatİftarı FatihCami http://goo.gl/1acFLb
 • #Zekat #Fitre #Kumanya #infaklarinizaTalibiz @ZekatPlatformu @MuhacirBirligi @Turkistan1ligi @BiladusSAM @iYiorgTR @AdaletPlatformu #İnsan8 #Bakara261
 • iş bankasındaki chp hissesi diyanete devir edilmelidir. #CHP_GASPserbest#İŞbankHilafetParasıylaKurulduDD #AdemÇevike3YILhapis 6 Aralık #31ACM Saat10
 • #TürkistanKonferansı #13Mayıs CUMA akŞAM Saat20.30’da Holiday lnn Otel’de PazarTekke Tramway Durağı @Turkistan1ligi http://www.turkistanbirligi.org/?
 • TÜRKİSTANFORUMU ve BASIN AÇIKLAMASI 5/5/5 #VARoluşSAVAŞIMIZ #ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde
 • @kuveytturk-#SuriyeyeYardımYapanDerneklereHesapAçılmıyor!-#YönetimKuruluÜyeleriTürkiyeliDeOlsaSuriy
 • BasınBülteni #İmzala #DilekçeVer #TarihineSahipÇık #İlkMeclisBinasıMisakıMilliMüzesiOlsun ilk TBMM İşgalden Kurtulsun. Misakı-Milli Belgesi’nin İmzala
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #AdaletPlatformu10Yaşında #DilipakAdaletPlatformuGönüllüleriyleBuluşacak #27Nisan Saat:17 @AdaletPlatformu : #27NisanDarbesinideLanetliyoruz
 • #VARoluşSAVAŞIMIZ#ANDiCANKatliamını’nın 11.Yıldönümünde 5.TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR FORUMU 5 Mayıs 2016 Saat:5 İstanbul Fâtih Türkistan Birliği Muhacir
 • #KeşşafTefsiriOKUmaları #HadisDersi #HarunÜnal HERCumartesi Saat14 Türkçe Saat15 Arapça Fatih AtikAli FevzipaşaCd126 @KurtuluşKuranda AdaletPlatformu
 • BASIN AÇIKLAMASI TÜRKİSTAN iFTARI 7 Temmuz Salı Saat:19 Zeytinburnu Kaymakamlik Önü www.TurkistanBirligi.org *10 Temmuz Cuma Namazı’nda Fatih Camiide
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. 9 Temmuz 2015 Perşembe çağlayan Adliyesi 31. Asliye ceza “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” AdemÇEVİK
 • işbankdaki CHP İŞGALİNE DUR DE. SALI SAAT.11 ankara-mersin-denizli-bolvadin-ordu basınaçıklama “Türkiye Tarihinin En büyük Yolsuzluk Gasp Dosyası” Fin
 • suç duyurusu / basın açıklaması. 20aralık saat:11 çağlayan Ergenekoncuların Mahkeme işgaline
 • Hükümet Üyelerine Suç Duyurusu ve Basın Açıklaması 12 Aralık Saat 12.00 İstanbul Çağlayan Adliyesi Başörtüsü kamuda, İHL haric Okullarda yasak....
 • Basın Açıklaması , suç duyurusu ve mahkeme 27 Eylül Perşembe saat:12, Çağlayan Adliyesi, Silahlı Terör Örgütlerini savunan, tüccar CHPye suç duyur
 • Kurtuluş Kur’anda Platformu Basın Bülteni MEB’DEN MİLLET İRADESİNE İPOTEK! MEB’den SKANDAL KUR’AN YASAĞI! 30 Mart 2012 tarihinde 6287 sayılı
 • Özbekistan Diktatörlüğü'nün 23. Yılında Andican Katili Kerimov'u Lanetliyoruz. 1 Eylül 2012 cumartesi saatÖzbekistan Konsolosluğu önü
 • İnsanlığa Karşı Suç İşleyen Suriye Diktatörü Katil Esat'ın Destekcisi Suç Ortağı AhmediNecata UYARI Mektubu 30AğustosSaat12 İranKonsolosluğu hucurat9
 • Soykirim sucu isleyen Suriye Baas Diktatörü Katil Esatı Lanetlemek ve destekcilerini Protesto etmek için; 4 Agustos Cumartesi Saat:13'de istanbul ANK
 • PROTESTOYA DAVET - KUMKAPI GUANTANAMO OLMASIN! HÜKÜMET MUHACİRLERİ ÖLÜME GÖNDERİYOR... CİNAYETE KARŞI SESSİZLİK DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR... MUHACİRLER PL
 • Özbek Aile BUGÜN Ölüme Gönderiliyor Cinayete Ortak Olmamak ve Dilsiz Şeytan Olmaktan kurtulmak için Çağrı... Özbekler Birliği Basın Açıklaması...
 • 9 Haziran yarın Saat.11.55'de SultanAhmed Adliyesine Kur'an yasak kitap kanununu çıkaranlar hakkında Kur'ana-Allah'a ve Müslimanlara hakaretten suçlu
 • 367 krizi mimarı Başbuğa suçduyuru 7haziran saat12 beşiktaşADLiyesi
 • TSK'nın TBMM'yi İŞGALİNİ LANETLEME ve BASIN AÇIKLAMASI 27 MAYIS SAAT.10 MECLİSİ-MEBUSAN-İST.
 • “ O DİLEKÇEYİ BEN VERMEDİM” hürriyet ve habertürke iftira davası 6ARALIK bakırköy 2.asliyeceza 2011/163
 • Hilal Tv'deyiz 16 Nisan Saat:19 Anahaber
 • canlıyanın bugun 14 nisan saat.16 ülketv kanala saat.16.30 cemtv 17.30
 • BALYOZ MUHTIRASINA SUÇ DUYURUSU ve TSK'YA MİLLETTEN ÜLTİMATOM 8 Nisan Cuma Saat:14 Beşiktaş Adliyesi
 • 28 şubata ve 12 eylüle suç duyurusu. tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. 28şubat saat.11.40 istanbul adliyesi
 • Yarsav Eski Başkanı'nın Adalet platformu başkanı Adem ÇEVİK'e tazminat davası 15KASIM ankara 15. asliye hukuk mahkemesi 2010-414 ŞİZOFRENİK DARBECİLER
 • BalyozaTSK desteğine ve Mahkemeye Baskıya suç duyurusu 21 Şubat 2011SAAT:11 Beşiktaş Adliyesi http://balyozalanet.blogspot.com/
 • yarsav birliği olur geredeliler "BİRLİĞİ" olamaz "birliği" davası 17nisan üsküdar 2.asliye hukuk
 • ölümü hatırlatma davası 7 nisan çorum 1. sulh ceza
 • Sinan Alp Ocak emrindeki damlapetrol Gasp Çetesi davası 11 mart 2011 saat:10 şişli 13.asliye ceza mahkemesi
 • Tansel Çölaşan’ın halkın %58ine sapıklık=dalalet, ihanet hakarereti davası 58TL 42 kuruşluk tazminat davası 26EKİM ankara 1.SULhukuk HATAY 1.SULHCEZA
 • CHP'nin ALLAHA, İslama ve Hristiyanlara hakareti yani rahibe afişi davası 25 Ekim Küçükçekmece 2. Sulh Ceza
 • “Şeytanın Avukatımısın AKP'Lİ metindemirbilekEDavası” 13 aralık Gerede sulhceza 2009-464
 • TuzKoktuDAVAsı 15 ŞUBAT 2012 Ankara 5. SulhCeza
 • 2.2.2 DANIŞTAY ÖNÜNDE ALLAHA ve MİLLETE SAVAŞ AÇAN tüm LANETLİLERİ LANETLEYECEĞİZ. dilsizşeytan ve belhümadal olmamak için lanetleyeceğiz...
 • 28şubat 12mart 27nisan 27mayıs 12EY GENELKURMAYBAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ALLAHA CAMİLERE VE MİLLETE SAVAŞ AÇANLARI, DARBECİLERİ, BALYOZCULARI LANETLEYECEĞİZ
 • saat.14.29 Beşiktaş Suçduyurusu
 • bugün kanala günortası saat.12.30 programındayız
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.facebook.com/adaletplatformu
 • MUHTEŞEM YÜZYIL ve SHOW TV'ye AdaletPlatformu'ndan SUÇ DUYURUSU 19 OCAK SAAT:11.33 SulTanAhmed ADLiYESi www.ergenekon.ws www.facebook.com/adaletplatfo
 • başörtüye savaş açan CHP'li SERTERE SUÇ DUYURUSU
 • İnsan:Zulmü Engeller. Hayvan:Zulmü Seyreder. EsfeleSafilin:Zulme SessizŞeytandır. Bel'am: Zulmü Destekler ve Allaha Akıl Verir. BelhumAdal:Zulmsever
 • HSYK'nın müstafilerine görevi kötüye kullanmaktan ve eski başkanvekili kadir özbeke zimmetten suç duyurusu 27 Ekim Saat.11 Yargıtay
 • TBMM ye muhtıra veren yalçınkaya azledilsin ve suç duyurusu
 • 1 Kasım 2010 Saat.11de İstanbul SultanAhmed ADLiyesine ...SUÇ duyurusu... Türkiyelilere Türk Alfabesi diye yutturulan Latin harf devriminin ihlalisuç
 • özdemir ince ve hürriyet gazetesine kutsal değerlere hakaretten, halkı kin-nefret ve düşmanlığa sevketmekten, (125.madde)ve 216.madde ALENEN AŞAĞILAMA
 • Cumhurbaşkanına AYM ve HSYK Üye Tekliflerimiz; ReşatPETEK,YasinŞAMLI, OsmanCAN, MuharremBALCI, NusretÇİÇEK, MustafaŞENTOP, GüldenSÖNMEZ, FatmaBENLİ
 • 22 Eylül saat.14 tvnet gündüz konuğuyuz
 • Darbeci Yargıçların
 • samanyoluhaber tv deyiz
 • CUNTA AÇIĞA ALINSIN Terfileri İMZALAMAYIN 35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜŞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi3
  Bugün Toplam39
  Toplam Ziyaret164500